felvi.hu


2.2. Felsőoktatási szakképzés

2017.12.22

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot és – értelemszerűen – az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében 2018. július 25-én megállapítandó felvételi ponthatárt.

Jelenleg a felsőoktatási intézmények nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, ezért a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

A felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén – a fentieken túlmenően – az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre vonatkozó pontszámítási szabályokat (pl. gyakorlati vizsga esetén történő pontszámítás) kell megfelelően alkalmazni.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt legkésőbb 2018. július 11-ig a megfelelő dokumentummásolattal igazolja.

Figyelem! Nem kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:

(Erről bővebb információt a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? című fejezetben olvashat.)

Az igazolás módját és az egyes dokumentumokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltuk össze.

Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél figyelembevételével is rangsorolhatják.

Az oklevélért adható pontot a jogszabályi minimumpontszám és 400 pont között arányosan kell megállapítani.

A pontszámítást az Egyetemek, főiskolák menüpontban található információk tartalmazzák, amelyek intézményenként eltérhetnek. Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az adott felsőoktatási intézmény az oklevél minősítésének igazolását milyen pontossággal kéri. Amennyiben egy vagy két tizedesjegy pontossággal írja elő az igazolást, akkor külön igazolást kell benyújtani, mivel a felsőoktatási oklevél ezt nem feltétlenül tartalmazza! Az összpontszám meghatározásához az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni a többletpontokat. Ilyen esetben a jelentkezési kérelem csak akkor minősül hiányosnak, ha a jelentkező a jelentkezéskor az érettségi eredményei és középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.

Figyelem! A felsőfokú oklevél másolatát kötelező a jelentkezési kérelemhez csatolni abban az esetben is, ha az oklevél minősítéséről külön igazolás kerül benyújtásra!

Figyelem! Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélből ezen a módon pontszám nem számítható, mivel az nem minősül felsőfokú végzettséget igazoló oklevélnek, kizárólag szakképzettséget igazol!