felvi.hu


1.7.3. E-ügyintézés

2017.10.15

A 2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi döntésre is kiható adatok módosítására 2018. január 11-ig van lehetőség. Szintén eddig a határidőig lehet a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló dokumentummásolatokat benyújtani, jelentkezési helyet vagy helyeket visszavonni, valamint egy alkalommal sorrendet módosítani.

Adatmódosítás

A személyes adataiban bekövetkező változásról a jelentkező köteles az Oktatási Hivatalt értesíteni. Adatokat módosítani elektronikusan lehet az E-felvételi felületén (e-ügyintézés). Figyelem! Egyes személyes adatok módosítását dokumentummal is igazolni kell (pl. névváltozás). Amennyiben ennek technikai akadálya van, a módosító kérelem postai úton is feladható (Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220). A gyorsabb ügyintézés érdekében azonban mindenképpen javasolt az E-felvételi felület használata.

Adatpótlás

A 2017. november 15-e után letett államilag elismert nyelvvizsgák esetében a jelentkezőnek az e-ügyintézés során a bizonyítvány adatainak megadása kötelező (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám, bizonyítvány kiállításának dátuma).

Amennyiben van olyan érettségi, illetve nyelvvizsga eredménye, amelyet nem lát a megszemélyesített felületén, ezt az e-ügyintézés keretében dokumentum feltöltésével jelezze.

Dokumentumpótlás

A jelentkezőnek ügyelnie kell arra, hogy az összes, a pontszámításhoz szükséges dokumentumot mielőbb benyújtsa. A még hiányzó – a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló – dokumentumok az e-ügyintézés során tölthetők fel az E-felvételiben.

A dokumentumok benyújtásával kapcsolatos további információk a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? c. fejezetben olvashatók.

Sorrendmódosítás és jelentkezési hely visszavonás

A jelentkezőnek az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetősége módosítani a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjén. Ennek során csak a jelentkezéskor megadott szakok elbírálási sorrendjén lehet változtatni, új képzés rögzítésére nincs mód.

Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élni, ha valamely okból megváltozott az a preferencia-sorrend, amely alapján a jelentkezéseit rögzítette. Abban az esetben viszont nem érdemes változtatni, ha valamelyik jelentkezési helyén nem sikerült az alkalmassági vizsgája: sikertelen alkalmassági vizsga esetén az adott szakra nem nyerhet felvételt, függetlenül attól, hogy hányadik helyen jelölte. Ugyanígy nincs értelme a sorrendmódosításnak akkor sem, ha meggondolta magát a jelentkezése benyújtása óta, és már nem szeretne valamelyik megjelölt képzésre bejutni, ezért hátrébb helyezné. Ilyen esetben előnyösebb a jelentkezési hely visszavonását – kizárását – választani. A jelentkezési helyek visszavonása – kizárása – nem számít sorrendmódosításnak, arra ettől függetlenül van lehetőség. (A visszavont jelentkezési helyeket nem szükséges sorrend-módosítási kérelemmel hátrébb helyeztetni.)

Figyelem! A jelentkezési hely visszavonása – kizárása – a 2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során fizetendő kiegészítő eljárási díj összegét (amennyiben van) nem csökkenti!

Figyelem! Amennyiben a jelentkező visszavonja valamely jelentkezési helyét, annak újbóli aktiválására nincs lehetőség! Visszavont jelentkezés helyett sincs lehetőség új jelentkezési hely megjelölésére! A visszavonás végrehajtásakor körültekintően járjon el, és csak azt a képzést jelölje meg, amelyet ténylegesen törölni szeretne.

A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően kizárólag egy alkalommal módosítható legkésőbb 2018. január 11-ig. Ez azt jelenti, hogy az esetleges sorrendmódosítás után többször már nem lehet változtatni a sorrenden, illetve egy már benyújtott sorrend-módosítási kérelmet sem lehet visszavonni.