felvi.hu


1.7.1. Hiánypótlás

2017.12.22

A hitelesítési határidőt követően megkezdődik az adatok és a csatolt dokumentumok feldolgozása. Amennyiben ennek során megállapítják, hogy a felvételi jelentkezési kérelmet hiányosan nyújtották be, legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig, azaz 2018. június 27-ig a jelentkező felszólítást kap a hiányok pótlására.

A következő esetekben érkezik hiánypótlási felszólítás:

Amennyiben a jelentkező a hiányt haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül (vagy a kézhezvételkor rendelkezésre még nem álló dokumentumok esetében legkésőbb 2018. július 11-ig) nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el, vagy az eljárást megszüntetheti!

A jelentkezők legkésőbb 2018. június 11-ig általános tájékoztatást is kapnak az egyes pontszámítási módokhoz szükséges dokumentumokról és ezek ellenőrzéséről. Az általános tájékoztató és az egyedi (névre szóló) hiánypótlási felhívás nem azonos.

Figyelem! Nem minden dokumentumhiány (ilyen pl. többletpontra jogosító igazolás hiánya) esetén kap hiánypótlási felhívást a jelentkező. Ennek oka, hogy minden jelentkező egyénileg dönthet arról, hogy a lehetőségek közül milyen dokumentumok alapján kívánja a pontszámítást kezdeményezni, és ennek alapján kell figyelnie az ahhoz szükséges dokumentumok beküldésére.

 

Amennyiben a jelentkező az intézmény által meghatározott – csak az adott intézményben kötelező – mellékletet nem nyújtja be, a felsőoktatási intézmény hívja fel a jelentkezőt ennek pótlására a besorolási döntés időpontja előtt legkésőbb 30 nappal.