felvi.hu


1.4. Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez?

2017.10.15

Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, már rendelkezésre álló dokumentumot, amely a jelentkezéshez szükséges. Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, akkor az legkésőbb 2018. január 11-ig pótolható!

Figyelem! NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:

1. a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat: ezek hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik. Ezen bizonyítványok esetében azonban kötelező megadni a bizonyítvány adatait (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám, bizonyítvány kiállításának dátuma) elektronikus jelentkezés során.

2. a 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt és érettségi tanúsítványt: az ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből.

A jelentkező az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követheti az általa megadott államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványaira vonatkozó nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából kapott hitelesítést, valamint személyes adatai alapján a köznevelés információs rendszeréből átkerült érettségi adatait. Amennyiben van olyan érettségi, illetve nyelvvizsga eredménye, amelyet nem lát az E-felvételiben, azt az e-ügyintézés keretében dokumentum feltöltésével jelezze.

 

Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, azok másolatát postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre.

Ha a felvételi eredményt befolyásoló valótlan adatszolgáltatás, visszaélés történik, akkor a felvételről szóló döntést a felsőoktatási intézmény vezetője megsemmisíti és az érintett jelentkező ellen büntetőjogi eljárás indítható.

Fontos tudnivalók az E-felvételiben való feltöltéshez:


Hiteles fordításnak minősül:


További tudnivalók postai benyújtás esetén:


Figyelem! Javasoljuk, hogy a postai úton benyújtott dokumentumokat ajánlott küldeményként adják fel.

Ügyeljen arra, hogy az E-felvételi felületére feltöltött vagy postai úton benyújtott dokumentummásolatok jól olvashatóak legyenek, és a dokumentumok teljes egészét tartalmazzák!

Figyelem! Amennyiben a felsőoktatási felvételi jelentkezéskor a jelentkező által rögzített adat eltér az annak igazolásául benyújtott dokumentummásolaton szereplő adatoktól, abban az esetben – a pontszámítás szempontjából – a dokumentummásolaton szereplő információkat kell mérvadónak tekinteni!