felvi.hu


A keresztféléves jelentkezők többsége mesterképzést választott

2012.02.07

A csaknem 6500 jelentkező 71,8 százaléka felvételizett sikerrel a 2012 februárjában induló képzésekre. A legtöbben a mesterképzéseket célozták meg, a legnépszerűbb alapszak a gazdálkodási és menedzsment volt, míg a mesterképzések közül a tanár szak vonzotta a legtöbb jelentkezőt.

A jelentkezők és a felvettek képzési szint, munkarend és finanszírozási forma szerint


A 2012-es keresztféléves felvételi során 6418-an nyújtották be jelentkezésüket valamely felsőoktatási intézménybe. Alapképzésre 761-en, felsőfokú szakképzésre 158-an, míg mesterképzésre 5499-en jelentkeztek. Közülük összesen 4606-an jutottak be valamelyik általuk megjelölt egyetemre vagy főiskolára, vagyis a jelentkezők 71,8 százaléka felvételizett sikerrel. Alapképzésben 488-an, felsőfokú szakképzésben 104-en, míg mesterképzésben 4014-en kezdhetik meg tanulmányaikat.

Első helyes jelentkezők és az összes felvett száma az egyes képzési szinteken

első helyes jelentkezők összes felvett
alapképzés
761 488
mesterképzés 5499 4014
felsőfokú szakképzés 158 104


Első helyes jelentkezők képzési szint szerint (elemszám; százalék)


Felvettek képzési szint szerint (összes felvett - elemszám; százalék)


Alapképzésben és felsőfokú szakképzésben csak költségtérítéses helyekre pályázhattak a jelentkezők. Államilag támogatott helyre csak mesterképzésben lehetett jelentkezni. A felvételizők 95 százaléka választotta ezt a finanszírizási formát, azonban a felvettek 88 százaléka kezdheti meg államilag támogatott formában a tanulmányait. Az alapképzés és a felsőfokú szakképzés jelentkezői túlnyomórészt a levelező, a mesterszakra igyekvők pedig a nappali munkarendet jelöltek meg első helyen.

Első helyes jelentkezők képzési szint és munkarend szerint

nappali
levelező
esti
távoktatás
alapképzés
2,6% 64,1% 0,8% 32,5%
felsőfokú szakképzés 40,5% 55,1% - 4,4%
mesterképzés 63,1% 35,0% 1,9% -
összesen 55,3% 39,0% 1,7% 4,0%


A felvettek munkarend szerinti aránya hasonló a jelentkezők eloszlásához, alapképzésben és felsőfokú szakképzésben az új belépők mintegy hatvan százaléka levelező munkarendben, mesterképzésben pedig a felvettek kétharmada nappali képzésben kezdheti majd tanulmányait.

Felvettek képzési szint és munkarend szerint

nappali
levelező
esti
távoktatás
alapképzés
3,3% 63,3% 0% 33,4%
felsőfokú szakképzés 41,3% 58,7% - 0%
mesterképzés 65,9% 32,0% 2,1% -
összesen 58,7% 35,9% 1,9% 3,5%

 


A jelentkezők képzési területek szerint


Első helyes jelentkezők képzési terület szerint (minden munkarend és finanszírozási forma - elemszám; százalék)


A képzési területek közül a gazdaságtudományok és a műszaki képzések vonzották a legtöbb első helyes jelentkezőt, de sokan választották az agrárképzést, valamint a pedagógusképzést is.
A mesterképzésre jelentkezők (az összes jelentkező megoszlásából következően) a legtöbb területen többségben vannak, egyetlen kivétel a társadalomtudományi terület, ahol ötven százalék feletti az alapképzést választók aránya.

Első helyes jelentkezők képzési területek és képzési szintek szerint

alapképzés mesterképzés
agrár
0% 100,0%
bölcsészettudomány 41,6% 58,4%
gazdaságtudományok 13,8% 86,2%
informatika 8,4% 91,6%
közigazgatási, rendészeti és katonai 0% 100,0%
műszaki 8,0% 92,0%
művészeti 16,2% 83,8%
orvos- és egészségtudomány 0% 100,0%
pedagógusképzés 7,5% 92,5%
sporttudomány 26,7% 73,3%
társadalomtudomány 53,4% 46,6%
természettudomány 2,1% 97,9%
összes terület együtt 12,2% 87,8%


A jelentkezők finanszírozási forma szerinti eloszlását vizsgálva kitűnik, hogy amely képzési területen a mesterképzésre jelentkezők vannak túlsúlyban, ott az államilag támogatott képzések aránya magasabb, ahol pedig az alapképzést választók aránya nagyobb, ott többen jelölték meg a költségtérítéses képzési formát. Ennek oka természetesen az, hogy államilag támogatott formában csak mesterképzésekre lehetett jelentkezni.

Első helyes jelentkezők képzési területek és finanszírozási forma szerint

államilag támogatott költségtérítéses
agrár
96,8% 3,2%
bölcsészettudomány 55,9% 44,1%
gazdaságtudományok 80,4% 19,6%
informatika 89,2% 10,8%
közigazgatási, rendészeti és katonai 85,7% 14,3%
műszaki 90,1% 9,9%
művészeti 78,4% 21,6%
orvos- és egészségtudomány 81,8% 18,2%
pedagógusképzés 82,7% 17,3%
sporttudomány 60,0% 40,0%
társadalomtudomány 42,0% 58,0%
természettudomány 95,8% 4,2%
összes terület együtt 83,0% 17,0%


A felvetteket képzési területek és képzési szintek szerint vizsgálva kiderült, hogy összesen hat képzési területen (művészeti, sporttudomány, természettudomány, agrár, közigazgatási, orvos- és egészségtudomány) csak mesterszakosok kezdhetik meg februártól tanulmányaikat. A bölcsészettudományi és a társadalomtudományi területen ugyanakkor többen jutottak be alapképzésekre.

Felvettek képzési területek és képzési szintek szerint

alapképzés mesterképzés
agrár
0% 100,0%
bölcsészettudomány 53,2% 46,8%
gazdaságtudományok 14,1% 85,9%
informatika 8,2% 91,8%
közigazgatási, rendészeti és katonai 0% 100,0%
műszaki 5,4% 94,6%
művészeti 0% 100,0%
orvos- és egészségtudomány 0% 100,0%
pedagógusképzés 6,3% 93,7%
sporttudomány 0% 100,0%
társadalomtudomány 63,7% 36,3%
természettudomány 0% 100,0%
összes terület együtt 10,8% 89,2%


Bölcsészettudományi és társadalomtudományi képzésben zömmel (60-70 százalékban) költségtérítéses formában kezdik majd meg tanulmányaikat a frissen felvett hallgatók, de viszonylag magas, 30 százalék feletti a költségtérítéses helyre felvettek aránya a művészeti, a gazdaságtudományi, az orvos- és egészségtudományi, valamint a pedagógusképzésben is.

Felvettek képzési területek és finanszírozási forma szerint

államilag támogatott költségtérítéses
agrár
92,3% 7,7%
bölcsészettudomány 34,0% 66,0%
gazdaságtudományok 72,8% 27,2%
informatika 90,2% 9,8%
közigazgatási, rendészeti és katonai 100,0% 0%
műszaki 92,6% 7,4%
művészeti 57,1% 42,9%
orvos- és egészségtudomány 77,4% 22,6%
pedagógusképzés 62,9% 37,1%
sporttudomány 100,0% 0%
társadalomtudomány 30,8% 69,2%
természettudomány 100,0% 0%
összes terület együtt 78,8% 21,2%

 


Jelentkezők és felvettek szakok szerint


Az alapszakok közül a legtöbb jelentkezőt a gazdálkodási és menedzsment szak vonzotta, a toplista második helyén az andragógia, a harmadikon a kereskedelem és marketing foglal helyet. A tíz legtöbb jelentkezőt vonzó alapszak között öt gazdaságtudományi, két műszaki, két bölcsész és egy társadalomtudományi szak található.

A tíz legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó alapszak

szaknév első helyes jelentkezők száma
1.
gazdálkodási és menedzsment 132
2. andragógia 79
3. kereskedelem és marketing 55
4. kommunikáció és médiatudomány 49
5. műszaki menedzser 46
5. turizmus-vendéglátás 46
7. pénzügy és számvitel 45
8. pedagógia 30
9. mérnökinformatikus 26
10. emberi erőforrások 25
10. közlekedésmérnöki 25


Az alapképzésre felvettek szakonkénti számát nézve minimálisak az eltérések a szakok listájában a jelentkezői toplistához képest, a legtöbben valamely gazdaságtudományi képzésben kezdhet majd tanulmányokba.

Alapképzésre felvettek szakonként - a 10 legtöbb jelentkezőt felvett alapszak

szaknév felvettek száma
1.
gazdálkodási és menedzsment 89
2. andragógia 53
3. kereskedelem és marketing 46
4. pénzügy és számvitel 41
5. kommunikáció és médiatudomány 36
6. műszaki menedzser 27
7. pedagógia 23
8. turizmus-vendéglátás 20
9. villamosmérnöki 19
10. mérnökinformatikus 17


A mesterszakok jelentkezői toplistáját a tanár mesterszak vezeti, de sok jelentkezőt vonzott négy gazdaságtudományi szak, a vezetés és szervezés, a marketing, a vállalkozásfejlesztés és a pénzügy is. A húsz legtöbb jelentkezőt vonzó mesterszak között a gazdasági képzések mellett műszaki képzéseket találunk nagyobb számban.

A húsz legnépszerűbb első helyes jelentkezőt vonzó mesterszak

szaknév első helyes jelentkezők száma
1. tanár 582
2. vezetés és szervezés 443
3. marketing 322
4. vállalkozásfejlesztés 275
5. pénzügy 266
6. mérnökinformatikus 257
7. villamosmérnöki 252
8. gépészmérnöki 208
9. logisztikai menedzsment 204
10.
számvitel 135
11. regionális és környezeti gazdaságtan 126
12. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 121
13. műszaki menedzser 118
14. környezetmérnöki 112
15. mechatronikai mérnöki 107
16. programtervező informatikus 97
17. biomérnöki 91
18. vidékfejlesztési agrármérnöki 89
19. növényorvosi 87
20. emberi erőforrás tanácsadó 73


A mesterképzésre felvettek szakonkénti listájában a jelentkezőkhöz hasonlóan gazdaságtudományi, műszaki és informatikai képzések vannak az élmezőnyben.

Mesterképzésre felvettek szakonként - a 20 legtöbb jelentkezőt felvett mesterszak

szaknév felvettek száma
1. tanár 419
2. vezetés és szervezés 316
3. marketing 228
4. mérnökinformatikus 215
5. villamosmérnöki 210
6. vállalkozásfejlesztés 204
7. gépészmérnöki 178
8. pénzügy 134
9. logisztikai menedzsment 116
10.
műszaki menedzser 107
11. mechatronikai mérnöki 100
12. számvitel 94
13. regionális és környezeti gazdaságtan 93
14. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 92
15. környezetmérnöki 91
16. programtervező informatikus 65
17. biomérnöki 64
18. járműmérnöki 62
19. vidékfejlesztési agrármérnöki 61
20. vegyészmérnöki 56


A felsőfokú szakképzések közül a munkavédelmi mérnökasszisztens és a nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző képzés vonzotta a legtöbb első helyes jelentkezőt, valamint a felvettek száma is ezen a két szakon a legmagasabb.


Jelentkezők és felvettek karok (és intézmények) szerint


A karok közül a legtöbb első helyes jelentkezőt a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara vonzotta, de több mint háromszázan választották első helyen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem két karát, a Villamosmérnöki és Informatikai Kart, valamint a Gépészmérnöki Kart is. A főiskolák és főiskolai karok közül a legtöbb első helyes jelentkezőt a Kodolányi János Főiskola, a Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kara, valamint a Zsigmond Király Főiskola mondhatja magáénak.

A 20 legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó kar

kar/intézmény első helyes jelentkezők száma
1. BCE-GTK 530
2. BME-VIK 389
3. BME-GÉK 302
4. SZIE-GTK 272
5. SZE-MTK 204
6. BME-VBK 194
7. PTE-KTK 183
8. KJF 163
9. NYF-PKK 159
10. SZIE-MKK 156
11. DE-GVK 155
12. ZSKF 151
13. BME-GTK 131
14. SZE-GK 121
15. PE-GTK 118
16. SZF 105
17. EKF-TKTK 98
18. NYME-AK 97
18. BGF-KKK 97
20. BKF-HFTGK 96


Alapképzésre jelentkező hallgatók legnagyobb számban a ZSKF-et, a Szolnoki Főiskolát, a KJF-et, valamint a BKF Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Karát választották első helyen, mesterképzésben a BCE-GTK, a BME-VIK és a BME-GÉK a listavezető, míg a felsőfokú szakképzések terén az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara és a Tomori Pál Főiskola a legnépszerűbb.

A felvettek száma a BCE és a BME fentebb említett karain a legmagasabb, a különbség a jelentkezői toplista dobogójához képest az, hogy a BME-VIK a felvettek számában megelőzte a BCE-GTK-t. A főiskolák közül a ZSKF "zsebelte be" a legtöbb jelentkezőt.

A 20 legtöbb jelentkezőt felvett kar

kar/intézmény
felvettek száma
1. BME-VIK 320
2. BCE-GTK 298
3. BME-GÉK 263
4. SZE-MTK 176
5. PTE-KTK 169
6. BME-VBK 148
7. ZSKF 118
7. PE-GTK 118
9. DE-GVK 109
10. SZIE-MKK 106
11. BME-GTK 105
12. NYF-PKK 103
13. EKF-TKTK 91
14. SZIE-GTK 90
15. KJF 89
16. ME-GTK 81
17. SZE-GK
80
18. TPF 76
19. ÁVF 73
19. SZTE-GTK 73