felvi.hu


A duális diploma

2021.01.13

Felsőfokú duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány, gazdaságtudományok vagy egészségtudomány képzési terület gyakorlatigényes alap­ és mesterképzési szakjain, valamint szociális munka alapképzési szakon folytatható.

A duális képzésben az elméleti oktatás egy felsőoktatási intézményben, a gyakorlati képzés pedig ezzel párhuzamosan egy partnerszervezetnél történik. A duális képzésben részt vevő hallgató a felsőoktatási tanulmányai mellett vállalja, hogy egy minősített partnerszervezetnél a képzési idő alatt gyakorlatot végez. Ennek eredményeként munkatapasztalatot szerez, a szakmai kompetenciáit pedig már a képzés alatt megerősíti.

A partnerszervezetnek rendelkeznie kell a gyakorlati képzésre vonatkozó, a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított Egyeztetett Duális Képzési Programmal (EDKP). A partnerszervezet az EDKP alapján a saját igényei szerint képezi a hallgatókat, és profiljának megfelelően támogatja, gyakorlati ismeretekkel bővíti, kiegészíti a hallgatók intézményi képzését. Ezáltal kineveli jövőbeli munkatársait, akik a diplomájuk megszerzését követően azonnal teljes értékű munkavállalók lehetnek.