felvi.hu


5.4. Az elismeréshez szükséges dokumentumok

2017.12.22

Középfokú végzettség igazolása

A jelentkezőnek a középfokú végzettség igazolásához az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

 

Amennyiben a felsőoktatási intézmény a pontszámításhoz – kötelezően benyújtandó dokumentumok mellett – egyéb dokumentumot (pl. leckekönyv) is kér, úgy az angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok esetén is kötelező a fordítás benyújtása.

Érettségi végzettséget csak érettségi bizonyítvány igazol. Egyéb dokumentum (pl. érettségi vizsgáról iskolai igazolás, csak magyar nyelvű fordítás stb.) nem helyettesíti a közhiteles érettségi bizonyítványt, ezen dokumentumok középfokú végzettséget nem igazolnak, a felvételi eljárásban nem vehetők figyelembe.

Hiteles fordításnak minősül:

 

Felsőfokú végzettség igazolása

A külföldi oklevelek továbbtanulási célú elismeréséhez a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

 

Alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén, amennyiben a felsőoktatási intézmény felsőfokú végzettség alapján számít pontszámot, illetve mesterképzésre történő jelentkezés esetén csak oklevél fogadható el a jelentkezés és a beiratkozás előfeltételeként. Az oklevél megszerzéséről szóló igazolás (tanúsítvány) csak abban az esetben fogadható el, ha az adott ország jogrendje szerint azonos jogokat biztosít, mint az oklevél. Ez utóbbit a jelentkezőnek az igazolás, illetve a tanúsítvány benyújtásával egyidejűleg az adott ország jogrendje szerinti jogszabályhely megjelölésével igazolnia kell. Amennyiben a jelentkező a felvételi eljárás során oklevél igazolást nyújt be, és felvételt nyer, akkor köteles bemutatni eredeti oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor, ennek hiányában az intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti.

Figyelem! Az elbíráláshoz minden esetben egyaránt szükség van a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumok (oklevél, oklevélmelléklet) és a nem angol, német vagy francia nyelven kiállított dokumentumok esetén a magyar nyelvű fordítások beküldésére. A nem latin betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező! A hitelesnek elfogadott fordításokról a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? című fejezetben lehet olvasni. Annak a jelentkezőnek, aki a jelenleg zajló felsőoktatási felvételi eljárás során (a tavaszi félévben) szerzi meg a felvételhez szükséges felsőfokú végzettségét, legkésőbb 2018. július 17-ig kell beküldenie az oklevele másolatát.