felvi.hu


1.7.2. Tájékozódás, adatbetekintés

2017.10.15

Az elektronikus jelentkezés és hitelesítés lezárulta után létrejön a felvételi eljárás központi nyilvántartása.

Az E-felvételiben a jelentkező 2017. december 7-től folyamatosan nyomon követheti a rögzített adatait, ellenőrizheti a feltöltött dokumentumainak feldolgozottsági státuszát, valamint láthatja vizsgaeredményeit, a felvételi pontjait, majd pedig a felvételi döntés eredményét.

Figyelem! Az eljárás során az online tájékoztatás keretében folyamatosan elérhető és letölthető a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat és jelentkezéseket összesítő ún. jelentkezői státuszlap, valamint az eljárás végén a besorolási döntés is. A jelentkezők a hiánypótlásokról és a besorolási döntés E-felvételiben való elérhetőségéről is külön tájékoztató e-mailt kapnak, ezért fontos, hogy folyamatosan figyelje a saját jelentkezői oldalát és a jelentkezéskor megadott e-mail postafiókját, valamint a Felvi.hu honlapot!

Az eljárás folyamán az ügyintézés alapvetően elektronikus formában történik. Egyes esetekben azonban kötelezően használandó nyomtatványokat kell kitölteni, amelyeket a Felvi.hu honlapon található Kérvénytárból lehet letölteni. Ezek a formanyomtatványok (pl. tárgyelismertetéshez, adatmódosításhoz vagy jogorvoslathoz) csak aláírással hitelesítve tölthetők fel az E-felvételibe, vagy postai úton nyújthatók be az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre.