felvi.hu


Megújult a jogászképzés Pécsett (x)

2020.01.13

A hazai jogászképzés előtt a legnagyobb kihívás, hogy a hallgatók képesek legyenek megfelelni a 21. század elvárásainak. Ezen prioritások mentén újította meg a pécsi Jogi Kar is jogászképzését.


A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karáról a jövőben kikerülő hallgatók képesek lesznek hatékonyan és gyorsan reagálni a folyamatosan változó jogi, társadalmi és gazdasági kihívásokra. Ha önerőből, hallgatói feladataik mellett, gyakorlati tapasztalatot is szereznek, akkor versenyképesek lesznek a munkaerő piacon.

2019-től a joghallgatók számára teljes mértékben biztosított a tanulmányi idő alatt megszerzett naprakész gyakorlati tudás.

A gyakorlati jogászi készségek megismerésének fontosságát nem csak hallgatók, de a munkáltatók, külső partnerek és a jogi hivatásrendek képviselői is folyamatosan hangsúlyozzák. A jogi karok számára is lehetőség van arra, hogy a tantervek felépítésekor az elméleti, történeti és a szakmai ismeretekre fókuszáló gyakorlati tárgyak mellett, a kor követelményeire sokkal inkább reflektáló, kurrens ismereteket is elérhetővé tegyék hallgatóik számára. Ilyen lehet a média jog, az infokommunikációs jog.

Egy különleges képzési programot is kínál a pécsi jogi kar hallgatóinak. A Jogklinika program keretében valós jogügyleteket oldanak meg a hallgatók, munkájukat egy ügyvédekből, bírókból álló mentorcsoport segíti.

Jogklinika programról bővebben

 

 

A pécsi Jogi Kar vezetése új tantervet dolgozott ki, amellyel azt szeretné elérni, hogy a hagyományokra alapozott és a tudományos képzés jellegére is reflektáló klasszikus elméleti és történeti, valamint tételes jogi tárgyak mellett olyan tantárgyakat is a képzés részévé tegyen, amely mindenekelőtt a hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit növelhetik.

Általános célként fogalmazódott meg az is, hogy a hallgatók a lehető legkorábban találkozzanak a polgári és büntető tételesjoggal.

Az új tanterv megkönnyíti az Erasmus keretében külföldön teljesített tantárgyak beszámítását is.

Hallgatói életről bővebben

A pécsi Jogi Kar nagy hangsúlyt fektet a hallgatók támogatására is, így a PTE Összegyetemi Mentorprogramjának részeként 2018. november óta működteti Mentorklubját. A program célja, hogy a Kar minden olyan hallgatóját segítse, akinek tanulási nehézségei akadnak, támogatásra van szüksége az egyetemi ügyintézésben vagy az oktatókkal való kapcsolattartásban.

A Mentorklub keretein belül lehetőséget biztosít a Kar többek között egyéni vagy csoportos korrepetálásokon való részvételre a szorgalmi- és a vizsgaidőszak során. Ezen túl igyekszik motiválni a hallgatókat, egyfajta lelki megerősítést ad. Nagy Sándor gondolatát kölcsönözve, mottójuk: „Ahol nincsen út, ott építünk egyet.”

 

 

 

(x)