felvi.hu


A jelentkezés menete

2019.06.18

a) Jelentkezés a felsőoktatási intézményhez

A duális képzési formában induló szakokat a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban az egyes felsőoktatási intézmények által meghirdetett alap- és mesterképzéseknél lábjegyzet jelöli.

Amennyiben duális képzésben kezdené tanulmányait, akkor az általános felvételi eljárás során ilyen duális képzési lehetőségre utaló lábjegyzettel rendelkező képzésre kell jelentkeznie február 15-ig.

b) Jelentkezés a partnerszervezethez

A Duális Képzési Tanács által korábban már minősített partnerszervezet előzetes jelentkezést hirdet azok számára, akik az általa folytatott duális képzésben részt kívánnak venni. A jelentkezők meghallgatása a képzés megkezdését megelőzően, általános felvételi eljárás esetén jellemzően a január és június közötti időszakban történik. A felhívás közzétételi helye – elsősorban – a partnerszervezet honlapja, amelyet célszerű a felsőoktatási intézmény weboldaláról közvetlenül is elérhetővé tenni.

A felhívás többek között az alábbi adatokat tartalmazza:


A felsőoktatási intézmény a hallgatók rendelkezésére bocsátja a partnerszervezet duális kapcsolattartójának elérhetőségét annak érdekében, hogy a hallgatók benyújthassák jelentkezésüket. A leendő duális hallgatók kiválasztásáról a partnerszervezet saját szempontjai alapján, önállóan dönt. Az interjún a jelentkező gyakorlati jártassága, szakmai érdeklődése, motivációja, szakma iránti elkötelezettsége, nyelvtudása mérhető fel.