felvi.hu


A második legnépszerűbb idén a jogász szak

2011.09.21

A 2011-es év általános felvételi eljárása során az alap- és osztatlan képzések közül a jogász szak a második legnépszerűbb 4645 elsőhelyes jelentkezőt magáénak tudva. Azonban ha csak a nappali, illetve államilag támogatott képzésre jelentkezőket vesszük figyelembe, akkor a szak a hatodik helyre esik vissza.

A nemek aránya a nőknek kedvez, hiszen a jelentkezőknek csak 38 százaléka férfi, ami 5 százalékponttal alacsonyabb, mint az összes jelentkező esetében. Ha csak az egységes, osztatlan képzéseket nézzük, akkor a nők aránya még kicsivel alatta is marad az országos értéknek.

Első helyen jogász szakra jelentkezők nemek szerint, 2011 általános felvételi eljárás

A jogász szakot első helyen megjelölők kisebb arányban jelentkeznek nappali képzésre, mint az összes jelentkező átlagosan. Míg az országban 72 százalék a nappali munkarendet megjelölők aránya, addig ez a jogásznak készülőknél ez csak 57 százalék. Mivel esti és távoktatás egyik jogászképző helyen sem indul, így a jelentkezők további több mint kétötöde a levelező tagozatot választotta első helyéül. A jogásznak készülők csak közel kétharmada kívánja államilag támogatott képzésben megkezdeni tanulmányait, ami 20 százalékponttal elmarad az összes jelentkezőre vonatkozó értéktől. A nappali tagozat és az államilag támogatott képzés relatíve alacsony részesedése miatt érthető a legnépszerűbb szakok rangsorában való hátralépése. A jogász szakra első helyen jelentkezők átlagéletkora 25 év, ami egy évvel magasabb az összes jelentkezőétől. A nappali és a levelező munkarend között azonban 10 év eltérést tapasztalunk: míg a nappali tagozatra jelentkezők 21 évesek átlagosan, addig a levelezőre készülők már 31. Ez a különbség megfelel az országos értékeknek. A legidősebb jogásznak jelentkező felvételiző 1942-ben született, aki legfiatalabb társától 53 évvel idősebb.

Első helyen jogász szakra jelentkezők munkarend szerint, 2011 általános felvételi eljárás

A 2011-es normál felvételi eljárásban nyolc intézményi kar hirdetett jogász szakot. A jogásznak készülők közel harmada az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát, további ötödük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karát célozta meg. Látható a főváros dominancia, hiszen a jogra felvételizők több mint fele budapesti intézményt jelölt elsőként. Legkevesebben az Széchenyi István Egyetem jogi képzése iránt érdeklődtek.

Első helyen jogász szakra jelentkezők száma és a szakra jelentkezőkön belüli aránya intézmények szerint, 2011 általános felvételi eljárás

Kar jelentkező/fő jelentkező/%
ELTE-ÁJK 1409 30,3%
PPKE-JÁK 961 20,7%
PTE-ÁJK 571 12,3%
SZTE-ÁJK 535 11,5%
DE-ÁJK 424 9,1%
ME-ÁJK 253 5,4%
KRE-ÁJK 249 5,4%
SZE-ÁJK 243 5,2%


A jelentkezőket a kibocsátó régió szerint vizsgálva kiderül, hogy általában a vidéki képzőhelyeknek erősebb a régióhoz való kötődése. A legerősebb regionális kötődést a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara mutatja: itt a jelentkezők több mint négyötöde az Észak-Alföldről származik. A jelentkezők körülbelül háromnegyede a Szegedi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem jogi karának esetében is a saját régióból érkező fiatal. Az ME és a DE első helyen jogásznak jelentkezőinek kilenctizedét két szomszédos régió: Észak-Alföld és Észak-Magyarország adja. A fővárosi intézmények közül a Károli Gáspár Református Egyetem jelentkezőinek teszik ki legnagyobb részét - közel kétharmadát - a Közép-Magyarországról jövők. A budapesti intézményekbe jelentkezők között a saját régióból származók mellett még a Közép-Dunántúl részesedése jelentősebb, mindhárom fővárosi intézményben 10 százalék körül alakul. A leggyengébb regionális kötődést az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara mutatja: itt a jelentkezőknek csak körülbelül fele származik a saját régióból. Az SZE-ÁJK esetében azonban további harmadon felüli részt a szomszédos Közép-Dunántúl felvételizői tesznek ki. Így bár saját régiójához viszonylag kevéssé kötődik az intézmény, de erős a területi közelség alapján definiált kötődése. Az ELTÉ-ről mindez nem mondható el, hiszen felvételizői származását tekintve több másik régió részesedése is megközelíti az egytizedet. A Közép-Magyarországról származó, jogásznak készülő jelentkezők a budapesti intézmények mellett a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetemre jelentkeznek nagyobb, 11-12 százalékos arányban.

Első helyen jogász szakra jelentkezők lakhelye szerinti regionális megoszlás, 2011 általános felvételi eljárás

Régió
Kar Közép-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Nyugat-Magyarország Külföld
ELTE-ÁJK 49,8% 9,7% 7,3% 11,1% 3,9% 7,7% 8,2% 2,2%
PPKE-JÁK 58,7% 7,5% 5,9% 10,5% 3,9% 6,6% 5,8% 1,1%
PTE-ÁJK 11,0% 2,3% 5,8% 9,5% 59,2% 1,4% 10,7% 0,2%
SZTE-ÁJK 11,8% 7,7% 72,7% 2,1% 0,4% 1,3% 1,7% 2,4%
DE-ÁJK 1,9% 81,6% 3,3% 1,4% 0,0% 8,5% 0,0% 3,3%
ME-ÁJK 5,1% 15,0% 1,2% 1,2% 0,0% 75,9% 0,4% 1,2%
KRE-ÁJK 63,9% 7,6% 2,8% 9,2% 3,2% 6,0% 5,2% 2,0%
SZE-ÁJK 5,8% 0,8% 1,2% 36,6% 1,6% 0,8% 50,6% 2,5%
Összesen 34,1% 14,4% 13,1% 9,6% 9,6% 9,3% 8,1% 1,8%


A szakra jelentkezők nyelvismerete jobb, mint az országos átlag: kilenc százalékponttal kevesebben vannak köztük azok, akiknek nincsen nyelvvizsgája, de még így is közel 60 százalékát teszi ki ez a csoportja a felvételizőknek. Középfokú C típusú nyelvvizsgával 6 százalékponttal többen rendelkeznek az első helyen jogra jelentkezők között, a felsőfokú C típusú nyelvvizsgát azonban némileg kisebb részük birtokolja az összes jelentkezőhöz viszonyítva.

Első helyen jogász szakra jelentkezők megoszlása nyelvvizsga típus szerint, 2011 általános felvételi eljárás

Nyelvvizsga típusok Jelentkezőkön belüli arány
nincs nyelvvizsgája 59,40%
középfokú C
28,35%
felsőfokú C 8,20%
középfokú A 1,89%
alapfokú C 0,93%
középfokú B 0,67%
felsőfokú A 0,39%
felsőfokú B 0,13%
alapfokú A 0,04%