felvi.hu


McDaniel College Budapest

2019.12.19

Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák.

AZ INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

1071 Budapest Bethlen Gábor tér 2.
Telefon: (1) 413-3025
Fax: (1) 413-3027
Email: admissions@mcdaniel.hu
Honlap: www.mcdaniel.hu

MEGHIRDETETT BACHELOR KÉPZÉSEK

Képzési szint Munka-
rend
Választható szak Képzési idő (félév) Felvételi irányszám Felvételi vizsga-követelmény
Bachelor Nappali Bachelor of Arts in Communication / kommunikáció és médiatudomány 8* 40 angol nyelv, esszéfeladat
Bachelor Nappali Bachelor of Arts in Economics / közgazdaságtan 8* 50 angol nyelv, matematika (számtan és algebra)
Bachelor Nappali Bachelor of Arts in Business Administration / gazdálkodási és menedzsment 8* 50 angol nyelv, esszéfeladat
Bachelor Nappali Bachelor of Arts in Political Science and International Studies / politológia 8* 40 angol nyelv, esszéfeladat
Bachelor Nappali Bachelor of Arts in Psychology /pszichológia 8* 40 angol nyelv, esszéfeladat
Bachelor Nappali Bachelor of Arts in Art History / művészettörténet 8* 30 angol nyelv, esszéfeladat
Bachelor Nappali Bachelor of Arts in Studio Art/ képzőművészet 8* 30 angol nyelv, esszéfeladat


*A program Budapesten is elvégezhető. A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy egy félévet vagy hosszabb időt az anyaintézmény USA-beli székhelyén töltsenek, illetve ott fejezzék be tanulmányaikat.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

A képzés jellege:
Amerikai felsőfokú diplomát adó (BA fokozat) angol nyelvű képzési program. A megszerzett diploma honosítást követően a Magyarországon megszerezhető felsőfokú végzettséggel azonos érvényű, de szakképzettséget csak külön eljárást követően tanúsít Magyarországon.

Szintfelmérő vizsga:
A jelentkezőknek szintfelmérő vizsgát kell tenniük. Az angol nyelvi teszt alól felmentést kapnak azok a jelentkezők, akik érvényes TOEFL vizsgával rendelkeznek (legalább 80 pontot értek el az internetes alapú vizsgán), angol vagy amerikai középiskolában végeztek közepes, vagy annál jobb eredménnyel, illetve legalább 500-500 pontot értek el angol nyelvből (írás-szövegértés) az amerikai egyetemi alkalmassági vizsgán (SAT).

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Felvételi követelmények:


Jelentkezés online a www.mcdaniel.hu weboldalon, vagy az intézmény által kiadott jelentkezési lapon lehet, amely az intézmény székhelyén beszerezhető.

Jelentkezési határidő:
A képzést mind az őszi, mind a tavaszi félévben el lehet kezdeni.
Jelentkezés a 2020-as tavaszi félévre: 2020. január 15., a 2020/2021-es tanulmányi évre 2020. július 15.
Késői jelentkezés esetén a felvétel lehetőségéről az intézmény dönt.

Költségtérítés mértéke a 2020/2021. tanévre:
A McDaniel College budapesti programja nem részesül állami támogatásban. A hallgatóknak tandíjat kell fizetniük, amelyet az őszi és a tavaszi félév megkezdése előtt két egyenlő részletben kell kiegyenlíteni. A tandíj Budapesten az első két évben tanévenként 7 200 EUR, a harmadik évtől tanévenként 7 800 EUR, amely összeg forintban is befizethető. Magyar állampolgárságú hallgató tanulmányi eredménytől függetlenül évi 700 Euros kedvezményre jogosult.

További kedvezmények:
A kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező jelentkezők és az aktív hallgatók tandíjkedvezményben részesülhetnek. A kedvezmények részletei a McDaniel honlapon elérhetők. A hallgatókat az Egyesült Államok-beli tanulmányok költségeinek csökkentése érdekében az anyaegyetem - legfeljebb 2 félév erejéig - a budapesti tandíj ellenében fogadja. A kollégiumi elhelyezés, a teljes ellátás és a kötelező egészségbiztosítás költségei félévenként 5400 USA dollárt tesznek ki.

A legkiválóbb hallgatók az amerikai tanulmányaik idején tandíjmentességben részesülhetnek.

*Az anyaintézmény tandíjának összege minimális mértékben változhat.