felvi.hu


Jelentkezések 2008 - Februárban induló képzések

2008.02.12

Több, mint kétezren jelentkeztek 2007. november 15-ig az idén februárban induló képzésekre. Mint a felsőoktatásban általában, közöttük is magasabb volt a női jelentkezők aránya. Az sem meglepő, hogy a megpályázott szakok nagy számban a költségtérítéses és levelező munkarendű képzések közül kerültek ki.

2007. november 15-ig az idei év februárjában induló képzésekre összesen 2073-an jelentkeztek.

Népszerű intézmények és képzések

A választható februári képzések közül a legnépszerűbbek széles skálán mozognak: találhatunk közöttük gazdasági, műszaki vagy egészségügyi képzést egyaránt. A legtöbben a közigazgatási, illetve a gazdálkodási és menedzsment szakot választották. A harmadik legnépszerűbb egy felsőfokú szakképzés lett: a csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó. Hasonló számban jelentkeztek szociálpedagógia szakra.

A 10 legnépszerűbb képzés (2008)
1.
közigazgatási
200
2.
gazdálkodási és menedzsment
181
3.
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
139
4.
szociálpedagógia
120
5.
kommunikáció és médiatudomány
119
6.
emberi erőforrások
116
7.
gyógypedagógia
103
8.
mérnök informatikus
83
9.
turizmus-vendéglátás
74
10.
pénzügy és számvitel
62

Az alábbi táblázat a tíz legtöbb jelentkezővel büszkélkedő intézményt mutatja be:

A 10 legnépszerűbb intézmény (2008)
1.
ZSKF
230
2.
SZTE-JGYPK
202
3.
BCE-KIK
200
4.
KJF
129
5.
AVKF
122
6.
NYF-GTFK
116
7.
DE-HPFK
108
8.
SZIE-GTK
91
9.
HFF
68
10.
SE-ETK
64

Képzési formák, tagozatok (munkarendek), finanszírozási forma

Az őszi eljárásban meghirdetett szakok között - szemben a tavaszi jelentkezési időszakkal - eleve kis számban hirdettek meg az intézmények nappali alapképzéses szakokat. Így nem meglepő, hogy a februárban induló képzésekre jelentkezők teljesen más munkarendeket (tagozatokat) preferálnak.

Míg a tavasszal jelentkezők között (ekkor felvételizik a frissen érettségizettek döntő többsége) elsősorban a nappali tagozat dominál - háromnegyedük választotta ezt a munkarendet 2007-ben, a megelőző években pedig ennél is többen - addig a februári képzésre jelentkezők a levelező tagozatot részesítették előnyben: 62 százalékuk jelölte ezt a munkarendet, a nappali tagozat aránya pedig mindössze 19,5 százalék. Általános tendencia, hogy az esti tagozatos képzés évek óta egyre inkább háttérbe szorul, így az őszi felvételi eljárásban is, ahol ez az arány jelenleg 4,4 százalék.

A jelentkezők közül mindössze 13.2 százalék nem nyert felvételt a választott képzésre. Ez inkább a nappali tagozat esetében volt jellemző, annak részaránya a felvételizők körében 16,4 százalék.

A különböző tagozatokra jelentkezők aránya (2008)

A különböző tagozatokra jelentkezők aránya (2008)

Teljesen más képet mutat a képzési formák szerinti megoszlás, mint a tavaszi eljárás esetében. Ez utóbbinál a túlnyomó többség értelemszerűen az alapképzést választja. Az őszi jelentkezési időszakban azonban az alapképzés mellett - melynek aránya 50 százalék felett van - a mesterképzés és a felsőfokú szakképzés is megjelenik 20-25 százalékban. Mindez arra utal, hogy a jelentkezők összetétele és így preferenciái lényegesen eltérnek a szeptemberi képzésre jelentkezőkétől.

A mesterképzéshez még annyit kell hozzátennünk, hogy 2008-ban számtalan új MA program (mesterképzés) indul, így a 2008 tavaszán benyújtott jelentkezések minden bizonnyal merőben másképp alakulnak majd, mint a tavalyiak.

A képzési formák arányát nem befolyásolta érdemben a felvételi eredmény: a felvettek körében azok hasonlóképpen oszlanak meg, mint a jelentkezőknél.

A különböző képzési formákra jelentkezők aránya (2008)

A különböző képzési formákra jelentkezők aránya (2008)

Míg a tavaszi eljárásban a felvételizők négyötöde az államilag támogatott képzést jelöli meg, addig a februárban induló képzések esetében a költségtérítésesek vannak többségben (68,4 százalék). Nyilvánvalóan ez is a képzési kínálattal, illetve a potenciális jelentkezői körrel van összefüggésben.

A jelentkezők megoszlása finanszírozási formák szerint (2008)

A jelentkezők megoszlása finanszírozási formák szerint (2008)

 

A jelentkezők életkor és nemek szerinti megoszlása

Mint az már az eddigiekből is látható volt, a februárban induló képzések "célcsoportja" más, mint a szeptemberben induló képzéseké. Ez különösen jól megmutatkozik, ha a felvételizők életkorát vesszük szemügyre. Míg a tavaszi eljárásban 23 évnél fiatalabb a jelentkezők mintegy háromnegyede, addig az őszi eljárás elsősorban az idősebbeket vonzza: a felvételizők négyötöde idősebb 23 évesnél. Jelentős számban vannak, akik már 30 év körüliek, vagy idősebbek.

A jelentkezők megoszlása születési év szerint (2008)
születési év
jelentkezők száma (fő)
jelentkezőkön belüli arány (%)
1989 és utána
27
1,3%
1986-1988
356
17,2%
1981-1985
601
29,0%
1973-1980
599
28,9%
1966-1972
316
15,2%
1965 vagy előtte
174
8,4%
Összesen
2 073
100%

Mint a felsőoktatásban általában, a februári képzéseknél is, ha lehet, még hangsúlyosabban jellemző a női többség: arányuk nagyjából kétharmadot tesz ki a jelentkezők között.

 

 1. A jelentkezők előképzettsége: középiskolai tanulmányok és nyelvtudás

 2.  

   

  A februárban induló képzésekre jelentkezők körében mintegy 5-6 százalékkal alacsonyabb a gimnáziumban érettségizettek aránya, a szakközépiskolában végzetteké pedig magasabb a tavaszi eljárásban jelentkezőkhöz képest. Tehát előképzettségben van ugyan eltérés, de az nem nagymértékű, és összefügghet a képzési kínálattal.

  Az érettségit adó középiskola típusa a jelentkezők között (2008)
  középiskola típusa
  jelentkezőkön
  belüli arány (%)
  gimnázium
  49,5%
  idegennyelvű középiskola
  1,1%
  szakközépiskola
  43,2%
  technikum
  1,1%
  dolgozók középiskolája
  1,7%
  külföldi középiskola
  2,3%
  más középiskola
  1,2%
  összesen
  100,0%

  Nem kell különösebben hangsúlyozni a nyelvtudás fontosságát, hiszen a legtöbb felsőoktatási intézményben a felvételi esélyeket évek óta pontszámban mérhetően is növeli az, ha valakinek van államilag elismert, legalább középfokú, C típusú nyelvvizsgája. Az utóbbi két évben pedig a felvételi eljárás szabályainak változása közvetve tovább növelte a nyelvtudás fontosságát, hiszen még több pluszpontot lehet vele szerezni.

  A nyelvvizsgával rendelkezők aránya 35 százalék. Ez az érték lényegében megegyezik a tavaszi eljáráséval. Ugyanakkor nyelvvizsga-típusonként tapasztalhatunk eltéréseket: a februári képzésekre jelentkezők között kisebb a középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők aránya, más típusok pedig itt magasabb számban vannak jelen, de a kis esetszám miatt ezeket nem tekinthetjük szignifikáns eltéréseknek.

  A jelentkezők nyelvtudása*** (2008)
  nyelvvizsga típusa
  jelentkezőkön
  belüli arány (%)
  alapfok A
  0,4%
  alapfok B
  0,1%
  alapfok C
  2,2%
  középfok A
  4,3%
  középfok B
  0,8%
  középfok C
  20,9%
  felsőfok A
  0,4%
  felsőfok B
  0,1%
  felsőfok C
  6,1%
  nincs nyelvvizsgája
  64,6%
  összesen
  100%

  ***Ha valaki több nyelvvizsgával is rendelkezik, minden esetben a magasabb szintű nyelvvizsga-bizonyítványt vettük figyelembe.