felvi.hu


Állami ösztöndíjas képzés 12 félévig - hogy is van ez?

2021.03.31

Habár a felvételinél döntenünk kell, hogy milyen finanszírozású képzésre jelentkezünk, nem jelent végleges és változtathatatlan kategóriát, hogy melyikre vesznek fel. Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a meghatározott feltételeknek, helyére bekerülhet valaki a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók közül. Összesen tizenkét félévig lehet támogatott tanulmányokat folytatni.

Kötelezettségekkel is jár

Az állami ösztöndíjjal támogatott képzés költségeit az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit pedig a hallgató viseli. A támogatott képzésben részt vevő hallgató köteles néhány feltétel teljesítésére:

A feltételekről bővebben a Felvételi tájékoztatóban >

 

Tizenkét félév - olykor pedig több

Állami (rész)ösztöndíjas képzésben összesen tizenkét féléven át lehet tanulni. Amint a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, már csak önköltséges képzési formában tanulhat tovább, de van néhány eltérő eset, amikor a támogatási akár idő hosszabb is lehet:

 

A rendelkezésre álló támogatási idő igénybevételét nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte sem, de értelemszerűen csupán a támogatási idő fennmaradó részének erejéig lehet további állami ösztöndíjas tanulmányokat folytatni. Ha valaki párhuzamosan több képzésre is jár, félévente minden képzésén elhasznál egy-egy félévet a támogatási idejéből. Egy adott oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzés képzési ideje.

A támogatási időbe beleszámít a megkezdett és aktívan folyó félév akkor is, ha a hallgató nem fejezi be a félévet – kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni, és a hallgató indoklással ellátott erre vonatkozó kérelmét a felsőoktatási intézmény elfogadta. Speciális szabályok érvényesek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is.

A még felhasználható támogatási időről a www.magyarorszag.hu portálon - ügyfélkapus azonosítás és az oktatási azonosító megadása után - lehet tájékozódni. E portálon található a támogatási idő számításának részleteiről is szóló hallgatói tájékoztató is.

Az állam által támogatott tanulmányokról bővebben >