felvi.hu


2.1. Alapképzés, illetve osztatlan mesterképzés

2017.12.22

Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén – a lentebb felsorolt 1.-4. pontokban leírtak kivételével – két pontszámítási mód alkalmazható:


A jelentkező pontszáma (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon kerül kiszámításra!

Nem a fenti I. és II. pont alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:

  1. Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani: az egyes minősítésekhez tartozó pontszámokat 280 és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Erről bővebben az Egyetemek, főiskolák menüpontban, a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzéseket leíró részben olvashat.
  2. A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira – beleértve a gyakorlati vizsgakövetelményt előíró osztatlan tanári szakot is – jelentkezők részére gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül.
  3. Az edző alapképzési szakon gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezen a szakon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül.
  4. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és elérik a felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.

Aki olyan képzésre jelentkezik, ahol emelt szintű érettségi vizsgatárgy kötelező jelentkezési feltétel, és ebből a tárgyból rendelkezik a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt (2006. január 1.) szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, választhatja azt a megoldást is, hogy ebből az érettségi vizsgatárgyból ún. felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz. Ezt a szándékát – vizsgatárgyanként – a jelentkezéskor jeleznie kell. Hasonló lehetőség van egyes külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára is, erről bővebb információ az A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményekben végzettségekről c. fejezetben olvasható.

Az adott szakon meghatározott érettségi vizsgakövetelmények teljesíthetők magyarországi érettségi vizsgával is (bővebb információ: www.oktatas.hu - a linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból).

Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, aki eléri az ún. jogszabályi minimumpontszámot, továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2018. július 25-én megállapítandó felvételi ponthatárt.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet legkésőbb a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig, 2018. július 11-ig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja.

Figyelem! Nem kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:

  1. a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok másolatait, de a jelentkezés során meg kell adni a bizonyítvány(ok) adatait (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma).
  2. a 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát.

(Erről bővebb információt a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? című fejezetben olvashat.)