felvi.hu


2.1.3. Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján

2018.12.20

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján is rangsorolhatják. Az oklevélért adható pontot a jogszabályi minimum pontszám és 400 pont között arányosan kell megállapítani.

A felsőfokú oklevél alapján történő pontszámításkor a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott (emelt szintű) érettségi vizsga letétele.

A pontszámítást az Egyetemek, főiskolák menüpontban található információk tartalmazzák, amelyek intézményenként eltérhetnek. Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az adott felsőoktatási intézmény az oklevél minősítésének igazolását milyen pontossággal kéri! Az összpontszám meghatározásakor az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult. Ilyen esetben a jelentkezési kérelem csak akkor minősül hiányosnak, ha a jelentkező a jelentkezéskor az érettségi eredményei és középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.

Ha a fentiek szerint szeretné a pontjait számíttatni, akkor a felsőfokú oklevél másolatát kötelező a jelentkezési kérelemhez csatolni.

Fontos tudni azonban, hogy felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevélből ezen a módon pont nem számítható, mivel az nem minősül felsőfokú végzettséget eredményező oklevélnek!