felvi.hu


1.4. Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez?

2017.12.22

Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, a jelentkezéshez szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumot. Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, akkor az legkésőbb 2018. július 11-ig pótolható!

Figyelem! NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:

1. a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat: ezek hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik. Ezen bizonyítványok esetében azonban kötelező megadni a bizonyítvány adatait (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma) elektronikus jelentkezés során.

2. a 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt és érettségi tanúsítványt: az ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből.

A jelentkező az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követheti a fenti két közhiteles nyilvántartásban szereplő adatait. Amennyiben eltérést tapasztal, azt az ügyintézés keretében dokumentum feltöltésével jelezze.

 

Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, azok másolatát – célszerű ajánlott küldeményként – postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre.

Ha a felvételi eredményt befolyásoló valótlan adatszolgáltatás, visszaélés történik, akkor az érintett jelentkező ellen büntetőjogi eljárás indítható.

Fontos tudnivalók az E-felvételiben való feltöltéshez:


Hiteles fordításnak minősül:


További tudnivalók postai benyújtás esetén:


Javasoljuk, hogy a postai úton benyújtott dokumentumokat ajánlott küldeményként adja fel.

Ügyeljen arra, hogy az E-felvételi felületére feltöltött vagy postai úton benyújtott dokumentummásolatok jól olvashatóak legyenek, és a dokumentumok teljes egészét tartalmazzák!

Figyelem! Amennyiben a felsőoktatási felvételi jelentkezéskor a jelentkező által rögzített adat eltér az annak igazolásául benyújtott dokumentummásolaton szereplő adatoktól, abban az esetben – a pontszámítás szempontjából – a dokumentummásolaton szereplő információkat kell mérvadónak tekinteni!