felvi.hu


2.4. Alkalmassági vizsga

2017.12.22

A hatályos felsőoktatási felvételi kormányrendelet tartalmazza, hogy a felsőoktatási intézmények mely szakokon szervezhetnek egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát – összefoglaló néven alkalmassági vizsgát. Erről az Egyetemek, főiskolák menüpontban, az intézményi meghirdetések oldalain található részletes információ. Az alkalmassági vizsgák tervezett időpontjait a 7. sz. táblázat tartalmazza. A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) az adott felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben a 7. sz. táblázatban jelzett első vizsga időpontja előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, célszerű az adott intézménytől érdeklődnie ezzel kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítéssel értékelhető.

A felsőoktatási intézmény magyar nyelvi alkalmassági vizsgát szervezhet a nem magyar állampolgárságú jelentkező számára, ha magyar nyelvű képzésre jelentkezik, és nem tudja dokumentummal igazolni a tanulmányai folytatásához szükséges magyar nyelv ismeretét. A felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy milyen dokumentumot fogad el (pl. magyar oktatási nyelvű középiskolai bizonyítvány, magyar, mint idegen nyelv nyelvvizsga-bizonyítvány stb.).

Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, tehát nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!

A fogyatékossággal élő jelentkezőt az alkalmassági vizsgán a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések.

Figyelem! A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor, az óvodapedagógus, a tanító szakok alkalmassági vizsgáját és az osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgáját egyszer kell letenni, és azt a többi jelentkezési helyén is figyelembe veszik. A többi alkalmassági vizsgán (pl. testnevelés, művészeti képzés stb.) minden intézményben részt kell vennie, ahová jelentkezett.

Figyelem! A testnevelő tanár osztatlan képzésnél a motoros alkalmassági vizsga öröklődik, azt a jelentkezési sorrendben első helyen megjelölt intézményben kell letenni. Az alkalmassági megkezdésekor be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát. A sportorvosi igazolást legkésőbb 2018. május 25-ig fel kell tölteni az E-felvételi rendszerébe.

Figyelem! Az edző szak esetében az alkalmassági vizsgára mindenkinek el kell vinnie a szükséges sportorvosi igazolást.