felvi.hu


The University of Buckingham

2023.10.13

The University of Buckingham és az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola közös, mindkét intézmény oklevelét eredményező képzései

AZ INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
Telefon: (06-1) 588-8613
E-mail: info@ibsbudapest.com
Honlap: www.ibsbudapest.com

MEGHIRDETETT BACHELOR KÉPZÉSEK

Képzési szint Munkarend Meghirdetett képzés Képzési idő (félév) Felvételi irányszám Felvételi vizsgakövetelmény
Bachelor N BSc in Business and Diplomatic Studies / üzlet és diplomácia alapképzési szak 6 30 angol nyelvi szintfelmérés
(írásbeli és szóbeli)
Bachelor N BSc in Corporate Finance / vállalati pénzügyek alapképzési szak 6 30 angol nyelvi szintfelmérés
(írásbeli és szóbeli)
Bachelor N BSc in Business Management / üzleti menedzsment alapképzési szak 6 50 angol nyelvi szintfelmérés
(írásbeli és szóbeli)


A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

A szakokon az oktatás nyelve az angol, a végzősök a University of Buckingham és az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola diplomáját szerzik meg. Az egyetem felsorolt képzéseit az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette.

Ösztöndíj-lehetőségek:

Miközben a jelentkezésnek és a sikeres felvételinek nem feltétele sem az emelt szintű érettségi, sem nyelvvizsga, az IBS Starter ösztöndíjra ezek birtokában lehet pályázni. Erről, és a tanulmányok során elérhető Akadémiai ösztöndíjak részleteiről az intézmény honlapján lehet tájékozódni.

A szakok részleteiről és a jelentkezés feltételeiről szintén az Intézmény elérhetőségein lehet tájékozódni.

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Felvételi követelmények:

A Bachelor szintű képzésekre (középszintű) érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet jelentkezni. A felvételi eljárás nem része a magyar felvételi eljárásnak, ahhoz az IBS saját jelentkezési lapját kell használni.

Jelentkezési lap elérhetősége: www.ibsbudapest.com A jelentkezés online történik.

Jelentkezési határidő: 2024. február 15.
(A határidő után beadott jelentkezések elfogadásáról – a külföldi jelentkezők számától függően – az intézmény vezetése dönt.)

A fizetendő tandíj a 2024/2025. tanévben felvettek számára:


A tandíjat euróban és forintban egyaránt meg lehet fizetni. A tandíj forintösszegét az Intézmény mindig az adott szemeszterre vonatkozó beiratkozási tájékoztatóban hirdeti meg a költségtérítési szabályzatában szereplő képlet alapján.

MEGHIRDETETT MASTER KÉPZÉSEK

Képzési szint Munkarend Meghirdetett képzés Képzési idő (félév) Felvételi irányszám Felvételi vizsgakövetelmény
Master N* MBA in Strategic Data-Driven Management / stratégiai adatvezérelt menedzsment MBA 3** 30 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)
Master N* MSc in IT for Business Data Analytics / üzleti adatelemzés mesterképzési szak 3 30 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)
Master N* MSc in Strategic Finance / stratégiai pénzügyi menedzsment mesterképzési szak 3** 30 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)
Master N* MSc in Strategic Human Resource Management / stratégiai emberi erőforrás menedzsment mesterképzési szak 3** 20 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)
Master N* MSc in Strategic International Management / stratégiai nemzetközi üzleti menedzsment mesterképzési szak 3** 20 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)
Master N* MSc in Strategic Marketing / stratégiai marketing menedzsment mesterképzési szak 3** 20 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)


*A kontaktórák időbeosztásáról az intézmény elérhetőségein lehet érdeklődni.
**A szak kontaktórái két féléven keresztül zajlanak, és a kontaktórák időbeosztása lehetővé teszi a tanulmányok melletti munkavégzést is. A 3. félévben a hallgatók szakdolgozatot írnak.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

A mesterképzési (MSc) szakokon az oktatás nyelve az angol, a végzősök a University of Buckingham és az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola diplomáját kapják meg. Az egyetem felsorolt képzéseit az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette.

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Felvételi követelmények:
A sikeres felvételi eljárás feltétele – a megfelelő szintű angol nyelvtudás mellett – általában a szaknak megfelelő, legalább BA/BSc/főiskolai diploma, vagy bármilyen felsőfokú végzettség és dokumentumokkal igazolt szakirányú munkatapasztalat. A követelményekről és az elérhető ösztöndíj-lehetőségekről részletesebben az intézmény elérhetőségein lehet érdeklődni.

Jelentkezési lap elérhetősége: www.ibsbudapest.com
Az MSc in Strategic International Management kivételével a mesterszakokra a felvételi eljárás nem érinti a központi felvételi eljárást, jelentkezni online, az IBS saját jelentkezési lapján lehet. Az MSc in Strategic International Management szakra a felvi.hu oldalon és az IBS saját jelentkezési lapján is kell jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 2024. február 15.
(A határidő után beadott jelentkezések elfogadásáról – a külföldi jelentkezők számától függően – az intézmény vezetése dönt.)

Költségtérítés mértéke a 2024/2025. tanévre:

Képzés Költségtérítés mértéke
MSc szakok (2 szemeszter) 5.900 euró / szemeszter
MBA in Strategic Data-Driven Management / stratégiai adatvezérelt menedzsment MBA (2 szemeszter) 6.200 euró / szemeszter


A tandíjat euróban és forintban egyaránt meg lehet fizetni. A tandíj forintösszegét az Intézmény mindig az adott tanévre szemeszterre vonatkozó beiratkozási tájékoztatóban hirdeti meg a költségtérítési szabályzatában szereplő képlet alapján.