felvi.hu


Miből áll össze a jelentkezők összpontszáma?

2022.06.22

A pontszámítás alapján a dokumentummal megfelelően igazolt és feldolgozott eredmények, valamint a közhiteles nyilvántartásokból kapott információk képezik. A 2022. július 7-ig leadott kérelmek és benyújtott dokumentumok feldolgozása folyamatosan zajlik, egészen a július 21-i ponthatár-megállapítás előtti napokig.

Elsőként fontos megjegyezni, hogy a felvételi összpontszámok a feldolgozottság függvényében alakulnak – az E-felvételi Dokumentumok menüpontjában lehet ellenőrizni, hogy hol tart a dokumentumok elbírálása. Így ha egy újonnan feldolgozott bizonyítvány, igazolás hatással van a jelentkezői összpontszámra, a változás csak a dokumentum feldolgozását követő napon jelenik meg a pontszámban.

A jelentkezők az E-felvételi Jelentkezések és pontszámok menüpontjában nézhetik meg az egyes jelentkezési helyeiken számított felvételi összpontszámukat és annak részleteit.

Alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben számítják.

A pontszámítás alapját


Alapképzésre, illetve osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki eléri a 280 pontos jogszabályi minimumpontszámot, és persze eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében megállapítandó felvételi ponthatárt.

Még több részlet a pontszámításról »


A mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról az egyetemek, főiskolák meghirdetett képzésenként saját hatáskörben döntenek, a jelentkezők által elért felvételi eredmények alapján.

A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.

A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a saját szabályzatában határozza meg azzal a megkötéssel, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.

A mesterszakos pontszámításról a Tájékoztatóban »


Természetesen bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha 2022. július 7-ig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja – érdemes tehát mindenkinek még egyszer áttekinteni a jelentkezési helyeket, hogy minden olyan dokumentumot feltöltött-e az E-felvételiben, amely alapján pontokat számolhatnak neki.

A ponthatárok határozzák meg, hogy ki melyik képzésre kerül be. Mindenki csak egyetlen helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelöltek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a várhatóan július 21-én megállapított ponthatárt.

Még több cikk a pontszámításról »