felvi.hu


Valódi XXI. századi jogi képzés Pécsett

2022.01.10

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hosszútávú célja, hogy hallgatói képesek legyenek hatékonyan és gyorsan reagálni a folyamatosan változó jogi, társadalmi kihívásokra.


Ennek érdekében a pécsi jogi kar olyan innovatív megoldásokat vezet be, amelyek teljes mértékben támogatják, hogy hallgatóink naprakész, gyakorlati tudását szerezzenek. A karon bevezetett folyamatos technológiai változások támogatják a hallgatók és az oktatók munkáját, a gyors információ szerzést biztosítva.

A pécsi jogi kar az országban egyedülálló módon távoktatási képzési formában is elindítja a Jogi Felsőoktatási Szakképzését. A 4 féléves képzés sikeres teljesítése után a hallgatók felsőfokú képzettséget tanúsító jogi asszisztens oklevelet vehetnek át. A távoktatási forma lehetőséget nyújt azoknak, akik egyébként hagyományos keretek között nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnának tanulni, mint például a kisgyermekes anyukák, munka mellett tanulni vágyók vagy mozgásukban korlátozottak.

Kiemelt oktatási és kutatási terület az elkövetkező időszakban a technológiai változások és a jog kapcsolata. Ennek keretében olyan aktuális témák kerülnek a figyelem középpontjába, mint az adatvédelem, a mesterséges intelligencia jogi vetületei. A jövő hallgatói csatlakozhatnak például a kiber bűnözés, vagy a kriptovaluták jogi megközelítésű előadásaihoz, kutatásaihoz is.

A hallgatói tehetséggondozás a pécsi jogi karon kiemelkedő szerepet kap. Ennek érdekében a hallgatókat folyamatosan támogatja az intézmény, hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt biztosít, valamint ösztöndíjjakkal segíti szakmai előmenetelük kibontakoztatását. A támogató pályázatok kiírásában a kar vállalati partnerei is részt vállalnak.

„A karunkon közvetlen és személyes kapcsolatokat tudok kialakítani akár a tanáraimmal, akár a gyakorlati helyemen. Ezek a kapcsolatok nagyon fontosak lesznek végzett jogászként.” – végzős hallgató a pécsi jogi karról.

Az évek óta kitűnően működő mentor program célja a kar minden olyan hallgatójának segítése, akinek például tanulási nehézségei akadnak, vagy segítségre van szükségük az egyetemi ügyintézésben, az oktatókkal való kapcsolattartásban. A Pécsi Tudományegyetem, mint „érzékeny egyetem” elkötelezettje a fogyatékkal élő egyetemi polgárok segítésének önálló életvitelük kialakításában. Nincs ez másképp a pécsi jogi karon sem, a kar fontosnak tartja érzékenyíteni a jövő jogászait és segítő szakembereit.

A pécsi jogi kar kiemelkedően támogatja az élsportban aktív hallgatókat abban, hogy az elért sikerek mellett az egyetemi tanulmányaikat is sikeresen végezzék. Így egyéni tan- és vizsgarend mellett nem kell lemondani a vágyott jogi pályáról sem.

A karra jelentkező diákok a felvételi döntésük meghozatala előtt az előző években legalább kétszer találkoztak pécsi joghallgatókkal, oktatókkal a különböző rendezvényeken, vagy látogattak el közvetlenül a 48-as téri campusra. Ezt most megtehetik a diákok és szüleik otthonról is, hiszen a kar felvételi oldalán egy 360o -os virtuális sétát tehetnek, így nem lesz már idegen a helyszín a 2022. február 2-án megrendezésre kerülő Nyílt napon.

Regisztráció

(Fizetett tartalom)