felvi.hu


Kevesebb pénzügyes lesz a férfiak között

2011.10.19

A 2011-es év általános felvételi eljárása során 3652 elsőhelyes jelentkezővel a pénzügy és számvitel alapszak a negyedik legnépszerűbb az alap- és osztatlan képzések közül.

Ha azonban a jelentkezők körét szűkítjük a nappali munkarendre és azon belül is az államilag támogatott helyekre pályázókra, akkor a szak csak az ötödik helyet szerzi meg a listán. A pénzügy és számvitel alapszakot inkább a nők választják, hiszen az ide jelentkezők 70 százaléka hölgy, ami 13 százalékponttal magasabb az összes jelentkezőre vonatkozó értéknél.

Első helyen pénzügy és számvitel alapszakra jelentkezők nemek szerint, 2011 általános felvételi eljárásA pénzügy és számvitel alapszak első helyes jelentkezőinek - hasonlóan az összes jelentkezőhöz - közel háromnegyede nappali tagozaton szeretné megkezdeni szeptemberben a tanulmányait. A levelező tagozatot ugyanakkor hét százalékponttal kevesebben preferálják, mint az összes jelentkező körében. A távoktatás a szakra jelentkezők hét százalékát vonzza, ami több mint nyolcszor akkora, mint az összes felvételizőre vonatkozó arány. A pénzügy és számvitel szakra első helyen felvételizők kisebb arányban jelentkeznek államilag támogatott helyekre, mint az összes jelentkező: az ide készülőknek csak négyötöde jelölte meg ezt a finanszírozási formát. A szakra készülők átlagos életkora 23 év, ami egy évvel marad el az összes jelentkezőre vonatkozó értétől. Munkarendenként azonban nagy korkülönbségekkel találkozhatunk: a nappali tagozatra jelentkezők a legfiatalabbak, átlagosan 20 évesek; addig a levelező tagozatot és a távoktatást választóknak 29-30 évesek az átlagéletkora. A legidősebb jelentkezője a pénzügy és számvitel alapszaknak 1954-ben, a legfiatalabb pedig 1993-ban született, köztük 39 év a korkülönbség.

Első helyen pénzügy és számvitel alapszakra jelentkezők munkarend szerint, 2011 általános felvételi eljárás

A 2011-es év normál felvételi eljárásában 18 intézmény, illetve intézményi kar hirdetett pénzügy és számvitel alapszakot. A szakra készülők közel harmada a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karát, további 12 százaléka a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karát jelölte meg. Így az első helyes felvételizőknek csak a fennmaradó 56 százaléka oszlik meg a többi 16 képzőhely között.

Első helyen pénzügy és számvitel alapszakra jelentkezők száma és a szakra jelentkezőkön belüli aránya intézmények szerint, 2011 általános felvételi eljárás

Kar jelentkező/fő jelentkező/%
BGF-PSZK-BP 1114 30,5%
BCE-GTK 454 12,4%
DE-GVK 249 6,8%
PTE-KTK 242 6,6%
SZTE-GTK 196 5,4%
SZF 175 4,8%
SZIE-GTK 174 4,8%
PE-GTK 167 4,6%
ME-GTK 125 3,4%
BGF-PSZK-ZA 122 3,3%
TPF 118 3,2%
SZIE-GK 112 3,1%
KE-GTK 97 2,7%
KRF-GTK 89 2,4%
BGF-PSZK-SA 75 2,1%
NYME-KTK 70 1,9%
ZSKF 69 1,9%
IBS 4 0,1%


Az egyes intézményekbe jelentkezőket regionális kibocsátás szerint vizsgálva, láthatóan a legerősebb területi kötődést a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara, illetve a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kara produkálja: itt a jelentkezők több mint kilenctizede az intézménynek otthont adó régió lakója. A két kar jelentkezőinek fennmaradó csekély részét is nagyrészt egymás régióiból „kölcsönzi" a két egyetemi kar. A Szolnoki Főiskolán kívül minden egyéb vidéki képzőhelyen 70 százalék fölött van a saját régióból származók aránya. A Szolnoki Főiskolán ez alig több mint a jelentkezők fele, viszont további negyedük, illetve csaknem ötödük a két szomszédos régióból: a Közép-magyarországiból és a Dél-alföldiből érkezik. A leggyengébb kötődést a két fővárosi intézmény: a Budapesti Corvinus Egyetem, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskola produkálja. Itt a felvételizők 57, illetve 49 százaléka a Közép-Magyarorsági régió határain túlról érkezik. Érdekes, hogy az erre a két karra jelentkezők származását tekintve a második legnagyobb arányt felmutatni képes régió Észak-Alföld, aminek saját képzőhelye (DE-GVK) kiemelkedő regionális szívóhatást tanusít.

Első helyen pénzügy és számvitel alapszakra jelentkezők lakhelye szerinti regionális megoszlás, 2011 általános felvételi eljárás
TOP 10

Régió
Kar Közép-Mo. Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Mo. Közép-Dunántúl Nyugat-Mo. Külföld
BGF-PSZK-BP 51,1% 10,6% 10,1% 5,1% 6,8% 10,5% 5,7% 0,2%
BCE-GTK 42,7% 14,5% 6,6% 8,6% 8,4% 9,7% 7,7% 1,8%
DE-GVK 0,4% 90,4% 2,4% 0,0% 5,6% 0,8% 0,0% 0,4%
PTE-KTK 1,7% 0,4% 7,0% 79,3% 0,0% 4,5% 7,0% 0,0%
SZTE-GTK 6,1% 5,6% 83,7% 0,5% 1,0% 0,5% 0,5% 2,0%
SZF 25,1% 54,9% 17,7% 0,6% 1,1% 0,6% 0,0% 0,0%
SZIE-GTK 70,7% 8,6% 4,6% 1,7% 8,6% 3,4% 2,3% 0,0%
PE-GTK 1,6%
0,6% 0,0% 10,8% 0,6% 71,3% 14,4% 0,6%
ME-GTK 0,8% 4,0% 0,8% 0,0% 94,4% 0,0% 0,0% 0,0%
BGF-PSZK-ZA 1,6% 0,0% 0,8% 9,8% 0,0% 12,3% 75,4% 0,0%


A pénzügy és számvitel alapszakra jelentkezők az összes jelentkezőhöz képest 3 százalékponttal alacsonyabb nyelvismeretet tudnak felmutatni, hiszen közel háromnegyedük semmilyen nyelvvizsgával nem rendelkezik. A felvételin többlet ponttal jutalmazott középfokú C típusú és a felsőfokú C típusú nyelvvizsgákkal is kevesebben jelentkeznek a szakon: előbbi csak minden ötödik, utóbbi pedig csak minden huszonötödik jelentkezőre teljesül.

Első helyen pénzügy és számvitel alapszakra jelentkezők megoszlása nyelvvizsga típus szerint, 2011 általános felvételi eljárás

Nyelvvizsga típusok Jelentkezőkön belüli arány
nincs nyelvvizsgája 71,77%
középfokú C 20,78%
felsőfokú C 4,44%
középfokú A 1,34%
alapfokú C 0,68%
középfokú B 0,47%
alapfokú A 0,22%
alapfokú B 0,14%
felsőfokú B 0,11%
felsőfokú A 0,05%