felvi.hu


Egyre népszerűbb a gépészmérnök szak

2009.07.14

 

Jóval többen választották idén a gépészmérnöki szakot, a két és félezer jelentkező csaknem arányosan oszlik meg a 11 képző intézmény között. Nem meglepő a férfiak dominanciája a szakra jelentkezők között, aggasztó viszont, hogy nyelvtudásuk lényegesen alacsonyabb a többi szak jelentkezőihez képest.

A gépészmérnök alapszak az idei évben a hetedik legnépszerűbb képzés a nappali munkarendre, első helyre beadott jelentkezések körében. 2008-ban a szak a tizedik helyet foglalta el a jelentkezési toplistán, a tavalyi évhez képest népszerűsége idén igen magas, 40 százalékos emelkedést mutat. Kissé távolabbra tekintve vissza, a szak a megelőző években (2006, 2007) is a 10-11. helyet érte el, így mondhatjuk, hogy 2009-re határozott a jelentkezői létszám felfutása.

1. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKRA

A nappali munkarendes alap- vagy osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(A húsz legnépszerűbb szak)

Sorrend
2009.
(2008.)
Szak Jelentkezők száma (fő)
2009.
(változás 2008-hoz képest)
Változás 2008-hoz képest százalékban
(átlagos változás: +22,5%)
1. (1.)
turizmus-vendéglátás
5042 (+886)
+21,3%
2. (2.)
gazdálkodási és menedzsment
4302 (+370)
+9,4%
3. (4.)
mérnök informatikus
3067 (+592)
+23,9%
4. (3.)
kommunikáció és médiatudomány
3007 (-60)
-2,4%
5. (9.)
pénzügy és számvitel
2978 (+1069)
+56,0%
6. (7.)
jogász
2660 (+693)
+35,2%
7. (10.)
gépészmérnöki
2580 (+739)
+40,1%
8. (5.)
kereskedelem és marketing
2352 (+206)
+9,6%
9. (8.)
általános orvos
2100 (+161)
+8,3%
10. (6.)
pszichológia
1929 (-81)
-4,0%
11. (13.)
villamosmérnöki
1575 (+295)
+23,0%
12. (16.)
ápolás és betegellátás
1527 (+502)
+48,9%
13. (11.)
nemzetközi gazdálkodás
1477 (-57)
-3,9%
14. (15.)
programtervező informatikus
1424 (+312)
+28,1%
15. (14.)
andragógia
1375 (+257)
+23,0%
16. (17.)
építőmérnöki
1282 (+342)
+36,4%
17. (12.)
nemzetközi tanulmányok
1276 (-27)
-2,1%
18. (26.)
műszaki menedzser
1141 (+493)
+76,1%
19. (20.)
anglisztika
1067 (+252)
+30,9%
20. (23.)
bűnügyi igazgatási
1065 (+369)
+53,0%

Kiegyenlített intézményi megoszlás

A gépészmérnök alapszakra jelentkezők közt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara a legkedveltebb képző intézmény. Ide irányul az első helyes jelentkezések egynegyede. Ez az arány azonban nem súlyosan domináns, a jelentkezők fennmaradó háromnegyedén osztozó 11 intézmény közt meglehetősen kiegyenlített viszonyokat találunk. Ez a kiegyenlítettség az összes tagozatot tekintetbe véve tovább fokozódik. A második és harmadik legnépszerűbb intézménybe - a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara és a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara - érkezett a jelentkezések 14, illetve 11 százaléka, míg öt intézmény 5 és 10 százalék közti, négy intézmény pedig 5 százalék alatti mértékben részesül az első helyes jelentkezésekből.

A kiegyenlített intézményi háttér mutatkozik meg a gépészmérnökképzést folytató intézmények közti egyetem-főiskola arányban is. A legnépszerűbb egyetem után a sort egy főiskola folytatja, s a teljes képzési palettán a nyolc egyetem mellett négy főiskola is kínálja a képzést.

2. táblázat
GÉPÉSZMÉRNÖK SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT

A nappali munkarendes osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(Zárójelben az összes munkarend és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

Intézmény rövidítés Intézmény neve Jelentkezők száma (fő) Jelentkezőkön belüli arány (%)
1.
BME-GÉK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar
679
(679)
26,4
2.
BMF-BGK
Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
363
(486)
14,1
3.
SZE-MTK
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar
285
(370)
11,1
4.
ME-GÉK
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
251
(303)
9,8
5.
DE-MK
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
219
(343)
8,5
6.
KF-GAMFK
Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
188
(329)
7,3
7.
SZIE-GÉK
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
158
(204)
6,5
8.
PTE-PMMK
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar
159
(210)
6,2
9.
PE-MK
Pannon Egyetem Mérnöki Kar
83
(83)
3,2
10.
DF
Dunaújvárosi Főiskola
75
(192)
3,0
11.
NYF-MMFK
Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
62
(112)
2,4
12.
ZMNE-BKMK
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar
41
(74)
1,6
Összesen:
2574
(3385)
100,0

A munkarend és finanszírozási forma leképezi az összjelentkezői átlagot

A gépészmérnök alapszakra első helyen jelentkezettek összességét vizsgálva azt találjuk, hogy a felvételizők egynegyede jelölt meg levelező munkarendes képzést, háromnegyedük (76%) jelentkezett nappali munkarendre. Ez az arány az egyéb első helyes jelentkezések összességéhez hasonló, a szak e tekintetben tehát az általános tendenciákat mutatja.

Ugyanezt a megállapítást tehetjük a finanszírozási forma esetében is: a gépészmérnöknek jelentkezők közti 86-14 százalékos arány az államilag támogatott képzés javára az összes többi jelentkező körében talált arányokkal megegyező.

1. ábra
GÉPÉSZMÉRNÖK SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA MUNKAREND SZERINT

Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján. Összesen: 3385 fő

2. ábra
GÉPÉSZMÉRNÖK SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT

Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és munkarend együtt). Összesen: 3385 fő

A gépészmérnöki képzés a férfiakat vonzza

Az egyéb felsőoktatási képzésekre jelentkezőkhöz képest a gépészmérnöki alapszakot választók átlagosan fiatalabbak. A szak jelentkezőinek 42 százaléka 18, illetve 19 éves, tehát frissen vagy egy éve érettségizett fiatal. Ugyanez az arány a többi jelentkező körében 35 százalékos. A gépészmérnök-jelentkezők között az idősebb korosztályok aránya erősebben csökken, mint a többi jelentkező esetében.

3. táblázat
A jelentkezők megoszlása születési év* szerint

gépészmérnök szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1990 és utána
1398
41,3
43 857
35,5
1987-1989
1160
34,3
39 841
32,2
1982-1986
431
12,7
19 461
15,7
1974-1981
290
8,6
12 413
10,0
1967-1973
82
2,4
5098
4,1
1966 és előtte
24
0,7
2968
2,4
összesen
3385
100,0
123 638
100,0

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

A férfi jelentkezők 96,4 százalékos aránya nem pusztán erős túlsúlyt, hanem szinte kizárólagosságot jelez a gépészmérnök szakra jelentkezők esetében. 2009-ben mindössze 121 nő jelölte be a képzést első helyen jelentkezési lapján. A férfiak túlsúlya különösen erősen mutatkozik meg annak fényében, hogy a többi jelentkező körében enyhe - 58 százalékos - női többség dominál.

4. táblázat
A jelentkezők megoszlása nemek szerint

gépészmérnök szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
3264
96,4
51 274
41,5
121
3,6
72 371
58,5
összesen
3385
100,0
123 645
100,0

A gépészmérnök alapszak jelentkezői az általános tendenciákkal megegyezően alapvetően a magyar állampolgárságúak közül kerülnek ki.

5. táblázat
A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint

gépészmérnök szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
3340
98,7
120 796
97,7
szlovák
23
0,7
988
0,8
ukrán
7
0,2
336
0,3
román
8
0,2
714
0,6
szerb
3
0,1
494
0,4
horvát
-
-
27
0,0
szlovén
-
-
6
0,0
osztrák
-
-
5
0,0
egyéb külföldi
4
0,1
279
0,2
összesen
3385
100,0
123 645
100,0

Gyakori szakképzettség, csekély nyelvtudás

A gépészmérnök alapszakra jelentkezők között az átlagot meghaladó mértékű - 51 százalékos - azok aránya, akik középfokú tanulmányaikat szakmát adó középiskolában folytatták, avagy technikusi végzettséggel rendelkeznek. Ezzel párhuzamosan a gimnáziumi érettségivel rendelkező gépészmérnök-jelöltek aránya a többi jelentkezőhöz viszonyítva csekélyebb. A képzés választói e szempontból elütnek a legnépszerűbb szakok jelentkezőinek körében általában tapasztalható gimnázium-domináns előképzettségtől.

6. táblázat
A jelentkezők megoszlása a középiskola típusa szerint

gépészmérnök szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
gimnázium
1339
39,9
65 534
58,0
szakközépiskola
1735
51,7
38 623
34,2
technikum
118
3,5
1015
0,9
dolgozók középiskolája
28
0,8
983
0,9
kéttannyelvű gimnázium
92
2,7
4250
3,8
külföldi középiskola
35
1,0
2222
2,0
más középiskola
11
0,3
433
0,4
összesen
3358
100,0
113 060
100,0

A gépészmérnök alapszakra jelentkezők nyelvtudása a többi szak jelentkezőihez képest lényegesen alacsonyabb szintet mutat. A szakot első helyen választók 77 százaléka semmiféle nyelvvizsgával nem rendelkezik - a többi jelentkező körében e téren 61 százalékos arányt találhatunk. Ez a különösen alacsony nyelvtudási szint azért is figyelemre méltó, mert egy igen népszerű, a jelentkezői számot tekintve rendre az első tíz szak közé sorolható képzésről van szó, s a legkeresettebb szakok általában magasabb előképzettséggel párosulnak. Az alacsony arány - melyet jól jelez a 3385 főből mindössze 68 felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező - azért is aggasztó, mert a nyelvismeret még a piacképes felsőfokú végzettségek esetében is egyre inkább kulcstényező.

7. táblázat
A jelentkezők megoszlása a nyelvvizsga típusa szerint*

gépészmérnök szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nyelvvizsga típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
alapfok A
8
0,2
304
0,2
alapfok B
1
-
93
0,1
alapfok C
36
1,1
1539
1,2
középfok A
35
1,0
2396
1,9
középfok B
12
0,4
805
0,7
középfok C
622
18,4
34 503
27,9
felsőfok A
2
0,1
306
0,2
felsőfok B
1
-
106
0,1
felsőfok C
65
1,9
8473
6,9
nincs nyelvvizsgája
2603
76,9
75 120
60,8
összesen
3385
100,0
123 645
100,0

*Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor a magasabb szintű nyelvvizsgát vettük figyelembe.