felvi.hu


Mérnök informatika: kétharmados többségben az e-felvételizők

2011.10.19

A 2011-es év általános felvételi eljárása során az alap- és osztatlan képzések közül 3494 elsőhelyes jelentkezővel a hatodik legnépszerűbb szaknak a mérnök informatika alapszak számít.

Ha a felvételizők körét szűkítjük a legnépszerűbbeknek számító nappali tagozatra és államilag támogatott képzésre, akkor a szak a dobogós harmadik helyre is felkapaszkodik. A szak profiljához jól illeszkedően az ide jelentkezőknek csak kevesebb, mint harmada választotta a hagyományos jelentkezést, így az összes jelentkezőhöz képest 12 százalékponttal voltak többen körükben az e-jelentkezők. A mérnök informatika erősen „férfi szak", hiszen a felvételizőknek mindössze hat százaléka nő, ami így körülbelül 50 százalékponttal alatta marad az összes jelentkezőre vonatkozó értéknek.

Első helyen mérnök informatika alapszakra jelentkezők nemek szerint, 2011 általános felvételi eljárás


A mérnök informatika alapszakra első helyen készülők több mint négyötöde nappali tagozaton kívánja megkezdeni a tanulmányait, ami körülbelül 12 százalékponttal magasabb az országos átlagnál. A levelező képzés az összes jelentkezőhöz képest ugyanakkor csak körülbelül harmad akkora arányban jellemzi a szakot. Markánsan kiugrik azonban az esti tagozatot megjelölők aránya, amely elérve az 5 százalékot több mint ötször akkora részt tesz ki ezen a szakon, mint átlagosan országban. A távoktatásos forma is népszerűbb mérnök informatika alapszakon az összes jelentkezővel összehasonlítva, hiszen ahhoz képest több mint háromszoros arányt képvisel. A mérnök informatika szakra első helyen felvételizők túlnyomó többsége, 92 százalékuk államilag támogatott helyekre akar bejutni, ami körülbelül 5 százalékponttal magasabb az országos értéknél. A szakra készülők átlagéletkora 22 év, ami 2 évvel marad el az összes jelentkező átlagos életkorától. Munkarendenként azonban nagy korkülönbségekkel találkozhatunk: a nappali tagozatra jelentkezők a legfiatalabbak átlagosan (21 év), a levelező és az esti tagozatot választóknak 29, míg a távoktatást első helyen jelölőknek 32 év az átlagéletkora. A legidősebb jelentkezője a szaknak 1960-ban született, a legfiatalabb pedig 1995-ben, tehát köztük 35 év a korkülönbség.

Első helyen mérnök informatika alapszakra jelentkezők munkarend szerint, 2011 általános felvételi eljárás


A 2011-es év normál felvételi eljárásában 12 intézmény, illetve intézményi kar hirdetett mérnök informatika alapszakot. A szakra készülők közel negyede a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karát, ötöde az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karát célozta meg. Legkevesebben (3%) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kara iránt érdeklődtek.

Első helyen mérnök informatika alapszakra jelentkezők száma és a szakra jelentkezőkön belüli aránya intézmények szerint, 2011 általános felvételi eljárás

Kar jelentkező/fő jelentkező/%
BME-VIK 833 24%
OE-NIK 685 20%
GDF 262 7%
SZE-MTK 252 7%
SZTE-TTIK 240 7%
DE-IK 212 6%
PTE-PMMK 202 6%
DF 198 6%
KF-GAMFK 169 5%
PE-MIK 164 5%
ME-GÉIK 159 5%
PPKE-ITK 118 3%

 

Az egyes intézményekbe jelentkezőket regionális kibocsátás szerint vizsgálva, a legerősebb regionális kötődést három vidéki egyetem mutatja: a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara (88%), majd tőle jelentősen lemaradva a Debreceni Egyetem Informatikai Kara (78%), illetve a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara (78%). A DE-IK és a ME-GÉIK emellett kölcsönösen relatíve magas arányban „kölcsönöznek" egymás régiójából is jelentkezőket. Az SZTE-TTIK Közép-Magyarországról vonz még nagyobb arányban (10%) felvételizőket. A Dunaújvárosi Főiskola az egyetlen intézmény, amely nem a saját régiójából meríti a legtöbb jelentkezőjét: itt a Közép-magyarországi régió adja a jelentkezők több mint harmadát, saját - Közép-dunántúli régiója - pedig csak alig több mint negyedét. További 11-12 százalékot tesz még hozzá az intézmény felvételizőihez a Dél-Alföld, illetve a Dél-Dunántúl, ami nem meglepő, hiszen Dunaújváros az utóbb említett négy régió határán helyezkedik el. A Pannon Egyetem Műszaki Informatika Karánál tapasztalt alacsony Közép-dunántúli és relatíve magas Nyugat-dunántúli arányok az egyetem kihelyezett karainak tudhatóak be. A leggyengébben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem mérnök informatikusképzése kötődik a régióhoz, itt körülbelül a hallgatók fele máshonnan származik. Az SZE-MTK esetén ez nagyrészt a szomszédos Közép-dunántúli régiót takarja (30%). A budapesti karok (BME-VIK, OE-NIK, GDF, PPKE-IFK) Közép-Magyarországon túl a Közép-Dunántúllal mutatnak erősebb, 10 százalék körüli kötődést. A Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara saját régióján túl a két szomszédos régióból: Közép-Magyarországról és Észak-Alföldről vonz még nagyobb arányban felvételizőket.

Első helyen mérnök informatika alapszakra jelentkezők lakhelye szerinti regionális megoszlás, 2011 általános felvételi eljárás

Régió
Kar Közép-Mo. Dél-Alföld Közép-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Mo. Nyugat-Mo. Dél-Dunántúl külföld
BME-VIK 47,4% 6,0% 10,7% 8,9% 7,9% 8,4% 6,5% 4,2%
OE-NIK 60,7% 5,7% 12,4% 5,5% 8,5% 2,2% 4,2% 0,7%
GDF 60,7% 6,5% 8,8% 8,4% 7,3% 3,8% 3,4% 1,1%
SZE-MTK 6,0% 0,4% 29,8% 0,0% 0,8% 51,2% 1,2% 10,7%
SZTE-TTIK 10,0% 78,3% 0,4% 6,3% 0,0% 0,4% 1,3% 3,3%
DE-IK 1,4% 2,8% 1,4% 78,3% 11,8% 0,5% 0,5% 3,3%
PTE-PMMK 2,0% 7,9% 8,4% 0,0% 1,5% 12,4% 67,8% 0,0%
DF 34,8% 12,1% 27,3% 5,1% 6,6% 2,5% 11,1% 0,5%
KF-GAMFK 14,8% 63,3% 0,6% 17,8% 1,2% 0,0% 1,8% 0,6%
PE-MIK 8,5% 1,2% 41,5% 0,6% 3,0% 29,3% 15,2% 0,6%
ME-GÉIK 3,8% 0,6% 0,0% 6,9% 88,1% 0,0% 0,0% 0,6%
PPKE-ITK 60,2% 0,8% 21,2% 0,8% 3,4% 5,9% 4,2% 3,4%
Összesen 34,4% 12,9% 12,6% 10,5% 9,6% 8,9% 8,3% 2,7%


A szakra felvételizők az összes jelentkezőhöz képest alacsonyabb nyelvismeretet tudnak papírokkal igazolni, hiszen közel háromnegyedük semmilyen nyelvvizsgával nem rendelkezik. Emiatt az országos átlaghoz képest minden nyelvvizsga típussal kevesebben rendelkeznek a mérnök informatika alapszakra jelentkezők között: középfokú C típusú nyelvvizsgával minden ötödik, felsőfokú C típusúval pedig csak minden huszadik jelentkező rendelkezik.

Első helyen mérnök informatika alapszakra jelentkezők megoszlása nyelvvizsga típus szerint, 2011 általános felvételi eljárás

Nyelvvizsga típusok Jelentkezőkön belüli arány
nincs nyelvvizsgája 73,01%
középfokú C 19,78%
felsőfokú C 4,89%
középfokú A 1,03%
alapfokú C 0,54%
középfokú B 0,40%
alapfokú A 0,17%
felsőfokú A 0,11%
felsőfokú B 0,06%