felvi.hu


6.3. A mesterképzésben történő tanárképzésről

2017.10.15

Figyelem! Amennyiben Ön közismereti vagy művészeti alapképzési vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik (pl. biológia BSc), akkor Önnek az osztatlan tanárképzési formát kell választania. Szakterületi alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett oklevélre – a szakmai tanárképzés kivételével – nem épül mesterszintű tanárképzés!

 

A pedagógusképzésben szerzett alapképzési oklevél birtokában történő jelentkezés szabályai

A tanárképzésre történő jelentkezéskor pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A pedagógus végzettség igazolása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól!

Az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. A holland nyelv és kultúra tanára, a portugál nyelv és kultúra tanára és az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvismeret, a romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára) tanárszakra történő felvétel feltétele romani vagy beás nyelvből, a japán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele japán nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Felsőfokú végzettségi szintet emelő képzés

Főiskolai képzésben szerzett tanári oklevél birtokában mesterfokozatot adó tanári szakképzettség szerezhető ún. „szintemelő" képzésben, az oklevélben szereplő tanári szakképzettséggel azonos képzésre történő jelentkezés esetén. Egy szakon a középiskolai tanárszak képzési ideje 2 félév, két tanárszakon a képzési idő 4 félév. A képzésre történő belépés feltétele az adott szakképzettségből való tanári szakképzettség igazolása.

Osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai tanár szakképzettség birtokában, az oklevélben szereplő tanári szakképzettséggel azonos képzésre történő jelentkezés esetén, az adott szakon a köznevelés magasabb évfolyamain (középiskolai) történő tanítást célzó szintemelő képzés egyszakos, 2 féléves képzés. A képzésre történő belépés feltétele az adott szakképzettségből való tanári szakképzettség igazolása. Amennyiben egy tanár mindkét szakképzettsége vonatkozásában szeretné a szintemelést, azt oly módon teheti meg, hogy egymást követő két évben jelentkezik és két 2 féléves képzésben vesz részt.

Táncpedagógus tanári szakképzettség főiskolai táncpedagógus oklevélre épülően egyszakos, 2 féléves képzésben szerezhető.

Újabb pedagógus szakképzettség megszerzésére irányuló képzés

Meglévő tanári szakképzettségtől eltérő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló jelentkezés esetén az újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés egyszakos, 4 féléves képzés. A képzésre történő jelentkezésnek nem feltétele az adott szakterületi előtanulmány, hiszen a szakképzettség tanításához szükséges szakterületi ismeretek elsajátítására a képzés keretein belül kerül sor. A már elvégzett, esetleges előtanulmányok a felvételt követően a kreditbeszámítás intézményi szabályai szerint beszámíthatóak. A tanítói szakképzettség birtokában tanítói műveltségterülettől függetlenül bármilyen közismereti tanári szakképzettség választható. E képzés egyszakos. A választott szakképzettség alapján 4 vagy 5 féléves képzésben történik. A képzés akkor 5 féléves, ha 5+1 éves közismereti tanárszakon szeretne tanári szakképzettséget szerezni a jelentkező.

A szakmai alapképzésben szerzett oklevél birtokában történő jelentkezés szabályai

A tanárképzésre történő jelentkezéskor pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A pedagógus végzettség igazolása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól!

Műszaki, gazdaságtudományi, egészségügyi vagy agrár képzési területen szerzett alapképzési vagy főiskolai oklevél birtokában

A szakmai tanárképzés 4 féléves, egy szakos képzésben több szakmai elméleti tárgy oktatására készít fel. Amennyiben a jelentkezőnek előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalata van, akkor a beiratkozást követő eredményes kreditelismerési eljárás alapján a képzési idő 3 félévre csökken, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félév.

A szakmai tanárképzéshez tartozik még a pedagógiatanár képzés is. A neveléstudomány mesterszakot követően a pedagógiatanár szakon 2 félév a képzési idő mesterképzésben.

Szakoktató alapképzési vagy főiskolai oklevél birtokában

A szakoktató oklevélre épülő szakmai tanárképzés 4 féléves, egyszakos, mely azonban több szakmai elméleti tárgy oktatására is felkészít. A szakoktatói oklevél szakmai irányultságának (a szakképzés szakmacsoportjának) megfelelő szakmai tanárképzésre történő jelentkezés lehetséges.

A nem tanári mester oklevél birtokában történő jelentkezés szabályai

A tanárképzésre történő jelentkezéskor pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A pedagógus munkakörben való foglalkoztatás igazolása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól!

Közismereti mesterképzés

A nem tanári mesterképzés (pl. történelem mesterszakon megszerzett oklevél) után 2 féléves képzésben történik a tanári felkészítés. Adott tanárszak megszerzésére irányuló képzés bemeneti feltételeként a 283/2012. (X.4.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2. pontjára figyelemmel a tanári szakképzettség oklevélben szereplő megjelölésével megegyező, a tanárszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint a felsőoktatási intézmény a felsőoktatási intézményről adott fejezetben ad információt, arról, hogy mely mesterképzési oklevelet fogadhatja el.

Szakmai mesterképzés

A nem tanári mesterképzés után 2 féléves képzésben történik a tanári felkészítés. A szakmacsoport, a szakmai irányultság határozza meg, hogy a felsőoktatási intézmény adott tanárképzési szakképzettség megszerzésére irányuló képzés bemeneti feltételeként mely mesterképzési oklevelet fogadja el (pl. az okleveles vegyipari mérnök szakképzettség feljogosít-e a bio-vegyipari mérnöktanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzésre történő belépésre). A példa szerinti nem egyértelmű esetekben kérjük, jelentkezés előtt vegye fel a kapcsolatot a felsőoktatási intézménnyel.

Művészeti mesterképzés után

Művészeti mesterképzésben szerzett oklevél után a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés 2 féléves.

Művészeti mesterképzéssel vagy osztatlan képzéssel párhuzamosan

Művészeti mesterképzéssel, vagy osztatlan művészeti képzéssel párhuzamosan jelentkezés nyújtható be tanárképzési szakképzettség megszerzésére. A jelentkezés feltétele a mesterképzésen, vagy osztatlan képzésen való hallgatói jogviszony igazolása. A tanári mesterszakra legkorábban a művészeti képzési terület szerinti nem tanári mesterszakon folytatott tanulmányok második, az osztatlan szakon folytatott tanulmányok ötödik félévétől vehető fel. Párhuzamos képzésben az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek eredményes teljesítését követően kezdhető meg. A párhuzamos képzésben a két szak együttes képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időnél.