felvi.hu


Ismét nőtt a jogász képzés népszerűsége

2009.07.08

 

Az elmúlt évek folyamatos visszaesése után idén látványosan nőtt a jogász képzés népszerűsége. Ami viszont nem változott, hogy továbbra is a kifejezetten jó középiskolai teljesítményt nyújtó, magas előképzettségű fiatalok jelentkeznek a szakra. Sőt, sokan hajlandók fizetős képzésben is részt venni azért, hogy jogi diplomát szerezzenek.

A jogász képzés hosszú ideje a legnépszerűbb szakok közé tartozik. Igaz, a kétezres évek elején tapasztalt kiugró jelentkezési statisztikai mutatói - amikor évekig vezette a szakok toplistáját - már a múlté. A folyamatos jelentkezői létszámcsökkenés elsősorban a nappali osztatlan képzést (korábban: nappali alapképzést) érintette, az egyéb képzési formák és munkarendek (tagozatok) tekintetében a szak folyamatosan őrizte és őrzi kiemelkedő népszerűségét. Idén azonban több év után először nőtt, ráadásul az átlagot érdemben meghaladó mértékben (35,2%), a nappali képzést első helyen megjelölők száma a szakon. Ez 700 fős emelkedést jelent. Az összesített listán így 2009-ben a 6. leggyakoribb továbbtanulási célnak számít, a kevés, ám népszerű egységes, osztatlan képzéses szakok közül pedig a legkeresettebb.

1. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKRA

A nappali munkarendes alap- vagy osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(A húsz legnépszerűbb szak)

Sorrend
2009.

(2008.)
Szak Jelentkezők száma (fő)
2009.
(változás 2008-hoz képest)
Változás 2008-hoz képest százalékban
(átlagos változás: +22,5%)
1. (1.)
turizmus-vendéglátás
5042 (+886)
+21,3%
2. (2.)
gazdálkodási és menedzsment
4302 (+370)
+9,4%
3. (4.)
mérnök informatikus
3067 (+592)
+23,9%
4. (3.)
kommunikáció és médiatudomány
3007 (-60)
-2,4%
5. (9.)
pénzügy és számvitel
2978 (+1069)
+56,0%
6. (7.)
jogász
2660 (+693)
+35,2%
7. (10.)
gépészmérnöki
2580 (+739)
+40,1%
8. (5.)
kereskedelem és marketing
2352 (+206)
+9,6%
9. (8.)
általános orvos
2100 (+161)
+8,3%
10. (6.)
pszichológia
1929 (-81)
-4,0%
11. (13.)
villamosmérnöki
1575 (+295)
+23,0%
12. (16.)
ápolás és betegellátás
1527 (+502)
+48,9%
13. (11.)
nemzetközi gazdálkodás
1477 (-57)
-3,9%
14. (15.)
programtervező informatikus
1424 (+312)
+28,1%
15. (14.)
andragógia
1375 (+257)
+23,0%
16. (17.)
építőmérnöki
1282 (+342)
+36,4%
17. (12.)
nemzetközi tanulmányok
1276 (-27)
-2,1%
18. (26.)
műszaki menedzser
1141 (+493)
+76,1%
19. (20.)
anglisztika
1067 (+252)
+30,9%
20. (23.)
bűnügyi igazgatási
1065 (+369)
+53,0%

 

A jelentkezők többsége az ELTE-t preferálja

A jogász szakra beadott jelentkezések esetében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dominanciája egyértelmű. A nappali munkarendes képzés jelentkezőinek 40 százaléka jelölte meg első helyen ezt az intézményt. A hazai jogászképzés másik három nagy intézménye - a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem - megközelítőleg azonos (13-11 százalékos) arányban osztozik a jelentkezők tömegén. A fennmaradó négy intézmény esetében az első helyes jelentkezők aránya 10 százalék alatt marad. Az ELTE dominanciája egyébként az összes munkarendre beadott jelentkezések esetében is érvényes, ám fölénye ebben a tekintetben már nem ilyen mértékű. A három budapesti intézmény (ELTE-ÁJK, PPKE-JÁK, KRE-ÁJK) az összes jelentkező 58 százalékát vonzotta, ami jóval nagyobb arány, mint Budapest és tág agglomerációja összlakosságának aránya az országos népességen belül.

2. táblázat
JOGÁSZ SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT

A nappali munkarendes osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(Zárójelben az összes munkarend és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

Intézmény rövidítés Intézmény neve Jelentkezők száma (fő) Jelentkezőkön belüli arány (%)
1.
ELTE-ÁJK
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
1066
(1573)
40,0
2.
PPKE-JÁK
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
356
(833)
13,4
3.
SZTE-ÁJK
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
323
(497)
12,1
4.
PTE-ÁJK
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
293
(515)
11,0
5.
DE-ÁJK
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
247
(476)
9,3
6.
ME-ÁJK
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
138
(299)
5,2
7.
KRE-ÁJK
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
129
(295)
4,8
8.
SZE-ÁJK
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
110
(185)
4,1
Összesen:
2662
(4673)
100,0

Kiegyenlített munkarendi arányok, sok a költségtérítéses jelentkező

A magyar oktatási rendszerben a jogász szak képzési formája kizárólag az egységes, osztatlan képzés. Munkarend szerinti megoszlásban a szakra beadott első helyes jelentkezések a nappali képzés felé mozdulnak el (a jelentkezések 57 százaléka) ám a levelező munkarend súlya is jelentősnek mondható, 43 százalékos arányával. A finanszírozás tekintetében kétharmados az első helyen államilag támogatott helyeket megcélzó jelentkezők aránya. Az egyéb szakokkal összevetésben vizsgálva viszonylag magas (egyharmados) költségtérítéses képzési arány fakadhat részben abból, hogy általános népszerűsége mellett a jogász szak a kevésbé költséges képzések közé tartozik, s e két tényező gyakrabban motiválja a felsőoktatásban máshol is (hallgatóként, vagy már diplomásként) érintett jelentkezőket a szak megcélzására.

1. ábra
JOGÁSZ SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA MUNKAREND SZERINT

Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján. Összesen: 4673 fő2. ábra
JOGÁSZ SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT

Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és munkarend együtt). Összesen: 4673 fő

 

Az idősebb korosztályban is népszerű

A jogászképzés sem különbözik a felsőoktatási szakok nagy többségétől a tekintetben, hogy túlnyomóan a frissen érettségizettek számára jelent képzési célt. E szempontból a szak a többi képzésen tapasztalt arányt produkálja: jelentkezőinek 35,6 százaléka végzett középiskolában idén vagy egy éve. A következő korcsoport - a 20-22 évesek - azonban már 10 százalékkal alulreprezentáltak a jogász szakra jelentkezők körében, összevetve az összjelentkezői adatokkal. Ezzel párhuzamosan az idősebb korosztályok esetében a jogászjelöltek körében rendre magasabb megoszlásokat kapunk. Már a levelező, illetve költségtérítéses jogászképzés átlagnál nagyobb népszerűsége is arra engedett következtetnünk, hogy a szakot megcélzók körét nem csak a felsőoktatásba legfrissebben belépő generáció uralja. Az életkori megoszlások mindezt megerősítik.

3. táblázat
A jelentkezők megoszlása születési év* szerint

jogász szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1990 és utána
1667
35,7
43 588
35,6
1987-1989
1065
22,8
39 936
32,6
1982-1986
813
17,4
19 079
15,6
1974-1981
706
15,1
11 997
9,8
1967-1973
283
6,1
4897
4,0
1966 és előtte
139
3,0
2853
2,3
összesen
4673
100,0
122 350
100,0

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

A jogászképzés a női jelentkezők körében népszerűbb, mint a férfiakéban, a jelentkezők majd kétharmada nő. Ez az arány erősebb női többséget mutat az összes többi jelentkező esetében regisztrált 57-43 százalékos női-férfi megoszlásnál.

4. táblázat
A jelentkezők megoszlása nemek szerint

jogász szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
1703
36,4
52 835
43,2
2970
63,6
69 522
56,8
összesen
4673
100,0
122 357
100,0

A jogászképzésre jelentkezők állampolgárságukat tekintve lefedik a többi szak jelentkezőinek körében talált arányokat, vagyis itt is évek óta 2-3% körül van a külföldiek aránya.

5. táblázat
A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint

jogász szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
4581
98,0
119 555
97,7
szlovák
42
0,9
969
0,8
ukrán
8
0,2
335
0,3
román
30
0,6
692
0,6
szerb
7
0,1
490
0,4
horvát
-
-
27
0,0
szlovén
-
-
6
0,0
osztrák
-
-
5
0,0
egyéb külföldi
5
0,1
278
0,2
összesen
4673
100,0
122 357
100,0

Magas előképzettségű jelentkezők

A jelentkezők középiskolai hátterét és nyelvismeretét elemezve azt találjuk, hogy a jogász szak választásához az átlagosnál magasabb előképzettségi mutatók társulnak. Ez nyilván összefügg a szak hagyományosan magas társadalmi presztízsével (hasonlóan pl. az orvosképzéshez), de szerepet játszhat benne az is (az előző körülménytől szintén nem függetlenül), hogy a képzés nagy népszerűségéből adódóan komoly verseny van a jelentkezők között, különösen a nevesebb intézményekben.

Az érettségit adó középiskola típusát tekintve a 70 százalékos gimnáziumi végzettség a többi szak 57 százalékos átlagához viszonyítva kifejezetten magas aránynak számít. Igaz, a top szakok közül több esetben hasonló arányokkal találkozhatunk.

6. táblázat
A jelentkezők megoszlása a középiskola típusa szerint

jogász szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
gimnázium
3237
70,0
63 636
56,9
szakközépiskola
1034
22,4
39 324
35,2
technikum
16
0,3
1117
1,0
dolgozók középiskolája
50
1,1
961
0,9
kéttannyelvű gimnázium
190
4,1
4152
3,7
külföldi középiskola
82
1,8
2175
1,9
más középiskola
15
0,3
429
0,4
összesen
4624
100,0
111 794
100,0

A turizmus-vendéglátás alapszak által nyújtott végzettség felhasználásának egyik kulcseleme lehet a nyelvtudás. Ennek ellenére az alapszakra jelentkezők nyelvvizsgáik átlagos számát tekintve nem emelkednek ki a többi jelentkező mezőnyéből. Középfokú nyelvvizsgával ugyan némileg többen - 30,7 százalékuk - rendelkezik, mint a többi jelentkező (27,5 százalék). Ez a kis nyelvismereti előny azonban "elvész", sőt megfordul, ha a felsőfokú nyelvvizsgák arányát tekintjük (ez a turizmus-vendéglátás szakra jelentkezők körében 5,9 százalék, szemben a többi jelentkező 6,8 százalékos átlagával).

A megcélzott pálya követelményeinek némileg ellentmondva az alapszak jelentkezőinek 59,4 százaléka semmilyen nyelvvizsgával nem rendelkezik, alig van tehát kedvezőbb helyzetben a jelentkezők átlagánál. Különösen kiemelendő ez annak fényében, hogy a legnépszerűbb, legtöbb jelentkező által megcélzott szakról van szó, amely ennek ellenére nem mutat kiugróan magas előképzettséget. Mindezzel egyébként a turizmus-vendéglátás alapszak némileg elkülönül a 20 legnépszerűbb szak mezőnyéből is, hiszen a legkeresettebb képzések esetében a magasabb előképzettség általában jellemző, növelvén a bekerülési esélyeket.

7. táblázat
A jelentkezők megoszlása a nyelvvizsga típusa szerint*

jogász szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nyelvvizsga típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
alapfok A
18
0,4
294
0,2
alapfok B
5
0,1
89
0,1
alapfok C
63
1,3
1512
1,2
középfok A
144
3,1
2287
1,9
középfok B
49
1,0
768
0,6
középfok C
1740
37,2
33 385
27,3
felsőfok A
28
0,6
280
0,2
felsőfok B
5
0,1
102
0,1
felsőfok C
474
10,1
8064
6,6
nincs nyelvvizsgája
2147
45,9
75 576
61,8
összesen
4673
100,0
122 357
100,0

*Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor a magasabb szintű nyelvvizsgát vettük figyelembe.