felvi.hu


2.3.6. Szakképesítés

2017.12.22

Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a 6. táblázat szerinti szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható.

Többletpont a szakképesítés alapján az agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, műszaki, orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzései, pedagógusképzés (kivéve egyes osztatlan tanárképzési szakok), sporttudomány (kivéve edző alapképzési szak), társadalomtudomány, természettudomány képzési területeken (ld. 1. sz. táblázat).

Figyelem! Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont, ha a képzési terület intézményei erről közösen úgy határoztak (ez az információ az 1. sz. táblázatban található meg). Ez igaz akkor is, ha az OKJ-szakmacsoport alapján a megszerzett szakképesítés egyébként szakirányúnak minősülne.

A szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek listája a 6. sz. táblázatban található.

A szakképesítést igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A többletpontokat igazoló dokumentumok c. fejezetben talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!