felvi.hu


Intézményi elemzés: Kecskeméti Főiskola

2011.10.19

A 2011-es év általános jelentkezési eljárása során a több mint száznegyvenezer jelentkezőből 1269-en döntöttek úgy, hogy a Kecskeméti Főiskolára adják be első helyen a jelentkezésüket.

Az első helyen ide felvételizők túlnyomó többsége (84%) alapképzésre jelentkezett, és -hasonlóan a Nyíregyházi Főiskolához - a felsőfokú szakképzésekre jelentkezők több mint kétszer akkora hányadát teszik ki a felvételizőknek, mint átlagosan az országban. Osztatlan képzés nem indul az intézményben és a mesterképzésre jelentkezők is mindössze 1,5 százalékot tesznek ki.

Az első helyen a KF-re jelentkezők képzési szintek szerint (2011. általános eljárás, minden munkarend és finanszírozási forma)

Forrás: Jelentkezési statisztika, 2011. Educatio Nonprofit Kft.

Az országos értékekhez hasonlóan az első helyes felvételizők 71 százaléka nappali tagozatra jelentkezik és körülbelül kilenctizedük államilag támogatott képzésben kívánja megkezdeni tanulmányait.

Az első helyes jelentkezőket területi megoszlás szerint vizsgálva kirajzolódik a Kecskeméti Főiskola regionális szerepe: a Dél-alföldi régióból verbuválódik ugyanis a felvételizők közel kétharmada. Azonban két szomszédos régióból - a Közép-magyarországiból és az Észak-alföldiből - is közel tizenhét, illetve tizenegy százalékot tesznek ki az onnan származók. A többi régió jelentősen alulreprezentált az országos adatokhoz viszonyítva.

A jelentkezők megoszlása régiók szerint (2011. általános eljárás, minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

első helyen KF (%) összes jelentkező (%)
Dél-Alföld 63,6 12,8
Közép-Magyarország 16,8 31,4
Észak-Alföld 10,6 14,6
Közép-Dunántúl 3,0 10,5
Dél-Dunántúl 2,9 8,5
Észak-Magyarország 2,1 11,0
Külföld 0,6 2,0
Nyugat-Magyarország 0,5 9,2
Összesen 100 100

Forrás: Jelentkezési statisztika, 2011. Educatio Nonprofit Kft.

Megyénként vizsgálva az adatokat kiderül, hogy a KF-re első helyen jelentkezők között az Észak-alföldi régió relatíve magas részvételi aránya szinte teljes egészében Jász-Nagykun-Szolnok megyének tudható be (9,9%), aki egyébként a saját régiójába tartozó Nyíregyházi Főiskola jelentkezői között igen alacsony értékeket mutatott. Emellett kirajzolódik a KF régiókon átnyúló vonzóhatása, amely egyértelműen a földrajzi távolság dimenziója mentén hat: Bács-Kiskun, illetve a Kecskemét városához közeleső megyék - Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest - felülreprezentáltak az első helyes jelentkezők között. Ugyanakkor a szintén viszonylag közeleső főváros diákjait már nem képes elcsábítani: alig több mint két százalékát teszik ki az onnan származók a KF-re első helyen felvételizőknek. Lokális szerepét is jól mutatja, hogy jelentkezőinek közel 30 százaléka a Kecskeméti kistérségből érkezik.

A jelentkezők megoszlása megyék szerint (2011. általános eljárás, minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

első helyen KF (%) összes jelentkező (%)
Budapest 2,3 19,1
Bács-Kiskun 49,4 5,0
Baranya 0,8 3,7
Békés 5,3 3,5
Borsod-Abaúj-Zemplén 0,4 6,3
Csongrád 8,9 4,3
Fejér 2,2 4,2
Győr-Moson-Sopron 0,4 4,1
Hajdú-Bihar 0,4 5,4
Heves 1,2 3,0
Jász-Nagykun-Szolnok 9,9 3,6
Komárom-Esztergom 0,6 2,9
Nógrád 0,6 1,7
Pest 14,5 12,3
Somogy 0,5 2,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,3 5,6
Tolna 1,7 2,2
Vas 0,1 2,4
Veszprém 0,2 3,4
Zala 0,0 2,8
Külföld 0,6 2,0
Összesen 100 100

Forrás: Jelentkezési statisztika, 2011. Educatio Nonprofit Kft.

A Kecskeméti Főiskola egyes karait regionális kötődés szerint vizsgálva kiderül, hogy KF-GAMFK kötődik legkevésbé a kistérséghez, illetve a megyéhez, azonban a régió többi részéből származó jelentkezők magas aránya miatt erre a karra érkeznek arányaiban a legkevesebben a Dél-Alföldön kívülről. A KF-TFK ezzel szemben éppen ellentétes tendenciát mutat: a kistérségből és a megyéből érkező első helyes felvételizők nagy aránya ellenére ide érkeznek a KF-re a legnagyobb arányban a régió határain túlról. Ennek oka feltehetőleg a szintén Dél-alföldi régióba tartozó, hasonló profilú képzést is nyújtó Szegedi Tudományegyetem jelentkezőket elszívó hatása.

A KF-karok első helyes jelentkezőinek regionális megoszlása (2011. általános eljárás, minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

saját kistérség (%) egyéb Bács-Kiskun (%) egyéb Dél-Alföld (%) egyéb (%) Összesen (%)
KF-GAMFK 27,2 17,9 20,5 34,4 100
KF-KFK 32,7 23,5 7,5 36,3 100
KF-TFK 30,1 24,2 4,7 41,0 100

Forrás: Jelentkezési statisztika, 2011. Educatio Nonprofit Kft.

További intézményi elemzéseket ide kattintva olvashat.