felvi.hu


5.1. Külföldi középiskolai végzettség továbbtanulási célú elismerése

2017.12.22

A magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok

Az Elismerési tv. 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű az a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet:

a) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban állítottak ki.
b) olyan államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezmény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el. A lisszaboni elismerési egyezményt ratifikáló országok: Albánia, Andorra, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság , Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Kazahsztán, Kirgízia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San-Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szentszék (Vatikán), Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tádzsikisztán, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna.
c) olyan államban állítottak ki, amely Magyarországgal olyan kétoldalú nemzetközi egyezményt kötött, amely kimondja a külföldi bizonyítvány magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét. Ezek a kétoldalú egyezmények a következő (volt) országokra érvényesek: Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Horvátország, India, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Kína, Laosz, Románia, Spanyolország, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Szovjetunió.
d) Jogszabály mondja ki a Nemzetközi Érettségi Szervezet (International Baccalaureate Organization – IBO) és az Európai Iskolák (Schola Europaea) által kiadott érettségi bizonyítványoknak a magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét.
e) A magyar érettségivel egyenértékűek a Magyarországon működő külföldi és külföldi rendszerű középfokú oktatási intézmények (és jogelődjeik) által kiállított (külföldi) érettségi bizonyítványok/középiskolai okiratok közül azok, amelyeket

 

A magyar érettségivel egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok továbbtanulási célú elismerését nem lehet megtagadni, de az eredmények alapján a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az alábbi kérdéseket vizsgálják, illetve ilyen döntések születhetnek:

 

A Magyarországon engedéllyel működő további külföldi középfokú oktatási intézmények:

 

Az egyesült királyságbeli (Anglia, Wales, Észak-Írország) bizonyítványok akkor egyenértékűek a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal, ha:

 

Egyéb esetben a MEIK szakvéleményének figyelembevételével születik döntés a külföldi bizonyítvány beszámíthatóságáról.

Érettségi pont azonban csak a GCE A-level eredményekből számítható.

 

A magyar érettségi bizonyítvánnyal nem egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok

Ha a bizonyítványt nem a fent felsorolt országok vagy intézmények valamelyike adta ki, akkor a továbbtanulási célú elismerési eljárás a 2001. évi C. törvény 13. § (3) bekezdése alapján történik.

Ennek eredményeként a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az alábbi döntések születhetnek:

 

Középfokú (érettségi) végzettség igazolása

A jelentkezőnek a középfokú végzettség igazolásához az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

 

Amennyiben a felsőoktatási intézmény a pontszámításhoz – kötelezően benyújtandó dokumentumok mellett – egyéb dokumentumot (pl. leckekönyv) is kér, úgy az angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok esetén is kötelező a fordítás benyújtása.

Érettségi végzettséget csak érettségi bizonyítvány igazol. Egyéb dokumentum (pl. érettségi vizsgáról iskolai igazolás, csak magyar nyelvű fordítás stb.) nem helyettesíti a közhiteles érettségi bizonyítványt, ezen dokumentumok középfokú végzettséget nem igazolnak, a felvételi eljárásban nem vehetők figyelembe.

Hiteles fordításnak minősül:


[Frissítve: 2018.01.31.]