felvi.hu


Kevesebb jelentkezővel is slágerszak a pszichológia

2009.07.21

Csökkent, de még mindig jelentős az érdeklődés a pszichológia képzés iránt: a szak idén tizedik a legnépszerűbb képzések körében. A jelentkezők nagyjából harmada a levelező munkarendet jelölte meg, és közel ugyanennyien vállalnák a költségtérítéses képzést is.

Az előző évekhez képest 2009-ben néhány korábbi "slágerszak" - mint a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi gazdálkodás, vagy a nemzetközi tanulmányok - nemcsak hátrébb kerültek a sorrendben, de jelentkezőik száma is némi csökkenést-stagnálást mutat. Ez jellemzi az évek óta népszerű pszichológia képzést is, amelyre - szemben a legtöbb népszerű szak esetében tapasztalt, jelentős, 20-40%-os emelkedéssel - 4 százalékkal kevesebben jelentkeztek idén, mint a korábbi évben. Ezzel a pszichológia idén a tizedik legnépszerűbb a képzések körében, szemben a tavalyi hatodik helyével.

1. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKRA

A nappali munkarendes alap- vagy osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(A húsz legnépszerűbb szak)

Sorrend
2009.

(2008.)
Szak Jelentkezők száma (fő)
2009.

(változás 2008-hoz képest)
Változás 2008-hoz képest százalékban
(átlagos változás: +22,5%)
1. (1.)
turizmus-vendéglátás
5042 (+886)
+21,3%
2. (2.)
gazdálkodási és menedzsment
4302 (+370)
+9,4%
3. (4.)
mérnök informatikus
3067 (+592)
+23,9%
4. (3.)
kommunikáció és médiatudomány
3007 (-60)
-2,4%
5. (9.)
pénzügy és számvitel
2978 (+1069)
+56,0%
6. (7.)
jogász
2660 (+693)
+35,2%
7. (10.)
gépészmérnöki
2580 (+739)
+40,1%
8. (5.)
kereskedelem és marketing
2352 (+206)
+9,6%
9. (8.)
általános orvos
2100 (+161)
+8,3%
10. (6.)
pszichológia
1929 (-81)
-4,0%
11. (13.)
villamosmérnöki
1575 (+295)
+23,0%
12. (16.)
ápolás és betegellátás
1527 (+502)
+48,9%
13. (11.)
nemzetközi gazdálkodás
1477 (-57)
-3,9%
14. (15.)
programtervező informatikus
1424 (+312)
+28,1%
15. (14.)
andragógia
1375 (+257)
+23,0%
16. (17.)
építőmérnöki
1282 (+342)
+36,4%
17. (12.)
nemzetközi tanulmányok
1276 (-27)
-2,1%
18. (26.)
műszaki menedzser
1141 (+493)
+76,1%
19. (20.)
anglisztika
1067 (+252)
+30,9%
20. (23.)
bűnügyi igazgatási
1065 (+369)
+53,0%

Fővároscentrikus képzés

Pszichológia alapszakot Magyarországban hat felsőoktatási intézmény kínál. Ezek közül a legnagyobb népszerűségnek örvendő intézmény, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara (ELTE-PPK) fogadja a nappali munkarendes első helyes jelentkezések 43 százalékát. A jelentkezők további kétharmada meglehetősen kiegyensúlyozottan oszlik meg a többi öt intézmény közt. A pszichológus képzés második legnépszerűbb intézménye a szintén budapesti helyszínű Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara (KRE-BTK), mely a nappali munkarendre jelentkezők 15 százalékát vonzotta első helyen. Ez utóbbi intézmény képzési súlya tovább erősödik, amennyiben a nappalis képzések mellett az összes munkarendre leadott jelentkezéseket vizsgáljuk meg.

Az ELTE-PPK és a KRE-BTK mellett még a PPKE-ra is szép számmal jelentkeznek, így a három kar együtt az összes jelentkező kétharmadát vonzza, ami a szakterület erős Budapest-centrikusságát mutatja. A hagyományos nagy vidéki tudományegyetemek - a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Debreceni Egyetem - bölcsészettudományi karai a nappali munkarendre jelentkezők egy-egy tizedét fedik le.

2. táblázat
PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT

A nappali munkarendes osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(Zárójelben az összes munkarend és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

Intézmény rövidítés Intézmény neve Jelentkezők száma (fő) Jelentkezőkön belüli arány (%)
1.
ELTE-PPK Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 832
(832)
43,0
2.
KRE-BTK Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar 291
(639)
15,0
3.
SZTE-BTK Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 243
(502)
12,6
4.
DE-BTK Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 227
(320)
11,7
5.
PTE-BTK Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 194
(305)
10,0
6.
PPKE-BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 148
(148)
7,6
Összesen:
1935
(2746)
100,0

Sokan hajlandóak fizetni a képzésért

A pszichológia szakra jelentkezők 70 százaléka célzott meg első helyen nappali munkarenden zajló képzést. A levelező munkarendet választó fennmaradó 30 százalék különösen annak fényében jelentős arány, hogy láthattuk, a szak legnépszerűbb intézménye, az ELTE-PPK egyáltalán nem kínál pszichológia levelező alapképzést.

Az első helyre beadott jelentkezések alapján a jelentkezők 28 százaléka vállalná a költségtérítéses képzéssel járó terheket. Ez az átlagot meghaladó arány jelezheti egyrészt a képzés magas presztízsét, a viszonylag alacsony képzési költségeket is. Sokak számára a pszichológia alapszak elvégzése feltehetően nem az egyetlen felsőoktatási képzési cél: a tanulmányok elvégzett vagy folyamatban lévő felsőoktatási tanulmányok közé illeszkednének bele.

1. ábra
PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA MUNKAREND SZERINT

Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési szintet és finanszírozási formát figyelembe véve). Összesen: 2746 fő

2. ábra
PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT

Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden munkarend és finanszírozásai forma együtt). Összesen: 2746 fő

Két különböző korosztály a célcsoport

A finanszírozási forma és a munkarend szerinti jelentkezői megoszlás már előrevetítette, hogy a pszichológia szak jelentkezői között a legfiatalabb korosztályok mellett az idősebbeknek is szerep jut. A jelentkezők többsége - 37 százalékuk - frissen érettségizett fiatal. Ez a 18-19 éves korosztály a többi szak átlagánál kicsit nagyobb súllyal van jelen a pszichológusjelöltek körében. Az ezt követő 20-22 évesek csoportja azonban a többi képzés esetében mutat magasabb arányt. A legfiatalabbak mellett viszonylag idősebb, 28-35 éves az a másik korosztályi csoport, amely az átlagosnál erősebben határozza meg a szakra jelentkezők életkori összetételét.

Ez az érdekes eredmény azt mutatja, hogy a szaknak két különböző célcsoportja létezik: a frissen érettségizettek, illetve a feltehetően már diplomával, de legalábbis felsőoktatási képzési múlttal rendelkező idősebbek (ők orientálódhatnak a levelező, költségtérítéses képzések felé).

3. táblázat
A jelentkezők megoszlása születési év* szerint

pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1990 és utána 1015 37,0 44 240 35,6
1987-1989 761 27,7 40 240 32,4
1982-1986 405 14,7 19 487 15,7
1974-1981 390 14,2 12 313 9,9
1967-1973 122 4,4 5058 4,1
1966 és előtte 53 1,9 2939 2,4
összesen
2746
100,0
124 277
100,0

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

A nők körében a pszichológia alapszak választása lényegesen gyakoribb. Az összes többi szakra jelentkezők enyhe (56 százalékos) női többsége a pszichológia szak esetében 83 százalékos túlsúlyig erősödik fel.

4. táblázat
A jelentkezők megoszlása nemek szerint

pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
468 17,0 54 070 43,5
2278 83,0 70 214 56,5
összesen
2746
100,0
124 284
100,0

A gépészmérnök alapszak jelentkezői az általános tendenciákkal megegyezően alapvetően a magyar állampolgárságúak közül kerülnek ki.

5. táblázat
A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint

pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
2638 96,1 121 498 97,8
szlovák
46 1,7 965 0,8
ukrán
8 0,3 335 0,3
román
28 1,0 694 0,6
szerb
21 0,8 476 0,4
horvát
2 0,1 25 0,0
szlovén
- - 6 0,0
osztrák
- - 5 0,0
egyéb külföldi
3 0,1 280 0,2
összesen
2746
100,0
124 284
100,0

A magas előképzettség a szak presztízsét mutatja

Középiskolai hátterüket tekintve a pszichológia alapszakra jelentkezők nagy - 71, illetve 5,8 százalékos - arányban gimnáziumban vagy kéttannyelvű gimnáziumban szereztek érettségit. Ez még a legnépszerűbb szakokra általában jellemző magas arány mellett is kiemelkedően magasnak mondható. Míg a többi jelentkező több, mint egyharmada szakközépiskolákból jelentkezik a felsőoktatásba, ennek aránya a pszichológusjelöltek között feleannyi, mindössze 18 százalék.

6. táblázat
A jelentkezők megoszlása a középiskola típusa szerint

pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
gimnázium
1940 71,3 64 933 57,1
szakközépiskola
484 17,8 39 874 35,1
technikum
9 0,3 1124 1,0
dolgozók középiskolája
16 0,6 995 0,9
kéttannyelvű gimnázium
159 5,8 4183 3,7
külföldi középiskola
109 4,0 2148 1,9
más középiskola
5 0,2 439 0,4
összesen
2722
100,0
113 696
100,0

A pszichológia alapszak jelentkezőinek képzési háttere, a legnépszerűbb szakokat általában jellemző módon, igen magas szintet mutat, amit a felvételi pontszámok mellett a nyelvtudással is jól lehet mérni. Míg a többi szak valamelyikét megcélzó idei jelentkezők 60 százalékának nincs nyelvvizsgája, addig ez az arány a pszichológiát választók körében mindössze alig 40 százalékos. A hagyományosan nagy túljelentkezés, a magas presztízsű képzés jó előképzettségű jelentkezői réteget vonz maga köré, akik közt mind a középfokú, mind a felsőfokú nyelvtudás aránya erősen átlag feletti mértékű.

7. táblázat
A jelentkezők megoszlása a nyelvvizsga típusa szerint*

pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nyelvvizsga típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
alapfok A
3 0,1 309 0,2
alapfok B
2 0,1 92 0,1
alapfok C
27 1,0 1548 1,2
középfok A
60 2,2 2371 1,9
középfok B
22 0,8 795 0,6
középfok C
1161 42,3 33 964 27,3
felsőfok A
13 0,5 295 0,2
felsőfok B
2 0,1 105 0,1
felsőfok C
370 13,5 8168 6,6
nincs nyelvvizsgája
1086 39,5 76 637 61,7
összesen
2746
100,0
124 284
100,0

*Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor a magasabb szintű nyelvvizsgát vettük figyelembe.