felvi.hu


2.1.1.1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

2017.12.22

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:


Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

Fenti tantárgyak bármelyikének hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság miatt mentesítették, vagy nincs két (tanult) év végi eredménye – tanulmányi pont nem számítható.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei! Nem számíthatók be


Figyelem!
A magyar nyelv és irodalom vagy nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni a pontszámítás során.

Figyelem! A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez szükséges, hogy a jelentkezéshez beküldje a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat), vagy választott idegen nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, minden évfolyamról a bizonyítványa másolatát.

Amennyiben a jelentkező fogyatékosság miatt a pontszámításhoz szükséges tantárgyak valamelyike alól felmentésben részesült, úgy a középiskolai tanulmányai alatt megszerzett minden évfolyam bizonyítványának másolata szükséges.

Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a fent felsorolt természettudományos tantárgyak közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább egy tanéven keresztül, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább két tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának az Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei közül melyek azok, amelyek természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

Amennyiben a jelentkező az adott tárgyat az utolsó két évben fakultáció keretében is tanulta, úgy pontszámításnál azt kell figyelembe venni, amelyik a jelentkező számára kedvezőbb, ha:


Osztályozó vizsga eredménye
csak abban az esetben fogadható el, ha a jelentkező benyújtja a középiskolai bizonyítványa azon oldalát is, amelyen megjegyzésként az osztályozó vizsga ténye és adott évfolyamra vagy évfolyamokra vonatkozó érdemjegye is szerepel!

Ha a jelentkező a tanulmányi pontokba kötelezően beszámítandó valamely tantárgyból felmentést kapott az értékelés alól, akkor be kell nyújtania az összes évfolyam év végi eredményeit igazoló bizonyítványoldalt. Ennek alapján:


Ha a jelentkező nem tanulta két évig a tantárgyat, amiből felmentést kapott, akkor az érettségi bizonyítvány záradékában található helyettesítő tárgy utolsó két tanult év végi eredményét számítják be a tanulmányi pontokba. Amennyiben a jelentkező nem tanulta valamelyik kötelező, vagy idegen nyelvi tárgyat és nincs is felmentése a középiskolai eredményekből tanulmányi pont nem számítható.

Ha a jelentkező bármelyik évfolyamot eredménytelenül zárta, a bizonyítvány csak akkor fogadható el, ha abban a javítóvizsga tényét és eredményét az iskola feltüntette.