felvi.hu


The University of Buckingham

2019.12.19

Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák.

(Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolával közösen szervezett képzések)

AZ INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
Telefon: 1 588 8613
E-mail:  info@ibs-b.hu
Honlap: www.ibs-b.hu

MEGHIRDETETT BACHELOR KÉPZÉSEK

Képzési szint Munkarend Meghirdetett képzés Képzési idő (félév) Felvételi irányszám Felvételi vizsgakövetelmény
Bachelor N Bachelor of Science in Business and Diplomacy / Üzlet és diplomácia 6 30 angol nyelvi szintfelmérés
(írásbeli és szóbeli)
Bachelor N Bachelor of Science in Financial Management / Pénzügyi menedzsment 6 30 angol nyelvi szintfelmérés
(írásbeli és szóbeli)
Bachelor N Bachelor of Science in Management / Menedzsment
specializations:
Arts Management, Marketing, HRM and Business Psychology, Tourism /
specializációk: művészetmenedzsment, marketing, HR és üzleti pszichológia, turizmus
6 50 angol nyelvi szintfelmérés
(írásbeli és szóbeli)


A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

A végzősök a University of Buckingham diplomáját szerzik meg. Az egyetem felsorolt képzéseit az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette.
A BSc in Management képzésben részt vevők plusz egy félév teljesítésével magyar Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakos oklevelet is szerezhetnek abban az esetben, ha ez utóbbi képzésre sikeres átjelentkezési kérelmet nyújtanak be, és teljesítik az oklevél megszerzéséhez szükséges valamennyi feltételt.

Ösztöndíj lehetőségek:

A BSc szakok első tanévére 25 %-os tandíjkedvezményre lehet pályázni IELTS 6.5-ös vagy TOEFL 90 iBT nyelvvizsga birtokában (Starter ösztöndíj).

A szakok részleteiről, a jelentkezés feltételeiről és a további ösztöndíj lehetőségekről az Intézmény elérhetőségein lehet tájékozódni.

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Felvételi követelmények:
A Bachelor szintű képzésekre érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet jelentkezni.

Jelentkezési lap elérhetősége: www.ibs-b.hu
A jelentkezés az IBS saját jelentkezési lapján online történik.

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
(A határidő után beadott jelentkezések elfogadásáról – a külföldi jelentkezők számától függően – az intézmény vezetése dönt.)

A fizetendő tandíj a 2020/2021. tanévben felvettek számára:
Bachelor of Science szakok 3.700 EUR / félév

A tandíjat euróban és forintban egyaránt meg lehet fizetni. A tandíj forintösszegét az Intézmény mindig az adott szemeszterre vonatkozó beiratkozási tájékoztatóban hirdeti meg a költségtérítési szabályzatában szereplő képlet alapján.

Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák.

MEGHIRDETETT MASTER KÉPZÉSEK

Képzési szint Munkarend Meghirdetett képzés Képzési idő (félév) Felvételi irányszám Felvételi vizsgakövetelmény
Master N* MSc in Financial Management /
Pénzügyi menedzsment
3** 30 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)
Master N* MSc in Human Resource Management /
Emberi erőforrás menedzsment
3** 30 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)
Master N* MSc in International Management /
Nemzetközi menedzsment
3** 50 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)
Master N* MSc in Marketing Management / Marketingmenedzsment 3** 30 angol nyelv (írásbeli és szóbeli)


*A kontaktórák időbeosztásáról az intézmény elérhetőségein lehet érdeklődni.
**A szak követelményei 12 hónap alatt teljesíthetők, és a kontaktórák időbeosztása lehetővé teszi a munkavégzést is.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

Mesterképzési (MSc) szakok
A szakokon az oktatás nyelve az angol, a végzősök a University of Buckingham diplomáját kapják meg. Az egyetem felsorolt képzéseit az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette.

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Felvételi követelmények:

A sikeres felvételi eljárás feltétele a megfelelő szintű angol nyelvi tudás.
A Financial Management és a Marketing Management szakoknál megfelelő szakirányú alapképzési (vagy főiskolai) diploma, vagy bármilyen felsőfokú végzettség és dokumentumokkal igazolt szakirányú munkatapasztalat szükséges.
Az International Management és a Human Resource Management szakokra bármilyen felsőfokú végzettség előtanulmányként elfogadható.
Az MBA in Data-driven Management képzésre történő sikeres felvételihez legalább három éves munkatapasztalat szükséges.
A követelményekről részletesebben az intézmény elérhetőségein lehet érdeklődni.

Jelentkezési lap elérhetősége: www.ibs-b.hu
A jelentkezés online, az IBS saját jelentkezési lapján történik.

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
(A határidő után beadott jelentkezések elfogadásáról – a külföldi jelentkezők számától függően – az intézmény vezetése dönt.)

Költségtérítés mértéke a 2020/2021. tanévre:

Képzés Költségtérítés mértéke
Master of Science in Financial Management /
Pénzügyi menedzsment
9.400 euró / program
Master of Science in Human Resource Management /
Emberi erőforrás menedzsment
Master of Science in International Management /
Nemzetközi menedzsment
Master of Science in Marketing Management / Marketingmenedzsment


A tandíjat euróban és forintban egyaránt meg lehet fizetni. A tandíj forintösszegét az Intézmény mindig az adott tanévre szemeszterre vonatkozó beiratkozási tájékoztatóban hirdeti meg a költségtérítési szabályzatában szereplő képlet alapján.