felvi.hu


2.1.1.2. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények átlaga (maximum 100 pont)

2017.12.22

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. Az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből összesen legfeljebb 100 pont számítható.

Figyelem! Az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok érettségi átlagának számításakor. Ennek oka, hogy a tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik! Amennyiben a jelentkező még a középfokú tanulmányai alatt előrehozott érettségit tett és ugyanabból a tárgyból a rendes érettségi időszakban újabb (szintemelő) érettségit is tesz, és így az egyik eredményről tanúsítványt kap, úgy a két eredmény közül a jobb százalékos eredmény beszámítható a tanulmányi pontokba függetlenül attól, hogy az eredmény az érettségi bizonyítványban vagy az azzal egyidejűleg kiállított tanúsítványban szerepel. (Célszerű a jobb százalékos eredményt beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos eredményről tanúsítványt kérni.)

Abban az esetben, ha a jelentkező érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, az átlag megállapítása során csak ezeket kell figyelembe venni.

Ha a jelentkező 2005-ben érettségizett és a matematika érettségi eredményét záradékkal látták el, mert azt az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszámításánál, mivel a matematika érettségi vizsgatárgynak nincs százalékos eredménye.