felvi.hu


A 2011-es pótfelvételi eljárás jelentkezői - gyorsjelentés

2011.10.26

A 2011-es pótfelvételi eljárásról készült elemzésünkből kiderült, hogy a jelentkezők több mint fele nő, a legtöbben az alapképzéseket célozták meg, legnépszerűbb a gazdasági terület volt és csaknem 53 százalékuk a levelező munkarendet választotta.


A jelentkezők száma, nemek szerinti megoszlása és átlagéletkora


2011-ben 12 746 fő adta be jelentkezését a pótfelvételi eljárás során. Közöttük többségben vannak a nők, hasonlóan az általános felvételi eljáráshoz, illetve a felsőoktatásban már jelenlévők megoszlásához. A női pótfelvételizők aránya közel tíz százalékponttal meghaladja a férfiakét.

A jelentkezők nemek szerint, 2011 pótfelvételi eljárás


A férfiak legnagyobb aránybeli hátrányban az egységes, osztatlan képzéseken vannak: itt arányuk csak öt százalékponttal haladja meg a jelentkezők harmadát. Mesterképzésen is hasonlóan erős a nőtöbblet, míg ezzel szemben a felsőfokú szakképzésen kis mértékben ugyan, de túlsúlyba kerülnek a férfiak a jelentkezők között.

Jelentkezők nemek szerint képzési szintenként, 2011 pótfelvételi eljárás

férfi
alapképzés 46,0% 54,0%
egységes, osztatlan képzés 38,5% 61,5 %
felsőfokú szakképzés 50,4% 49,6%
mesterképzés 41,6% 58,4%
összesen 45,3% 54,7%

 

Lényegesen nagyobbak a különbségek az egyes képzési területek jelentkezőinek nemi megoszlásában: a legelnőiesedettebb területek a pedagógiai (80,3%), az orvos- és egészségtudományi (72,6 %), a bölcsészettudományi (68,4%) és a jogi (67,7%) képzési területek. Azonban nemileg még ettől is homogénebbek az inkább férfiakat vonzó informatikai és műszaki képzési területek: itt 85-90 százalék a férfi jelentkezők aránya.

A 2011-es pótfelvételi eljárásban jelentkezők átlagéletkora 26,9 év, ami körülbelül 4,5 évvel magasabb a 2011-es általános felvételi eljárásban jelentkezőkétől. A közölt átlagéletkor önmagában természetesen legfeljebb tájékoztató jellegű lehet, a jelentkezők életkori megoszlása ugyanis a képzési struktúrából fakadóan képzési szintek szerint eltérő.

Képzési szintenként vizsgálva a pótfelvételi eljárásban jelentkezők életkorát, kiderül, hogy szintenként is átlagosan magasabb életkorú személyek jelentkeznek, mint az általános eljárás során. Az alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, valamint felsőfokú szakképzésre jelentkezők átlagéletkora 25 és 27 év közé esik, míg a mesterképzésekre nem meglepő módon az idősebb korosztály jelentkezik: itt az átlagéletkor 34,6 év, ami 6 évvel meghaladja a 2011 februárjában mesterképzésre jelentkezőkét.


A jelentkezések képzési szintek, képzési területek, munkarendek és finanszírozási forma szerint


Az általános felvételi eljáráshoz képest többen jelentkeznek alapképzésre, mindezt a mesterképzéses jelentkezések rovására: a jelentkezők körülbelül háromnegyede alapképzési szakot jelölt meg pótfelvételi jelentkezésében, a mesterképzésre pedig alig több mint a jelentkezők tizede felvételizett. Egységes, osztatlan képzést 6,3 százalékuk választott, míg a felsőfokú szakképzés a pótfelvételizők 7,6 százalékát vonzotta. E két utóbbi arányszám az általános eljárásban éppen fordítva alakult.

A jelentkezések képzési szintek szerint, 2011 pótfelvételi eljárás

Ahogyan az általános felvételi eljárásban, úgy a pótfelvételi során is a gazdaságtudományi képzési terület számolta a legtöbb jelentkezőt: minden negyedik jelentkező ide tartozó szakokat jelölt meg. Ugyanakkor tíz százalék feletti további öt képzési terület: a műszaki, a bölcsészettudomány, a jogi, a társadalomtudományi és a pedagógusképzés részesedése is.

A jelentkezések képzési területek szerint, 2011 pótfelvételi eljárás


Szemben az általános eljárásban jelentkezőkkel, a pótfelvételizők között többségbe kerülnek a levelező tagozatra jelentkezők (52 %). A nappali munkarendet megjelölők így csak a jelentkezők kétötödét teszik ki. A levelező tagozatra felvételizők mellett a távoktatásos formát választók is jelentősen nagyobb arányban szerepelnek itt, mint az általános eljárásban, bár így is csak minden huszadik felvételizőre jellemző ez a választás. Az esti tagozat itt is csak alig haladja meg az egy százalékot.

A jelentkezések munkarendek szerint, 2011 pótfelvételi eljárás


A szakok sorrendje a jelentkezők számát tekintve


A legtöbb jelentkezőt vonzó alapszakok listájának élén az általános felvételi eljáráshoz hasonlóan a gazdálkodási és menedzsment, illetve a turizmus-vendéglátás szakok állnak. Őket követi a szintén általános eljárásban is sok jelentkezőt magának tudó jogász szak. Általánosságban is elmondható, hogy a pótfelvételi leggyakrabban választott alapszakjai a februári jelentkezésekkor is a népszerűbb, több jelentkezőt vonzó szakok között voltak.

A legtöbb jelentkezőt vonzó szakok - alapképzés és egységes, osztatlan képzés, nappali munkarend

2011 Szak
1. gazdálkodási és menedzsment 411
2. turizmus-vendéglátás 334
3. jogász 212
4. kommunikáció és médiatudomány 197
5. kereskedelem és marketing 176
6. műszaki menedzser 175
7. andragógia 156
8. pénzügy és számvitel 146
9. gépészmérnöki 123
10. nemzetközi gazdálkodás 118
11. nemzetközi tanulmányok 113
12. óvodapedagógus 92
13. történelem 90
14. testnevelő-edző 88
15. tanító 85
16. politológia 79
17. anglisztika 70
18. kertészmérnöki 66
19. szociális munka 66
20. ápolás és betegellátás 64


A mesterszakok közül a mesterszintre emelt tanárképzés eredményeként továbbra is a tanári mesterszak a legkeresettebb még a pótfelvételi eljárás során is. Tíz fő fölötti pótfelvételiző létszámot ezen kívül még két mesterszak: a fordító és tolmács, illetve a nemzetközi tanulmányok tudott elérni. Összességében tehát elmondható, hogy mesterképzésen kevéssé általános a pótfelvételi eljárással való bekerülés.

A legtöbb jelentkezőt vonzó szakok - mesterképzés, nappali munkarend

2011 Szak
1. tanár 31
2. fordító és tolmács 16
3. nemzetközi tanulmányok 15
4. kommunikáció és médiatudomány 9
5. vezetés és szervezés 7
5. logisztikai menedzsment 7
7. politikatudomány 6
7. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 6
9. történelem 5
9. szociálpolitika 5
9. biztosítási és pénzügyi matematika 5
12. magyar nyelv és irodalom 4
12. közgazdasági elemző 4
12. vállalkozásfejlesztés 4
12. munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 4


Felsőfokú szakképzésen ezúttal is az idegenforgalmi szakmenedzser a legtöbb pótfelvételizővel rendelkező képzés. Ezt követi szinte holtversenyben a hulladékgazdálkodási technológus, illetve a nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző.

A legtöbb jelentkezőt vonzó szakok - felsőfokú szakképzés, nappali munkarend

2011 Szak
1. idegenforgalmi szakmenedzser 61
2. hulladékgazdálkodási technológus 48
3. nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző 46
4. web-programozó 39
5. kereskedelmi szakmenedzser 32
6. csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 30
7. vendéglátó szakmenedzser 26
8. jogi asszisztens 22
9. gépipari mérnökasszisztens 21
10. általános rendszergazda 20