felvi.hu


Idén a műszaki terület dominált

2012.04.16


A 2012-es általános felvételi eljárás jelentkezői - gyorsjelentés

A jelentkezők kétharmada e-felvételizett, a legtöbben a műszaki képzési területet választották, a legnépszerűbb szak a gépészmérnöki volt. Az egyetemek közül az ELTE, a főiskolák közül pedig a BGF vonzotta a legtöbb jelentkezőt.

A 2012-es általános felvételi eljárás során összesen 109 654 fő jelentkezett valamely felsőoktatási intézménybe. A jelentkezők kétharmada (73201 fő) élt az e-jelentkezés lehetőségével.

E-jelentkezők és hagyományos úton jelentkezők megoszlása
2012. általános eljárás


A jelentkezők túlnyomó része három helyet jelölt meg felvételi kérelmében, az egy jelentkezőre jutó jelentkezések átlagos száma 3,61. Kiugróan sok, 25-nél több jelentkezést 25 fő nyújtott be, a „csúcstartó" összesen 56 helyre pályázott.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is női többség jellemzi a felsőoktatásba jelentkezőket; a nők teszik ki a jelentkezők 56 százalékát.

Jelentkezők megoszlása nemek szerint
2012. általános eljárás


A jelentkezők 66 százaléka, 72 306 fő első helyen alapképzési szakot jelölt meg, az első helyes jelentkezésük alapján mesterképzésre bejutni kívánók az összes jelentkező 20 százalékát teszik ki (21 772 fő). Egységes, osztatlan képzést a jelentkezők 8, felsőfokú szakképzés 6 százalékuk jelölt meg első helyen. Bár az abszolút számok csökkentek, az első helyes jelentkezések megoszlása az egyes képzési szintek között nagyrészt megegyezik a tavalyi év arányaival.

Első helyes jelentkezések megoszlása képzési szintenként
2012. általános eljárás

A legtöbben nappali munkarenden kezdenék meg tanulmányaikat 2012 szeptemberében: az összes jelentkező hetvenöt százaléka nappali képzésre adta be első helyes jelentkezését. Levelező munkarendet a felvételizők 23 százaléka választott, esti munkarendet és távoktatást alig 1-1 százalék jelölt meg első helyen.

A korosztályokat tekintve látható, hogy a legfiatalabbak (az 1991-ben és az után születettek) adják az összes jelentkező mintegy ötvenhét százalékát; mintegy egynegyed részük 1986 és 1990 között született, az ennél idősebbek részesedése összesen már csak tizenhét százalék körüli.

A jelentkezők megoszlása születési évek (csoportok) szerint
2012. általános eljárás

születési év (csoport)

százalék

1960 és előtt

0,5%

1961-70

2,9%

1971-80

7,5%

1981-85

6,3%

1986-90

25,8%

1991-92

24,4%

1993 és után

32,6%


Első helyes jelentkezők megoszlása munkarendenként
2012. általános eljárás

A jelentkezők négyötöde első helyen államilag támogatott képzést jelölt meg.

Első helyes jelentkezők megoszlása finanszírozási formák szerint
2012. általános eljárás

A nappali munkarenden alapképzésre, valamint egységes, osztatlan képzésre jelentkezők közül első helyen legtöbben a gépészmérnöki szakot jelölték meg jelentkezésükben. A jelentkezői toplista második helyén a mérnök informatikus, míg a harmadikon a korábbi listavezető gazdálkodási és menedzsment alapszak található.

Legnépszerűbb szakok - alapképzés és egységes, osztatlan képzés
nappali munkarend, minden finanszírozási forma; első helyes jelentkezések, 2012. általános eljárás

szak

első helyes jelentkezők száma

1.

gépészmérnöki

5202

2.

mérnökinformatikus

4762

3.

gazdálkodási és menedzsment

4693

4.

kommunikáció és médiatudomány

4065

5.

nemzetközi gazdálkodás

4060

6.

turizmus-vendéglátás

4002

7.

kereskedelem és marketing

3460

8.

műszaki menedzser

3408

9.

gazdaságinformatikus

3389

10.

villamosmérnöki

3386


Mesterképzésben a nappali munkarendre jelentkezők legtöbben a vezetés és szervezést, a nemzetközi tanulmányokat, valamint a kommunikáció- és médiatudományt választották.

Legnépszerűbb szakok - mesterképzés
nappali munkarend, minden finanszírozási forma; első helyes jelentkezések, 2012. általános eljárás

szak

első helyes jelentkezők száma

1.

vezetés és szervezés

959

2.

nemzetközi tanulmányok

746

3.

kommunikáció- és médiatudomány

646

4.

pénzügy

641

5.

pszichológia

561

6.

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

445

7.

európai és nemzetközi igazgatás

414

8.

biológus

400

9.

geográfus

383

10.

történelem

377

Az intézmények közül a legtöbb (több mint 13 ezer) első helyes jelentkezőt az Eötvös Loránd Tudományegyetem mondhatja magáénak, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem mintegy 8-8 ezer első helyes jelentkezőjével a képzeletbeli dobogó második és harmadik helyét foglalja el. A főiskolák közül a Budapesti Gazdasági Főiskola vonzotta a legtöbb (mintegy 5600) első helyes jelentkezőt.

Első helyes jelentkezők (integrált) intézményenként
minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma, 2012. általános eljárás

Integrált intézmény

Első helyes jelentkezők száma

1

Eötvös Loránd Tudományegyetem

13365

2

Debreceni Egyetem

8278

3

Szegedi Tudományegyetem

8236

4

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

7499

5

Pécsi Tudományegyetem

7006

6

Budapesti Corvinus Egyetem

5967

7

Budapesti Gazdasági Főiskola

5647

8

Semmelweis Egyetem

5460

9

Szent István Egyetem

4331

10

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

4147

11

Nyugat-magyarországi Egyetem

3743

12

Óbudai Egyetem

3657

13

Széchenyi István Egyetem

3457

14

Miskolci Egyetem

3292

15

Pannon Egyetem

2677

16

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

2583

17

Eszterházy Károly Főiskola

2381

18

Károli Gáspár Református Egyetem

2042

19

Nyíregyházi Főiskola

1904

20

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

1526

A karok szerinti bontásban az ELTE Bölcsészettudományi Kara a listavezető, a második legtöbb első helyes jelentkező a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karát választotta, míg a lista harmadikja az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara. A főiskolai karok közül a BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara vonzotta a legtöbb első helyes jelentkezőt.

Első helyes jelentkezők karonként
minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma, 2012. általános eljárás

Kar

Első helyes jelentkezők száma

1

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

3267

2

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

2829

3

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2405

4

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

2363

5

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

2326

6

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

2023

7

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

1950

8

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1907

9

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

1884

10

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar

1771

11

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

1762

12

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

1723

13

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1712

14

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Budapest

1654

15

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

1641

16

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

1627

17

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1532

18

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

1531

19

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1514

20

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

1475