felvi.hu


Intézményi elemzés: Eötvös Loránd Tudományegyetem

2011.09.15

A 2011-es év általános jelentkezési eljárása során több mint tizenötezer első helyes jelentkezővel az Eötvös Loránd Tudományegyetem bizonyult a legnépszerűbb felsőoktatási intézménynek. Az első helyen ELTÉ-t választók közel kétharmada alapszakos képzésben, egynegyede mesterképzésben kívánta megkezdeni tanulmányait.

Az első helyen az ELTE-re jelentkezők képzési szintek szerint (2011. általános eljárás, minden munkarend és finanszírozási forma)

Forrás: Jelentkezési statisztika, 2011. Educatio Nonprofit Kft.

Ahogy az összes jelentkező körében, úgy az első helyen az ELTE-t választók esetében is a nappali munkarendre pályázók dominálnak (81 százalék), a levelező munkarendet preferálók mintegy 15 százalékban képviseltetik magukat, esti munkarendet 3 százalékuk jelölt meg.

Az ELTE-t első helyen megjelölő jelentkezőket régió szerint tekintve Budapest és Közép-Magyarország túlsúlyát láthatjuk. 52,8 százalékuk innen szeretne bekerülni; a sorban második Közép-dunántúli régióból valamivel több mint tíz százalékuk érkezik. Ha az összes jelentkező regionális megoszlásával vetjük össze az ELTE-t választókat, megfigyelhetjük, hogy míg a Közép-Magyarországiak az átlagosnál nagyobb arányban vannak jelen az ELTE első helyes jelentkezői között, addig a Közép-Dunántúl kivételével az összes régió többé-kevésbé alulreprezentált ebben a körben.

A jelentkezők megoszlása régiók szerint (2011. általános eljárás, minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

első helyen ELTE (%) összes jelentkező (%)
Közép-Magyarország 52,81 31,39
Közép-Dunántúl 10,86 10,47
Észak-Magyarország 7,98 11,00
Nyugat-Magyarország 7,75 9,24
Észak-Alföld 7,31 14,57
Dél-Alföld 6,10 12,81
Dél-Dunántúl 4,77 8,55
Külföld 2,42 1,97
összesen 100 100


Forrás: Jelentkezési statisztika, 2011. Educatio Nonprofit Kft.

A Közép-magyarországi régión belül is kiemelkedő Budapest dominanciája: az ELTE első helyes jelentkezőinek több mint egyharmada budapesti; emellett mindazonáltal a Pest megyéből érkezők is az átlagosnál jóval nagyobb arányban vannak jelen. Kis mértékben meghaladja az átlagot emellett a Komárom-Esztergom, a Fejér, valamint a Nógrád megyéből jelentkezők aránya is.

A jelentkezők megoszlása megyék szerint (2011. általános eljárás, minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

első helyen ELTE (%) összes jelentkező (%)
Budapest 34,13 19,07
Bács-Kiskun 2,96 5,01
Baranya 1,49 3,69
Békés 1,74 3,49
Borsod-Abaúj-Zemplén 3,47 6,26
Csongrád 1,40 4,32
Fejér 5,08 4,24
Győr-Moson-Sopron 3,46 4,05
Hajdú-Bihar 1,92 5,40
Heves 2,78 3,03
Jász-Nagykun-Szolnok 2,47 3,55
Komárom-Esztergom 3,04 2,87
Nógrád 1,74 1,72
Pest 18,67 12,31
Somogy 2,06 2,71
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2,91 5,62
Tolna 1,22 2,15
Vas 1,82 2,41
Veszprém 2,73 3,36
Zala 2,47 2,77
Külföld 2,42 1,97
összesen 100 100


Forrás: Jelentkezési statisztika, 2011. Educatio Nonprofit Kft.

Érdemes megvizsgálni, hogyan alakul összességében a felsőoktatási intézmények vonzáskörzeteinek hatása a jelentkezők százalékos megoszlására. Látható, hogy az ELTE esetében Budapest összességében az első helyes jelentkezők egyharmadát, Közép-Magyarország régió (Pest megye) további mintegy egyötödüket adja, míg a többi országrégióból érkezik az ELTÉ-t választók valamivel több, mint 47 százaléka.

Az ELTE első helyes jelentkezőinek regionális megoszlása (2011. általános eljárás, minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

Forrás: Jelentkezési statisztika, 2011. Educatio Nonprofit Kft.

Az egyes karok közül a legerősebb fővárosi jelentkezői dominancia az ELTE-TÓK és az ELTE-TÁTK esetében érvényesül; a legtöbb karon egyharmados, vagy azt megközelítő a fővárosi első helyes jelentkezők aránya. A Tanító- és Óvóképző Karon még a fővárosiaknál is erősebb a Közép-magyarországi régió jelentkezőinek felülreprezentáltsága; az ELTE-TÓK így a leginkább regionális kötődésű ELTE-karként definiálható. Ez összességében megfelel a tanító- és óvóképzést folytató egyetemi és főiskolai karok általánosan erős regionális szerepéről kialakult képnek.

Ugyancsak általános tapasztalat, hogy leginkább a speciális képzéseket folytató intézményeknél érvényesül a kistérségen és a régión túlnyúló, sok esetben országosnak is nevezhető vonzáskörzet. Nincs ez másként a most vizsgált karok esetében sem: a legkevésbé az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara nevezhető regionális hatású intézménynek; jelentkezőinek mindössze egynegyedét teszik ki a budapestiek, további 18-19 százalékukat a közép-magyarországiak, míg több mint 56 százalékuk az ország egyéb részeiből (illetve külföldről) nyújtotta be ide első helyes jelentkezését.

Az ELTE-karok első helyes jelentkezőinek regionális megoszlása (2011. általános eljárás, minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

Budapest (%) Egyéb Közép-Magyarország (%) Egyéb (%) Összesen (%)
ELTE-ÁJK 32,96 18,12 48,92 100
ELTE-BGGYK 24,82 18,93 56,25 100
ELTE-BTK 34,45 16,14 49,41 100
ELTE-IK 34,59 18,42 46,99 100
ELTE-PPK 35,61 19,15 45,24 100
ELTE-TÁTK 36,66 18,51 44,83 100
ELTE-TÓK 37,90 27,17 34,93 100
ELTE-TTK 33,64 17,56 48,79 100


Forrás: Jelentkezési statisztika, 2011. Educatio Nonprofit Kft.

További intézményi elemzésekért kattintson az alábbi linkekre: