felvi.hu


Az Ügyfélszolgálat válaszol 1.

2021.02.01

Gyakori kérdések a jelentkezésről


Célegyenesbe fordult a felsőoktatási jelentkezési időszak, közeledik a február 15-i jelentkezési határidő. Cikksorozatunkban megválaszolunk néhány olyan kérdést, amit gyakran feltesznek az Ügyfélszolgálat munkatársainak: az első részben az emelt szintű érettségivel vagy épp annak hiányával, az idegen nyelvi érettségi hiányával, az érettségi eredmények E-felvételiben rögzítésével kapcsolatos kérdéseket gyűjtöttük össze.


Valóban szükséges emelt szintű érettségi ahhoz, hogy bekerüljek egy képzésre?

Röviden a válasz: igen. Alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén alapvető és általános felvételi követelmény, hogy a jelentkező rendelkezzen


Ez alól kivételek a felsőoktatási szakképzések (az F jelzésű 4 féléves képzések a meghirdetésekben), továbbá azok az alapképzések, osztatlan képzések, ahol a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga eredményéből számítják. Ilyenek a művészet és művészetközvetítés képzési területbe tartozó képzések, az edző és a szakoktató alapképzési szak, illetve azok az egy- és kétszakos osztatlan tanár szakok, ahol csak gyakorlati vizsga van.

A szakok a felvételi követelmény szempontjából két csoportra oszlanak:


Ennek alapján ha az intézményi meghirdetéseknél (az Egyetemek, főiskolák menüpontban) az érettségi vizsgakövetelmények oszlopban nem lát emelt szintű érettségire utaló bejegyzést (pl. „angol (E)”), akkor az csak arra vonatkozik, hogy azon a képzésen bármely tárgyból tehető emelt szintű érettségi vizsga, és nem arra, hogy ott nincs ilyen követelmény (kivéve a fentebb részletezett kivételeket)!

Bővebben az emelt szintű követelményről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. szeptemberben induló képzések c. kiadvány (Tájékoztató) Felvételi követelmény: emelt szintű érettségi vizsga c. fejezetében olvashat.

Nincs emelt szintű érettségim, akkor nem is jelentkezhetek?

Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre mindenképpen szükséges legalább egy emelt szintű érettségi vizsga. Ha valaki nem rendelkezik ilyennel, akkor:

Amennyiben külföldi érettségivel rendelkezik (vagy fog rendelkezni), akkor ezzel kapcsolatban a Tájékoztató külön számukra készült fejezetét olvassa el, különös tekintettel a témában a tantárgyak emelt szintű beszámításának lehetőségeiről szóló részre.

Nem kell emelt szintű érettségi a felsőoktatási szakképzések, illetve azon alapképzések, osztatlan képzések esetében, ahol a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján számítják (művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai, edző és szakoktató alapképzési szak, egyes egy-és kétszakos osztatlan tanár szakok).

Régen érettségiztem / régi típusú érettségim van, hogyan számolják a pontjaimat?

Alapvetően a 2005 előtti – azaz nem a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti – középiskolai és érettségi eredmények nem évülnek el, időkorlát nélkül használhatók. Az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az abban foglalt érdemjegyek az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg: jeles (5): 100%, jó (4): 79%, közepes (3): 59%, elégséges (2): 39%.

Fentieken túlmenően az általános pontszámítási szabályok érvényesek, amelyek a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Pontszámítás című fejezetében olvashatók. Tehát a régi típusú érettségivel rendelkezőknek is ugyanúgy meg kell felelniük pl. az adott szakon támasztott érettségi követelményeknek az előírt szinten, mint a kétszintű érettségivel rendelkezőknek (kivéve, amennyiben felsőfokú oklevéllel rendelkezik és annak alapján kéri a pontjai számítását).

Új érettségi vizsgára akkor kell vagy lehet jelentkezni, ha:


Amennyiben érettségi vizsgát szükséges tenni, akkor arra a felsőoktatási felvételi eljárástól elkülönülten kell jelentkezni. Az erre szolgáló jelentkezési lap és a szükséges tudnivalók a www.oktatas.hu honlapon találhatók.

Az emelt szintű kötelezettség – amennyiben a jelentkező a 2005 előtt szerzett érettségi bizonyítványában rendelkezik adott tárgyból érettségi eredménnyel – teljesíthető ún. felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is. Erről részletes információ a Tájékoztató A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga c. fejezetében lehet olvasni. Erre a vizsgára jelentkezni az E-felvételiben lehet, az Érettségi eredmények menüpontban (csak akkor jelenik meg ez a lehetőség a felületen, ha a jelentkező az előzetesen rögzített adatok alapján jogosult a vizsgára).

Nem tudom beírni az E-felvételiben az érettségi eredményeimet. Mit tudok tenni?

Ez nem hiba, hanem abból fakad, hogy a 2006. január 1. után szerzett érettségi eredményeket elektronikusan és automatikusan a központi érettségi nyilvántartásból vesszük majd át az eljárás során.

Vagyis a jelentkezőnek ilyenkor nincsen teendője: nem kell a bizonyítványban szereplő eredményeket rögzítenie, illetve nem kell igazoló dokumentumot (bizonyítványt, tanúsítványt) sem feltöltenie.

Nem tanultam idegen nyelvet / nem érettségiztem idegen nyelvből. Jelentkezhetek én a felsőoktatásba?

Általában régen érettségizettek esetében merül fel a kérdés, amikor még nem volt kötelező érettségi vizsgát tenni idegen nyelvből. Jó hír, hogy önmagában az idegen nyelvből tett érettségi hiánya még nem kizáró ok, kivétel természetesen akkor, ha olyan szakra jelentkezik a felvételiző, ahol adott idegen nyelvi tantárgy kötelező követelmény. Ha csak választható módon szerepel a pontszámításhoz szükséges követelmények között és más választható tárgyból (tárgyakból) rendelkezik a kellő eredménnyel, vagy egyáltalán nem is szerepel a követelmények között idegen nyelv, akkor a jelentkezőnek lehet érettségi pontokat számítani.

Ha az idegen nyelv kötelező követelmény a pontszámításhoz, akkor a jelentkezőnek érettségi vizsgát kell tennie a május-júniusi vizsgaidőszakban. Jelentkezni a felvételi jelentkezéstől elkülönülten kell, a www.oktatas.hu honlapon megtalálhatók az információk és a szükséges jelentkezési lap. (Akkor is kell jelentkezni érettségi vizsgára, ha valaki nem rendelkezik a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű érettségivel.)

Az idegen nyelv hiánya felmerülhet még a tanulmányi pontok számításakor is, ha a jelentkező idegen nyelvből nemcsak nem érettségizett, hanem abból nem rendelkezik két év végi eredménnyel sem az év végi bizonyítványaiban.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei (korábban 1-4. osztály).

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege szükséges a tanulmányi pontok számításához:


Fenti tantárgyak bármelyikének hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság miatt mentesítették – tanulmányi pont nem számítható. Tehát ha a középiskolai tanulmányok alatt sem tanult valaki idegen nyelvet, akkor neki sajnos nem tudnak tanulmányi pontot számolni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne nyerhetne felvételt a jelentkező, hiszen ebben az esetben csak egyféle módon, az érettségi pontok kétszerese alapján állapítják meg a felvételi összpontszámát.

További részletek a pontszámítási szabályokkal kapcsolatban a Tájékoztató Pontszámítás c. fejezetében.