felvi.hu


2.1.2. Érettségi pontok

2017.12.22

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható). Az egyes szakok érettségi követelményeit, amelyeket a felsőoktatási intézmények a képzési területeikre, illetve szakokra vonatkozóan határoztak meg, az 1. sz. táblázat összegzi.

Ha egy szakon előírt érettségi követelményként több vizsgatárgy választható – vagyis a megadott tantárgyak között „vagy" szerepel –, az érettségi pontokat a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani.

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Figyelem! Az érettségi pontok számításakor az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredmény névértéken kerül beszámításra (azaz pl. a középszintű 78% és az emelt szintű 78% is 78 pontot ér), tehát az ötfokozatú skála [elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5)] szerinti érdemjegyeknek nincs szerepük. Az emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni (ld. a Többletpontok c. részben).

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az osztályzatok pedig az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:


Figyelem! A kétszintű érettségi vizsgarendszer előtti, „régi típusú" érettségi vizsgatárgyak érettségi pontokba történő beszámíthatóságára vonatkozóan a Tájékoztató megfeleltetési táblázata (8. sz. táblázat) az irányadó!

Az előző felsőoktatási felvételi eljárások során a 2005 előtt, még nem a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való eddigi megfeleltetését a 8. sz. táblázat tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a hatályos szabályok szerint szakmai vizsgatárgyakból már nem lehet érettségit tenni, a 2018. évi általános felvételi eljárásban csak ágazati vizsgatárgyakra történő megfeleltetést lehet kérni az Oktatási Hivataltól.

Érettségi pont kizárólag

szereplő eredményekből számítható, azaz a középfokú tanulmányok lezárásaként megszerzett végbizonyítványból. Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is, ahol középfokú nevelés-oktatás folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű.

Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag a szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést tanúsító (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.

[Frissítve: 2018.01.31.]