felvi.hu


GYIK - Jelentkezőknek

2022.02.14

 

Miért érdemes a duális képzést választanom?

A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett képzési program alapján a duális képzési gyakorlóhelyek (partnerszervezetek) saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését. Ezáltal kinevelik a jövőbeli munkavállalóikat, akik az oklevél (diploma) megszerzését követően azonnal teljes értékű munkavállalók lehetnek.

A duális képzési gyakorlóhelyeken tapasztalt szakemberek (mentorok) adják át a gyakorlati tudást és az egyes munkafolyamatokkal kapcsolatos ismereteket. A mentorokkal szemben elvárás, hogy szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek, illetve támogassák a hallgató szakmai fejlődését.

A gyakorlóhely a hallgatói munkaszerződésben leírtak szerint a képzés teljes idejére – mind a gyakorlati, mind az intézményi periódusok alatt – köteles díjazásban részesíteni a hallgatót. A fizetés mértéke, jogszabályban meghatározott módon, legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százaléka.

A duális képzésben részt vevő hallgató – amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel – részesülhet a felsőoktatási ösztöndíjakból. Így például ha jó tanulmányi eredményei vannak, akkor a fizetése mellett tanulmányi ösztöndíjra is jogosult lehet.

A duális képzésben részt vevő hallgató nem marad le felsőoktatási tanulmányaiban sem, hiszen az órákon évfolyamtársaival együtt vesz részt, ugyanazokat a tárgyakat tanulja, és azonos vizsgakövetelményeknek kell megfelelnie.

 

Mit vállalok, ha duális képzésre jelentkezem?

A duális képzésben a hallgató a felsőoktatási tanulmányai mellett vállalja, hogy egy gyakorlóhelyen a képzési idő alatt gyakorlatot végez. Ennek eredményeként munkatapasztalatot szerez, és szaktudását már a képzés alatt megerősíti.

A képzés intézményi (elméleti) és gyakorlati szakaszokból áll, azonban ez képzésenként és gyakorlóhelyenként eltérő lehet. A duális képzésben és a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatók tanulmányi kötelezettségei, vizsgakövetelményei megegyeznek, az iskolapadban ugyanazt a tudást szerzik meg. Jelentős különbségek a szünetekben és a vizsgaidőszakban tapasztalhatók, hiszen egy duális képzésben részt vevő hallgató jellemzően ekkor tölti a gyakorlatát.

A duális képzésben részt vevő hallgatónak tehát egyszerre kell helyt állnia egy munkahelyen és a felsőoktatási intézményben. A vizsgaidőszakban ugyanis ideje nagy részét a gyakorlóhelyen tölti, miközben a vizsgáit is sikeresen kell teljesítenie. Ehhez elengedhetetlen a kellő motiváltság, a jó szervezőkészség, valamint a megfelelő időbeosztás.

Minden duális képzésben részt vevő hallgatóval szemben elvárás, hogy a mintatanterv szerint haladjon, vagyis a tanterv által meghatározott félévben teljesítse az egyes tárgyakat. A duális képzési gyakorlóhely egyébként a hallgatói munkaszerződésben rögzíthet elvárt tanulmányi átlagot. A követelményeket érdemes már a kiválasztás időszakában tisztázni.

 

Hogyan tudok duális képzésre jelentkezni?

A duális képzési formában induló szakokat a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzéseknél lábjegyzet jelöli. Amennyiben tehát a jelentkező duális képzésben szeretné folytatni tanulmányait, akkor a felvételi eljárás során duális képzésre utaló lábjegyzettel rendelkező képzésre kell jelentkeznie. Figyelni kell arra, hogy az E-felvételi rendszerében a duális képzésre utaló lábjegyzet nem jelenik meg, így a felvételizőnek mindig célszerű körültekintően ellenőriznie, hogy valóban a számára megfelelő képzésre jelentkezett-e. A jelentkezőnek a felsőoktatási intézménnyel megállapodást kötött gyakorlóhelyek valamelyikénél is sikeresen kell teljesítenie a kiválasztási eljárást.

Tehát duális képzési hallgató csak úgy lehet valakiből, ha a megfelelő pontszám elérésével bekerül valamelyik felsőoktatási intézménybe, egyúttal felvételt nyer egy olyan gyakorlóhelyre is, amely az adott képzésen együttműködik az intézménnyel.

 

Milyen gyakorlóhelyet érdemes választanom?

A duális képzésben nemcsak vállalatok vesznek részt, hanem például költségvetési szervek, egyesületek, vagy éppen egyéni vállalkozók is. A legfontosabb, hogy több duális képzési gyakorlóhelynek is célszerű jelentkezést küldeni. A gyakorlóhelyek más-más szempontok alapján válogatnak, így könnyen elképzelhető, hogy akit egy gyakorlóhely elutasított, az sikerrel jár egy másiknál.

A jelentkezőnek a megfelelő duális képzési gyakorlóhely kiválasztásakor több szempontot is mérlegelnie kell, ilyen lehet például a munkáltató profilja, múltja, szakmai sikerei, referenciái, a munkakörnyezet, a földrajzi elhelyezkedés, vagy éppen az érintett szervezet megítélése, jóhíre. A jelentkezés előtt célszerű felkeresni a gyakorlóhely honlapját, már csak azért is, mert egyre több gyakorlóhely weboldalán van külön duális képzésről szóló menüpont.

További információ a felsőoktatási intézményektől is kérhető, valamint – amennyiben szerveznek ilyen rendezvényeket – érdemes ellátogatni a nyílt napokra, az állásbörzékre, a workshopokra, vagy az egyéb szakmai fórumokra. Ezek ugyanis megfelelő alkalmat jelentenek a személyes találkozásra.

 

Hogyan és meddig kell jelentkeznem a gyakorlóhelyekhez?

A kiválasztás feltételeit a duális képzési gyakorlóhelyek saját igényeik szerint határozzák meg: van, ahol elegendő egy jól szerkesztett, átlátható önéletrajz, esetleg egy motivációs levél, de vannak olyan szervezetek is, amelyekhez az általuk kidolgozott felvételi űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. A pontos határidőkről, a jelentkezés módjáról a választott felsőoktatási intézmény, valamint a gyakorlóhely honlapján érdemes tájékozódni.

 

Milyen vállalati felvételire számítsak?

A gyakorlóhelyek a kiválasztást saját igényeik alapján végzik, így ők határozzák meg, hogy a jelentkezőnek milyen elvárásoknak kell megfelelnie. Általános tapasztalat, hogy a duális képzési gyakorlóhelyek munkatársai a jelentkezéskor beküldött önéletrajzok alapján előszűrést végeznek. Így a felvételi beszélgetésre már csak azokat hívják be, akiket az önéletrajzuk alapján megfelelő jelöltnek tartanak.

A személyes beszélgetés mellett természetesen további feladatok is várhatnak a jelentkezőre: alapvető készségek tesztelése, helyszíni vagy otthoni projektmunka, szakmai kérdések, játékos feladatok, továbbá a leendő munkáltatók egyre gyakrabban mérik fel a jelentkezők nyelvtudását is. A felvételi követelményekről a gyakorlóhelyek kapcsolattartóinál lehet érdeklődni.

 

Mikor derül ki, hogy kiválasztott-e a cég, ahova jelentkeztem?

A gyakorlóhelynek még a központi felvételi eljárás sorrendmódosítási határideje előtt értesítenie kell a jelentkezőt arról, hogy kiválasztotta-e. Ez alapján a felvételiző még átgondolhatja, hol szeretné folytatni tanulmányait. A pontos határidőkről minden évben a www.felvi.hu oldal ad tájékoztatást.

 

Nem választott ki a gyakorlóhely, lesz még lehetőségem pótjelentkezésre?

A duális képzési gyakorlóhelyek alapvetően két esetben hirdethetnek pótfelvételt. Egyrészt akkor, ha nem tudták betölteni a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodásukban rögzített összes hallgatói helyet. Másrészt abban az esetben, ha ugyan a maximális számú hallgatót vették fel, de közülük nem mindenki jutott be a főiskolára vagy az egyetemre. Ezekben az esetekben a gyakorlóhelyek hirdethetnek pótfelvételt az üres helyekre, ám jelentkezni már csak olyan gyakorlóhelyre lehet, amelyik partnere annak az intézménynek, ahová a jelentkezőt felvették. A pótjelentkezésről mindenképpen érdemes tájékozódni a felsőoktatási intézményeknél és a gyakorlóhelyeknél.

 

Beadtam a felvételi jelentkezésemet, és kiválasztott az egyik cég. Most mit kell tennem?

Ahhoz, hogy duális képzési hallgató legyen, a jelentkezőnek el kell érnie az általa választott szak felvételi pontszámát.

 

Felvettek az egyetemre, és a vállalat is kiválasztott. Mi a következő lépés?

A felsőoktatási intézmények és a gyakorlóhelyek tájékoztatják egymást a felvett/kiválasztott jelentkezők személyéről. A felvételizőt a későbbiekben az intézmény és a duális képzési gyakorlóhely is értesíti a további teendőkről, így például a hallgatói munkaszerződés megkötéséről, a főiskolai/egyetemi beiratkozás időpontjáról stb. Amennyiben augusztus közepéig ezt mégsem tennék meg, akkor célszerű kapcsolatba lépni velük a megadott elérhetőségeken.

Abban az esetben, ha a hallgató duális képzésben kívánja folytatni tanulmányait, úgy ezt a beiratkozáskor kell jeleznie a felsőoktatási intézményben (tehát a gyakorlóhelynél történt sikeres kiválasztás nem kötelezi semmire a hallgatót, aki dönthet úgy, hogy inkább a hagyományos, nem duális képzési formában kezdi meg tanulmányait).

 

Mi alapján foglalkoztatnak majd? Szerződést kötnek velem?

A gyakorlóhelyek hallgatói munkaszerződést kötnek a kiválasztott hallgatóval, akinek így kettős jogviszonya lesz: egyrészt az adott felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, másrészt hallgatói munkaszerződése által a képzésben részt vevő gyakorlóhellyel kerül szerződéses jogviszonyba. A hallgatói munkaszerződés a duális képzésben folytatott teljes képzési időre szól.

A gyakorlóhely a képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a hallgatót (tehát mind az intézményi, mind pedig a gyakorlati periódusok alatt). A díj mértéke a jogszabály szerint legalább a kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – 65 százaléka. Az oklevél megszerzése és a szerződés lejárta után a hallgatónak nem kötelező a gyakorlóhelyen maradnia. Amennyiben az adott munkáltató foglalkoztatni szeretné a frissdiplomás fiatalt, akkor új munkaszerződés megkötésére kerül sor.

 

Melyek a hallgatói munkavégzés feltételei? Mennyi lesz a napi munkaidőm?

A hallgatói munkaszerződésre a munka törvénykönyve, valamint a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17-18/B. §-ai alkalmazandók.

A jelenlegi szabályozás alapján munkát végző hallgató foglalkoztatása során rendkívüli munkaidő nem rendelhető el, próbaidő nem köthető ki. A hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni.

A hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani. A munka törvénykönyvének 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3) bekezdésében foglaltak pedig nem alkalmazhatók.

 

Felvettek ugyan az egyetemre, azonban a cég nem választott ki. Részt vehetek még így is a duális képzésben?

A felsőoktatási intézménynél érdemes tájékozódni arról, hogy van-e az adott szakjához más olyan – a Duális Képzési Tanács (a továbbiakban: DKT) által minősített – duális képzési megállapodás szerinti gyakorlóhely, amely nem tudta a szabad helyeit feltölteni. A gyakorlóhelyek az őszi félévben szeptember 30-ig, míg a tavaszi szemeszterben február 28. napjáig megkötött hallgatói munkaszerződéssel tölthetik fel pótlólagosan a szabad helyeiket. Emellett ott van a lehetőség a második félévben történő csatlakozásra is (ld. a következő kérdést).

 

Később is be lehet kapcsolódni a duális képzésbe?

Igen, a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy a duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés - legkésőbb annak második félévétől kezdődően megkezdett - teljes duális formában folytatott idejére szól. Amennyiben a hallgató a képzést annak második félévétől kezdődően folytatja duális formában, a hallgatói munkaszerződést február 28-ig, keresztféléves képzés esetén szeptember 30-ig kell megkötni.

A duális képzés egyik alapelve szerint a hallgatónak a duális formában folytatott teljes alap- és mesterképzési időszak alatt, legkésőbb a 2. félévtől munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyba kell kerülnie egy gyakorlóhellyel. Ennek megfelelően az általános felvételi eljárás esetén legkésőbb február 28., míg keresztféléves jelentkezés esetén legkésőbb szeptember 30. napjáig szükséges megkötni a munkaszerződéseket. A szerződés rendelkezéseitől csak a felsőoktatási intézmény és a duális képzési gyakorlóhely közötti megállapodás alapján lehet eltérni.

 

Duális képzésben részt vevő hallgatóként más lesz az órarendem, mint a többieké?

Mint arról korábban már volt szó, a duális képzésben és a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatók kurzusai, vizsgakövetelményei megegyeznek. A duális képzési hallgatók a gyakorlati időszakokban szereznek további ismereteket.

Jelentős eltérés a szünetekben és a vizsgaidőszakokban lesz, hiszen akkor, amikor a többiek már végeztek a vizsgáikkal, a duális képzésben részt vevő hallgató a gyakorlati időszakát tölti. Amennyiben pihenőt szeretne, szabadságot kell kivennie.

 

Mennyi szabadságom lesz?

A duális képzésben részt vevő hallgató a munka törvénykönyvének rendelkezései alapján, életkorától függően, minimum évi 20 nap szabadsággal rendelkezik. Ez az idő felhasználható pihenésre és tanulásra, vizsgázásra is.

 

A vizsganapokra szabadságot kell majd kivennem?

A gyakorlóhelyek döntő többsége már a felsőoktatási intézményekkel kötött duális képzési megállapodásban szabályozza ennek kérdését, de a legfontosabb, hogy a hallgatói munkaszerződés erre vonatkozóan hogyan rendelkezik. Természetesen a vizsgaidőszakban folyamatosan érdemes egyeztetni a szakmai gyakorlóhelyi mentorral/mentorokkal, hiszen a duális képzési gyakorlóhelynek is fontos, hogy mikor számíthat a hallgató munkájára.

 

A duális képzéssel kiváltható a kötelező szakmai gyakorlat? Egyáltalán hogyan telik a duális képzésben részt vevő hallgató utolsó féléve?

Olyan szakokon, ahol az utolsó félév összefüggő szakmai gyakorlati félév, a duális képzésben részt vevő hallgató számára ez az utolsó félév a gyakorlat szempontjából ugyanúgy telik, mint a korábbi szemeszterek. Tehát a hallgatónak az utolsó félévre meghatározott gyakorlati időszakot is el kell töltenie a duális képzési gyakorlóhelyen.

 

Szüneteltetném a hallgatói jogviszonyomat, duális képzéses hallgatóként is lesz erre lehetőségem?

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a felsőoktatásban tanuló hallgató joga, hogy a képzési idő függvényében hallgatói jogviszonyát szüneteltesse (passzív félév). Ez a jog a duális képzésben részt vevő hallgatót is megilleti. Javasolt azonban, hogy a hallgató és a partnerszervezet erről a kérdésről és következményeiről (pl. fizetés nélküli szabadság) előzetesen egyeztessen, sőt ezeket lehetőség szerint a hallgatói munkaszerződésben szabályozzák.

 

Duális képzési hallgató vagyok, és szeretnék külföldi ösztöndíjra pályázni, néhány hónapot Magyarországon kívül tanulni. Van lehetőségem erre?

A képzésbe, ha a partnerszervezet is támogatja, beilleszthető a külföldi tanulmány, így például az ERASMUS programban való részvétel. Javasolt azonban, hogy a hallgató és a partnerszervezet erről a kérdésről és következményeiről (pl. fizetés nélküli szabadság) előzetesen egyeztessen, sőt ezeket lehetőség szerint a hallgatói munkaszerződésben szabályozzák.

 

Már korábban megkezdtem a duális képzést, azonban most szeretnék másik céghez menni. Megtehetem?

Erre is van lehetőség, ám először érdemes egyeztetni a gyakorlóhellyel, hiszen elképzelhető, hogy közösen – vagy akár a felsőoktatási intézmény bevonásával – sikerül olyan megoldást találni, amely révén a hallgató a jövőben is ugyanott folytathatja a gyakorlati képzést.

Ha erre valamilyen okból nincs lehetőség, akkor a hallgató csak olyan gyakorlóhelyre mehet, amely a felsőoktatási intézménnyel az adott képzésre –a DKT által minősített – megállapodást kötött, továbbá a megállapodás értelmében még lehetősége van a hallgató fogadására. Ebben a kérdésben érdemes a felsőoktatási intézmény segítségét kérni.

Amennyiben a hallgatónak sikerült új duális képzési gyakorlóhelyet találnia, akkor a korábbi gyakorlóhelyen kötött hallgatói munkaszerződést meg kell szüntetnie, az új hellyel pedig meg kell kötnie. Ennek körülményeit jogszabály rögzíti.

Tekintettel arra, hogy a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy a duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés – legkésőbb annak második félévétől kezdődően megkezdett – teljes duális formában folytatott idejére szól, gyakorlóhelyváltás esetén a hallgató egyetlen félévre sem eshet ki a duális képzésből, minden félévben és a nyári hónapokban is hallgatói munkaszerződéssel kell rendelkeznie.

 

Ki lehet lépni a duális képzésből?

Abban az esetben, ha a hallgató úgy érzi, hogy a munka és a tanulás együttesen túl nagy terhet jelent, akkor először érdemes egyeztetni az oktatókkal, valamint a mentorával. Hallgatóként célszerű megfontolni az egyéni tanrend kérelmezését is. A duális képzés szereplőinek közös érdekük, hogy a fiatal minél eredményesebben sajátítsa el a tananyagot, ezáltal minél jobb szakemberré váljon. Így elképzelhető, hogy közösen sikerül megtalálni azt a megoldást, amellyel enyhíthetők a hallgató terhei.

Amennyiben a hallgató mindenképpen ki akar lépni a duális képzésből, akkor a gyakorlóhellyel kötött határozott idejű hallgatói munkaszerződését fel kell mondania, ennek körülményeit jogszabály rögzíti. A részletekről a munkáltató HR-munkatársával szükséges egyeztetni. A hallgatói munkaszerződés megszüntetéséről a hallgató köteles tájékoztatni a felsőoktatási intézményt. Ezt követően hagyományos képzési formában folytathatja felsőfokú tanulmányait.

 

Elküldhet a munkáltató, ha nem elégedett a munkámmal?

Igen. A hallgatói munkaszerződés több olyan pontot is tartalmazhat, amely komoly kötelezettségeket jelent a hallgató számára (például titoktartási kötelezettség, elvárt tanulmányi átlag). Amennyiben a hallgató nem teljesíti az általa vállaltakat, akkor szerződést szeg, a gyakorlóhely vezetése pedig dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem tart igényt a hallgató munkájára. A hallgatói munkaszerződésben megfogalmazott elvárások eltérők, ezekről érdemes a szerződéskötéskor egyeztetni a duális képzési gyakorlóhely munkatársával, továbbá aláírás előtt ajánlott figyelmesen végigolvasni a szerződést.

 

Ha megszerzem a diplomámat, akkor meddig kell a vállalatnál maradnom?

A hallgatói munkaszerződés határozott időre, a duális formában folytatott teljes képzési időre szól. Ezt követően a gyakorlóhelynek és a hallgatónak sincs semmilyen további kötelezettsége. A gyakorlóhely természetesen dönthet úgy, hogy új feltételekkel állást ajánl a frissdiplomásnak.

 

Hol olvashatok még erről a képzési formáról?

A duális képzésről, illetve az adott felsőoktatási intézménnyel szerződött gyakorlóhelyekről az intézmények honlapjain lehet tájékozódni. A választható képzések az Egyetemek, főiskolák és a Szakkereső menüpontokban böngészhetők, míg a duális képzésről további általános tudnivalók olvashatók a www.oktatas.hu honlapon.

 

Egyéb kérdésem lenne, kihez fordulhatok?

A duális képzésekkel kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal látja el. Amennyiben további kérdés/kérés merülne fel, a Hivatal munkatársainak a dualis@oh.gov.hu címre lehet üzenetet írni.