felvi.hu


1.7.5. Jogorvoslat

2017.10.15

A jogorvoslati kérelem alátámasztására utólagosan benyújtott, végzettséget, eredményt vagy többletpontjogcímet igazoló dokumentum nem fogadható el.

A jelentkező a besorolási döntés ellen – annak közlésétől vagy a döntés tudomásra jutásától számított 15 napon belül – fellebbezést nyújthat be, amennyiben a Hivatal részéről elkövetett hibát, jogsértést vélelmez. A fellebbezést az emberi erőforrások miniszterének címezve, de az első fokon eljáró Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímére (rendes jogorvoslat) kell küldeni. A jogorvoslatra használható formanyomtatvány letölthető a Felvi.hu Kérvénytár menüpontjából.

A besorolási döntés E-felvételiben való elérhetőségéről a jelentkező e-mailben kap értesítést. Az értesítés, s így a besorolási döntés kézbesítettnek tekintendő az elektronikus rendszer szerint igazolt átvétel napján, de legkésőbb az e-mail megküldését követő ötödik napon. A kézbesítési vélelmet a tudomásszerzéstől számított öt napon belül lehet megdönteni. A besorolási döntésről szóló e-mail kiküldését követő harmincadik napon túl a kézbesítési vélelem már nem dönthető meg.

Igazolási kérelem kizárólag a fellebbezési eljárásban nyújtható be és az nem vonatkozhat elsőfokú eljárási cselekményre, határidőre.

A jogorvoslati kérelmet a besorolási döntést meghozó Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha indokoltnak találja, 30 napon belül a besorolási határozatot módosítja. Amennyiben nem tartja indokoltnak, akkor legkésőbb – a harmincnapos vizsgálati határidőt követő – követő 5 napon belül felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztériumának elbírálásra. A fellebbezés elbírálásának határideje a felterjesztéstől számított 35 nap. A miniszter másodfokú jogerős döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül benyújtott keresetlevélben (rendkívüli jogorvoslat).

A felsőoktatási felvételi eljárás során az alkalmassági vizsga, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga, a gyakorlati vizsga eredményével vagy a felsőoktatási intézmény felvételi döntésével kapcsolatos jogorvoslat esetén az adott intézmény vezetőjéhez lehet fordulni írásban benyújtott jogorvoslati kérelemmel, a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon.