felvi.hu


Egyre keresettebb a nemzetközi gazdálkodás szak

2007.08.14

Az általános tendenciával ellentétben, abszolút értelemben is nőtt a nemzetközi gazdálkodás szakra első helyen jelentkezők száma. A képzés egyre népszerűbb: két éve még nem volt a legnépszerűbb 20 szak között, a tavalyi 15. hely után idén már a 11. A jelentkezők többsége fiatal és a budapesti intézmények nappali tagozatára készül.

Ha az utóbbi évek tendenciája folytatódni fog, a nemzetközi gazdálkodás alapszak az egyik legnépszerűbb gazdálkodási szak lesz: két évvel ezelőtt még nem volt a legnépszerűbb húsz szak között, 2006-ban a 15., idén pedig már a 11. a nappali alapképzéses jelentkezési rangsorban. Sőt, az általános tendenciával szemben nemhogy csökkent volna, hanem abszolút értelemben is nőtt a szakot első helyen megjelölők száma a múlt évihez képest - pl. a rangsorban még előtte található gazdasági szakok többsége esetében kifejezetten jelentős népszerűség csökkenés volt tapasztalható. A múlt évihez képest pozitív jelentkezői "mérleggel" a húszas toplistán a nemzetközi gazdálkodás mellett mindössze csak a gépészmérnöki rendelkezik.

JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKON
A nappali munkarendű alap- és osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(A tizenöt legnépszerűbb szak)

2007. (2006.) Szak Jelentkezők száma (fő)
1. (2.)
turizmus-vendéglátás
4610 (-107)
2. (1.)
gazdálkodási és menedzsment
4462 (-321)
3. (4.)
mérnök informatikus
3066 (-361)
4. (3.)
kommunikáció és médiatudomány
2694 (-826)
5. (7.)
orvos
2335 (-244)
6. (6.)
kereskedelem és marketing
2218 (-599)
7. (5.)
jogász
2141 (-694)
8. (8.)
pénzügy és számvitel
2130 (-67)
9. (9.)
pszichológia
1992 (-153)
10. (11.)
gépészmérnöki
1969 (+149)
11. (15.)
nemzetközi gazdálkodás
1560 (+51)
12. (13.)
villamosmérnöki
1500 (-44)
13. (16.)
andragógia
1432 (-43)
14. (14.)
ápolás és betegellátás
1412 (-123)
15. (17.)
nemzetközi tanulmányok
1298 (-123)

A nagy fővárosi intézmények a legnépszerűbbek

Összesen tizenegy intézmény hirdetett meg idén nemzetközi gazdálkodás alapszakot. Az első helyes jelentkezések alapján felállított intézményi sorrend szerint azonban a két, nagy hagyományokkal rendelkező fővárosi gazdaságképző intézmény, a Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara (BCE-GTK) és a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kara (BGF-KKFK) vonzotta a jelentkezők közel egyharmadát. A régi "közgáz" gazdaságtudományi karára több mint hatszázan (663 fő), a "külkerre" pedig közel félszázan (474 fő) jelentkeztek idén. A százfős jelentkezői létszámot egyedül a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája tudta még elérni (103 fő).

Ha az összes képzési formát és tagozatot is figyelembe vesszük, akkor sem változik érdemben a sorrend, mindössze a Szolnoki Főiskola kerül a hatodikról az előkelő harmadik helyre, száz főt meghaladó első helyes jelentkezővel (121 fő). Érdekesség, hogy a klasszikus tudományegyetemek közül csak a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán oktatatják ezt az utóbbi időben rendkívüli népszerűséget kivívó szakot.

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT
A nappali munkarendű alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(Zárójelben az összes munkarend, képzési szint és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

 

Intézmény rövidítés Intézmény neve Jelentkezők száma (fő)
1.
BCE-GTK
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
663
(663)
2.
BGF-KKFK
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar
474
(576)
3.
MÜTF
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
103
(115)
4.
ME-GTK
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
82
(88)
5.
PE-GTK
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
59
(59)
6.
SZF
Szolnoki Főiskola
53
(121)
7.
NYME-KTK
Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
38
(55)
8.
BKF
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
31
(36)
9.
ZSKF
Zsigmond Király Főiskola
28
(46)
10.
BME-GTK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
21
(21)
11.
TPF
Tomori Pál Főiskola
8
(11)

Majd mindenki alapképzésre jelentkezett

A választott (illetve a választható) képzési formák és tagozatok megoszlása tekintetében a szak a régi, népszerű szakok többségéhez "hasonlít". Lényegében mindenki alapképzésre jelentkezett, mindössze kevesebb, mint félszáz (42 fő, azaz 2,3 százalék) olyan jelentkező akadt, aki a diplomás képzést jelölte meg első helyen. A felvételizők döntő többsége (85,7 százalék) államilag támogatott képzési helyre szeretett volna bejutni.

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI SZINT SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden tagozatot figyelembe véve)
(Összesen: 1791 fő)

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI SZINT SZERINT

Munkarend (tagozat) tekintetében is a nappali dominál (87,1 százalék), de itt már érdemi arányban (12,2 százalék) van jelen a levelező tagozat is. Az utóbbi évek általános felsőoktatási tendenciáit tekintve nem meglepő, hogy ugyan a népszerűséget tekintve kifejezetten dinamikusan növekvő szakról van szó, azonban a távoktatás ezen a területen sem tudott számottevővé válni, hiszen mindössze 12-en (0,7 százalék) szerettek volna ilyen formában továbbtanulni.

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA MUNKAREND SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (az alapképzés, a kiegészítő alapképzés és a diplomás képzés együtt)
(Összesen: 1791 fő)

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA MUNKAREND SZERINT

A költségtérítéses képzést választók aránya azonban jóval elmarad az átlagtól, a jelentkezők mindössze 15,7 százaléka fizetne a tanulmányaiért.

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat együtt)
(Összesen: 1791 fő)

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT

 

Többségben a fiatal nők a jelentkezők között

A jelentkezési lapon szereplő adatok elemzése alapján néhány markáns különbséget lehet felfedezni a nemzetközi gazdálkodás szakra és általában a többi szakra jelentkező között.

Az egyik ilyen feltűnő adat, hogy a szakot választók lényegesen fiatalabbak, mint az "átlag" felvételiző. Az alábbi táblázatból látszik, hogy több mint a felük (60,4 százalék) a frissen, idén vagy egy éve érettségizett korosztályból kerül ki, míg ez az arány a többi felvételiző esetében átlagosan mindössze 45,0 százalék. Emellett jelentős arányt képvisel a 20-22 éves korosztály is, hiszen a szakot választók közel egyharmadát teszi ki (30,0 százalék). A legfiatalabb korosztály dominanciája azonban nem meglepő, hiszen ez az utóbbi években rohamosan népszerűvé váló szakokat jellemző tendencia.

A jelentkezők megoszlása születési év szerint *
nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1988 és utána
1081
60,4 %
48 014
45,0 %
1985-1987
537
30,0 %
29 447
27,6 %
1980-1984
110
6,1 %
13 542
12,7 %
1972-1979
56
3,1 %
10 537
9,9 %
1965-1971
5
0,3 %
3541
3,3 %
1964 és előtte
1
0,1 %
1641
1,5 %
összesen
1790
100,0 %
106 722
100,0 %

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

A nemek közötti arány is eltér az átlagostól, hiszen az egyébként általánosan tapasztalható női túlsúly itt még inkább jellemző: a jelentkezők közel kétharmada (63,3 százalék) nő. Ez igen gyakran a gazdasági szakok jellemzője, ami abban a tekintetben is figyelemreméltó, hogy a gazdasági szakterület, a pénzügyi pálya kifejezetten a prosperáló, magas jövedelmet jelentő foglalkozások területe.

A jelentkezők megoszlása nemek szerint
nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
658
36,7 %
46 131
43,2 %
1133
63,3 %
60 668
56,8 %
összesen
1791
100,0 %
106 799
100,0 %

Állampolgárság tekintetében az átlagoshoz teljesen hasonló tendenciákkal találkozhatunk, hiszen a jelentkezők mindössze két százaléka nem magyar állampolgár. A harmincöt külföldi többsége a környező országokból jelentkezett, közülük is túlsúlyban vannak a határon túli magyar nemzetiséghez tartozók.

A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint
nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
1683
98,0 %
101 100
97,7 %
szlovák
8
0,5 %
837
0,8 %
ukrán
7
0,4 %
233
0,2 %
román
8
0,5 %
664
0,6 %
szerb
2
0,1 %
371
0,4 %
horvát
0
0 %
19
0,02 %
szlovén
1
0,1 %
8
0,01 %
osztrák
0
0 %
15
0,01 %
egyéb külföldi
9
0,5 %
201
0,2 %
összesen
1718
100,0 %
103 448
100,0%

A szakra felvételizők felének középfokú nyelvvizsgája van

Előképzettség tekintetében még nagyobb különbségek mutathatók ki - a nemzetközi gazdálkodás szakot választók javára. A továbbtanulásra elsősorban felkészítő gimnáziumból jelentkezett a felvételizők közel kétharmada (63,1 százalék), majdnem hét százalékkal többen, mint a többi jelentkező esetében (56,4 százalék). A szak jellegzetességeiből adódóan ennél is nagyobb a különbség a kéttannyelvű gimnáziumból jelentkezők között: amíg a többi szak esetében átlagosan csak elenyésző, mindössze 3,3 százalék az idegen nyelven is oktatást folytató középiskolába járók aránya, addig a nemzetközi gazdálkodás szakon minden tizedik (12,3 százalék) felvételiző ilyen középiskolában érettségizett.

A jelentkezők megoszlása középiskola típusa szerint
nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
gimnázium
1124
63,1 %
58 945
56,4 %
kéttannyelvű gimnázium
219
12,3 %
3444
3,3 %
szakközépiskola
386
21,6 %
37 811
36,2 %
technikum
4
0,2 %
1013
0,9 %
dolgozók középiskolája
3
0,2 %
1210
1,2 %
külföldi középiskola
33
1,8 %
1631
1,2 %
más középiskola
12
0,7 %
528
0,5 %
összesen
1781
100,0 %
104 582
100,0 %

Részben ezzel függ össze a nyelvtudás terén tapasztalható, kiugróan pozitív mutató. Igaz ugyan, hogy évek óta szinte minden évben növekszik valamelyest az államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezők aránya, azonban jelenleg az összes jelentkező közel kétharmadának (63,8 százalék) még nincs semmilyen nyelvvizsgája. Ez az arány a nemzetközi gazdálkodás szak esetben azonban már jóval kedvezőbb, hiszen egyharmadnál is kisebb azok aránya, akiknek nincs nyelvvizsga bizonyítványuk (28,8 százalék). Sőt, azon túl, hogy a szakra jelentkezők fele (50,4 százalék) többletpontot érő, C típusú középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik, majdnem minden ötödik felvételiző valamilyen felsőfokú nyelvvizsgát tud felmutatni (19,0 százalék)

A jelentkezők megoszlása a nyelvvizsga típusa szerint *
nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nyelvvizsga típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
alapfok A
0
0 %
207
0,2 %
alapfok B
0
0 %
79
0,1 %
alapfok C
2
0,1 %
1006
0,9 %
középfok A
25
1,4 %
2240
2,1 %
középfok B
7
0,4 %
476
0,4 %
középfok C
902
50,4 %
29 393
27,5 %
felsőfok A
9
0,5 %
265
0,2 %
felsőfok B
5
0,3 %
90
0,1 %
felsőfok C
326
18,2 %
4919
4,6 %
nincs nyelvvizsgája
515
28,8 %
68 124
63,8 %
összesen
1791
100,0 %
106 799
100,0 %

*Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor a magasabb szintű nyelvvizsgát vettük figyelembe.