felvi.hu


2009 legnépszerűbb alapszakja a turizmus-vendéglátás

2009.07.02

A turizmus-vendéglátás alapszak népszerűsége évek óta töretlen: idén is e képzésre jelentkeztek legtöbben első helyen, nappali tagozatra. A szakon szerzett végzettség felhasználásának egyik kulcseleme a nyelvtudás: ennek ellenére a jelentkezők nyelvvizsgáik számát tekintve nem emelkednek ki a mezőnyből.

A turizmus-vendéglátás alapszak népszerűsége évek óta töretlen a jelentkezők körében. Miként 2008-ban és 2007-ben is, idén is e képzésre jelentkeztek legtöbben - első helyen, nappali tagozatra. A felsőoktatás utóbbi éveit általánosan jellemzi a gazdaságtudományi képzési területhez tartozó szakok felfutása. Jól jelzi ezt, hogy az idén legnépszerűbb 10 szak közül 4 erről a területről került ki, sőt ezek közül a pénzügy és számvitel alapszak produkálta az idei legnagyobb (56 százalékos!) jelentkezői létszám-emelkedést. Turizmus-vendéglátás alapszakra 886-al többen jelentkeztek idén, mint 2008-ban, ami több, mint 20 százalékos igény-növekedést jelent.

1. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKRA

A nappali munkarendes alap- vagy osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(A húsz legnépszerűbb szak)*

Sorrend
2009.

(2008.)
Szak Jelentkezők száma (fő)
2009.
(változás 2008-hoz képest)
Változás 2008-hoz képest százalékban
(átlagos változás: +22,5%)
1. (1.)
turizmus-vendéglátás
5042 (+886)
+21,3%
2. (2.)
gazdálkodási és menedzsment
4302 (+370)
+9,4%
3. (4.)
mérnök informatikus
3067 (+592)
+23,9%
4. (3.)
kommunikáció és médiatudomány
3007 (-60)
-2,4%
5. (9.)
pénzügy és számvitel
2978 (+1069)
+56,0%
6. (7.)
jogász
2660 (+693)
+35,2%
7. (10.)
gépészmérnöki
2580 (+739)
+40,1%
8. (5.)
kereskedelem és marketing
2352 (+206)
+9,6%
9. (8.)
általános orvos
2100 (+161)
+8,3%
10. (6.)
pszichológia
1929 (-81)
-4,0%
11. (13.)
villamosmérnöki
1575 (+295)
+23,0%
12. (16.)
ápolás és betegellátás
1527 (+502)
+48,9%
13. (11.)
nemzetközi gazdálkodás
1477 (-57)
-3,9%
14. (15.)
programtervező informatikus
1424 (+312)
+28,1%
15. (14.)
andragógia
1375 (+257)
+23,0%
16. (17.)
építőmérnöki
1282 (+342)
+36,4%
17. (12.)
nemzetközi tanulmányok
1276 (-27)
-2,1%
18. (26.)
műszaki menedzser
1141 (+493)
+76,1%
19. (20.)
anglisztika
1067 (+252)
+30,9%
20. (23.)
bűnügyi igazgatási
1065 (+369)
+53,0%

A Budapesti Gazdasági Főiskola a legkeresettebb intézmény

A szakot oktató intézmények közül szembetűnő a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának (BGF-KVIFK) dominanciája, hiszen az intézmény az első helyes jelentkezések majd egyharmadát lefedi. Különösen annak fényében nagy ez az arány, hogy a szakot további tizenöt felsőoktatási intézményben oktatják. A BGF tekinthető tehát a szak tradicionális és meghatározó képző intézményének.

A legnépszerűbb alapszak másik sajátossága, hogy erősen főiskolai kötődésű. Az intézményi népszerűségi lista első és második helyén is főiskola áll - a második a Kodolányi János Főiskola, mely a jelentkezők 13,7 százalékát vonzotta első helyen. Ezek után következnek a jelentkezési listán a nagy egyetemek gazdasági karai, megközelítőleg azonos, 6-7 százalékos aránnyal.

2. táblázat
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT
A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(Zárójelben az összes tagozat, képzési forma és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

Intézmény rövidítés Intézmény neve Jelentkezők száma (fő) Jelentkezőkön belüli arány (%)
1.
BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar
1543
(1690)
29,7
2.
KJF Kodolányi János Főiskola
714
(827)
13,7
3.
PE-GTK Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
377
(465)
7,3
4.
DE-AVK Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
362
(386)
7,0
5.
BCE-GTK Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
357
(357)
6,9
6.
NYME-AK Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
339
(417)
6,5
7.
HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája
300
(374)
5,8
8.
SZF Szolnoki Főiskola
195
(252)
3,8
9.
ME-GTK Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
173
(193)
3,3
10.
KRF-GK Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar
147
(217)
2,8
11.
SZIE-GTK Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
146
(223)
2,8
12.
EKF-GTK Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar
145
(193)
2,8
13.
HJF Harsányi János Főiskola
144
(296)
2,8
14.
PE-GK Pannon Egyetem Georgikon Kar
98
(140)
1,9
15.
PTE-IFK Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
92
(110)
1,8
16.
SZIE-VATI Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalkozási Akadémia és Továbbképző Intézet
61
(223)
1,2
Összesen:
5193
(6201)
100,0

A nappali tagozatos államilag támogatott képzések túlsúlya

A turizmus-vendéglátás alapszakra beadott első helyes jelentkezések alapvetően a nappali tagozatos, államilag támogatott képzésekre vonatkoznak. A jelentkezők 84 százaléka nappali tagozaton kíván továbbtanulni, és ennél is nagyobb arányban, 89 százaléknyian céloztak meg államilag finanszírozott képzési helyet elsőként. Az adatok értelmezésében nyilvánvalóan épp ez az "elsőként" kitétel a döntő, hiszen első helyes jelentkezésekről lévén szó a jelentkezők a számukra legoptimálisabb verzióval kezdték a sort.

1. ábra
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT

Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján. Összesen: 6201 fő


2. ábra
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT

Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat együtt). Összesen: 6201 fő

A szak a fiatalabb korosztály körében népszerű

A felsőoktatási jelentkezések tömeges érintettjei a frissen érettségizettek. Különösen markáns a legfiatalabb korosztály túlsúlya a legnépszerűbb szakok esetében. Így a turizmus-vendéglátás alapszakon is azt találjuk, hogy a 18-19 évesek nagyobb arányban (47,5 százalék) képviseltetik magukat a jelentkezőkön belül, mint a többi felvételiző esetében (a más szakokra jelentkezők körében a legfiatalabbak aránya 35 százalék). A tendencia még az egy korcsoporttal idősebbek, a 20-22 évesek körét is jellemzi. Az életkori kategóriák másik végén, az érettségi vélhető időpontjától távolodva az idősebb jelentkezők aránya a többi szakhoz viszonyítva a turizmus-vendéglátás jelentkezői körében rendre csekélyebb.

3. táblázat
A jelentkezők megoszlása születési év* szerint

turizmus-vendéglátás alapszakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1990 és utána
2942
47,5
42 313
35,0
1987-1989
2611
42,1
38 390
31,8
1982-1986
436
7,0
19 456
16,1
1974-1981
155
2,5
12 548
10,4
1967-1973
38
0,6
5142
4,3
1966 és előtte
16
0,3
2976
2,5
összesen
6198
100,0
120 825
100,0

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

A turizmus-vendéglátás alapszak a női jelentkezők körében átlag feletti népszerűséget mutat. Az alapszak jelentkezőinek 77 százaléka nő, míg a többi jelentkező esetében a nemi arány jóval kevésbé - 56 százalékban - tolódik el a nők irányába.

4. táblázat
A jelentkezők megoszlása nemek szerint

turizmus-vendéglátás alapszakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
1418
22,9
53 120
44,0
4783
77,1
67 709
56,0
összesen
6201
100,0
120 829
100,0

Állampolgárságukat tekintve a turizmus-vendéglátás alapszak jelentkezői lényegében nem térnek el a többi képzést megjelölőktől. Amellett, hogy a jelentkezők döntő többsége mindkét esetben azonos arányban (97,7 százalék) magyar állampolgárságú, a külföldi állampolgárság arányai is a többséghez hasonló megoszlást mutatnak.

5. táblázat
A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint

turizmus-vendéglátás alapszakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
6056
97,7
118 080
97,7
szlovák
66
1,1
945
0,8
ukrán
18
0,3
325
0,3
román
40
0,6
682
0,6
szerb
7
0,1
490
0,4
horvát
-
-
27
0,0
szlovén
-
-
6
0,0
osztrák
-
-
5
0,0
egyéb külföldi
14
0,2
269
0,2
összesen
6201
100,0
120 829
100,0

A nyelvtudás nem magasabb az átlagnál

A jelentkezők előképzettségéről a jelentkezési lapok középiskolai háttérre és nyelvtudásra vonatkozó adataiból vonhatunk le következtetéseket. A turizmus-vendéglátás alapszak jelentkezői mindkét vizsgált szempontot tekintve illeszkednek a jelentkezők összességének átlagértékeihez, markáns szakspecifikus eltéréseket nem azonosíthatunk.

A középiskolai tanulmányok tekintetében a gimnáziumi és szakközépiskolai végzettség dominál - e két intézménytípus a jelentkezők majd 90 százalékát fedi le. A gimnáziumi végzettség dominanciája egyébként nem szakspecifikus sajátosság, általánosan jellemzi a legnépszerűbb szakokra jelentkezőket.

6. táblázat
A jelentkezők megoszlása a középiskola típusa szerint

turizmus-vendéglátás alapszakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
gimnázium
3586
58,2
63 287
57,4
szakközépiskola
1870
30,3
38 488
34,9
technikum
39
0,6
1094
1,0
dolgozók középiskolája
15
0,2
996
0,9
kéttannyelvű gimnázium
558
9,1
3784
3,4
külföldi középiskola
84
1,4
2173
2,0
más középiskola
11
0,2
433
0,4
összesen
6163
100,0
110 255
100,0

A turizmus-vendéglátás alapszak által nyújtott végzettség felhasználásának egyik kulcseleme lehet a nyelvtudás. Ennek ellenére az alapszakra jelentkezők nyelvvizsgáik átlagos számát tekintve nem emelkednek ki a többi jelentkező mezőnyéből. Középfokú nyelvvizsgával ugyan némileg többen - 30,7 százalékuk - rendelkezik, mint a többi jelentkező (27,5 százalék). Ez a kis nyelvismereti előny azonban "elvész", sőt megfordul, ha a felsőfokú nyelvvizsgák arányát tekintjük (ez a turizmus-vendéglátás szakra jelentkezők körében 5,9 százalék, szemben a többi jelentkező 6,8 százalékos átlagával).

A megcélzott pálya követelményeinek némileg ellentmondva az alapszak jelentkezőinek 59,4 százaléka semmilyen nyelvvizsgával nem rendelkezik, alig van tehát kedvezőbb helyzetben a jelentkezők átlagánál. Különösen kiemelendő ez annak fényében, hogy a legnépszerűbb, legtöbb jelentkező által megcélzott szakról van szó, amely ennek ellenére nem mutat kiugróan magas előképzettséget. Mindezzel egyébként a turizmus-vendéglátás alapszak némileg elkülönül a 20 legnépszerűbb szak mezőnyéből is, hiszen a legkeresettebb képzések esetében a magasabb előképzettség általában jellemző, növelvén a bekerülési esélyeket.

7. táblázat
A jelentkezők megoszlása a nyelvvizsga típusa szerint*

turizmus-vendéglátás alapszakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nyelvvizsga típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
alapfok A
9
0,1
303
0,3
alapfok B
2
0,0
92
0,1
alapfok C
28
0,5
1547
1,3
középfok A
133
2,1
2298
1,9
középfok B
46
0,7
771
0,6
középfok C
1915
30,9
33 210
27,5
felsőfok A
12
0,2
296
0,2
felsőfok B
5
0,1
102
0,1
felsőfok C
367
5,9
8171
6,8
nincs nyelvvizsgája
3684
59,4
74 039
61,3
összesen
6201
100,0
120 829
100,0

*Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor a magasabb szintű nyelvvizsgát vettük figyelembe.