felvi.hu


A vidéki karokat is keresik az ápolás és betegellátásra szakra készülők

2007.06.21

Napjainkban az egészségügyben zajló jelentős változások miatt különösen érdekes lehet, hogy mindez hogyan hat a diplomás egészségügyi képzés vonzerejére. Bár az egészségügyi dolgozók, szakápolók munkaerő-piaci helyzetéről több nem túl kedvező híradás látott napvilágot a közelmúltban, mindezzel szemben az ápolás és betegellátás szakra, amely orvosi és egészségügyi képzési terület második legnépszerűbb szakja az orvos után, nem csökkent az érdeklődés, és több mint száz szak közül a 14. legnépszerűbb.

Ápolás és betegellátás alapszakra 1887-en adták be jelentkezésüket, ezen belül 1412-en nappali tagozatos alapképzésre. Ezzel a jelentkezői létszámmal a 15 legnépszerűbb szak egyike: egészen pontosan a tizennegyedik. Olyan, évek óta igen kedvelt szakokat előz meg a sorban, mint a nemzetközi tanulmányok, a történelem vagy az anglisztika alapszak.

JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKON
A húsz legnépszerűbb szak - a nappali tagozatos alap- és osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve, az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján.

 

Szak Jelentkezők száma (fő)
1.
turizmus-vendéglátás
4610
2.
gazdálkodási és menedzsment
4462
3.
mérnök informatikus
3427
4.
kommunikáció és médiatudomány
2694
5.
orvos
2335
6.
kereskedelem és marketing
2218
7.
jogász
2141
8.
pénzügy és számvitel
2130
9.
pszichológia
1992
10.
gépészmérnöki
1969
11.
nemzetközi gazdálkodás
1560
12.
villamosmérnöki
1500
13.
andragógia
1432
14.
ápolás és betegellátás
1412
15.
nemzetközi tanulmányok
1298
16.
programtervező informatikus
1262
17.
történelem
1173
18.
anglisztika
1145
19.
szabad bölcsészet
1090
20.
testnevelő-edző
1005
20.
építőmérnöki
1005

A vidéki karok is népszerűek

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karát választották legnagyobb számban a felvételizők, akár csak a nappali alapképzést, akár a többi képzési formát és tagozatot vesszük figyelembe. Ugyanakkor a nagyobb vidéki egyetemek karait is sokan választották, nem tapasztaljuk a főváros dominanciáját, mint sok más szak esetében - nem "szívja el" a leendő hallgatók zömét egyetlen intézmény.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara a második legnépszerűbb: míg az SE-EFK-át 472-en választották, addig erre a karra 371-en jelentkeztek. Harmadik a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai kara, ahová 249-en szeretnének bekerülni (csak a nappali alapképzésre beadott felvételi kérelmeket figyelembe véve). A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar és a Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar is viszonylag nagyobb jelentkezési létszámmal bír, két kisebb intézményben azonban nem éri el a 100 főt a felvételizők száma. Összességében elmondhatjuk, hogy a képzőhelyek ezen az alapszakon viszonylag jól lefedik az ország területét.

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT
A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján.
(Zárójelben az összes tagozat, képzési forma és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

Intézmény rövidítés Intézmény neve Jelentkezők száma (fő)
1.
SE-EFK Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
472
(712)
2.
PTE-ETK Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
371
(448)
3.
DE-EFK Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
249
(316)
4.
SZTE-ESZK Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
149
(173)
5.
ME-EFK Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
131
6.
SZE-ESZI Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet
31
(46)
7.
TSF-EF Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultás
9
(36)

Fontos az esti tagozat az ápolás és betegellátás szak esetében

Jóformán minden felvételiző (98,5 százalék) alapképzésben kíván tanulni. Emellett mindössze 28-an választották a diplomás képzést - ilyet egyébként két intézmény hirdetett meg ebben az évben.

A nappali képzést a felvételizők háromnegyede jelölte meg, ami nagyjából megfelel a többi szak esetében tapasztalt átlagnak. A levelező képzés is nagyjából az átlagos mértékben van jelen, minden ötödik jelentkező szeretne ezen a tagozaton (munkarendben) tanulni.
Az esti tagozat szerepe igen jelentősnek mondható az ápolás és betegellátás szak esetében, hiszen míg a többi szakon aránya alig haladja meg az egy százalékot, addig itt megközelíti az öt százalékot. Alapvetően alapképzéses jelentkezésekről van szó, ugyanakkor a diplomás képzésre felvételizők közül három kivétellel mindenki esti képzést választott (de a diplomás képzésre jelentkezők száma eleve alacsony volt).

Az átlagosnál jóval kevésbé népszerű a költségtérítéses képzés az ápolás és betegellátás alapszakon: a felvételizők 94,3 százaléka az államilag támogatott helyekre szeretne bekerülni.

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden tagozatot figyelembe véve)
(Összesen: 1887 fő)

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI FORMA SZERINT

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (az alapképzés, a kiegészítő alapképzés és a diplomás képzés együtt)
(Összesen: 1887 fő)

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat együtt)
(Összesen: 1887 fő)

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT

 

Jellemzően inkább nők választják

Ahogy azt minden felvételiző tudja, a felvételi lapokon a választott karon és szakon kívül még sok más egyéb kérdés is szerepel, például a születési év, a középiskola típusa, az állampolgárság és így tovább. Ezek az adatok fontos dolgokat mondanak el a felvételizőkről.

Érdekesen alakul az ápolás és betegellátás szakra jelentkezők életkora. A legfiatalabb korcsoport magasabb arányban van jelen, mint a többi szak esetében, a különbség mintegy 5 százalék. A 20 és 27 év közöttiek ugyanakkor kisebb részét teszik ki a felvételizőknek, mint a többi szakon. Az ennél idősebb korosztály körében pedig újra népszerűbb ez a szak, mint a többi. Tehát összefoglalva: a legfiatalabb és a legidősebb korosztályok adják az ápolás és betegellátás szakra jelentkezők mintegy 70 százalékát (a többi szak esetében ez 60 százalék).

A jelentkezők megoszlása születési év szerint *
ápolás és betegellátás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1988 és utána
967
51,3 %
48 128
45,0 %
1985-1987
366
19,4 %
29 618
27,7 %
1980-1984
171
9,1 %
13 481
12,6 %
1972-1979
218
11,6 %
10 375
9,7 %
1965-1971
113
6,0 %
3433
3,2 %
1964 vagy előtte
51
2,7 %
1591
1,5 %
összesen
1886
100,0 %
106 967
100,0 %

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

A felsőoktatásban tanulók és a felvételizők között általában többségben vannak a nők, fölényük mintegy 14 százalék a jelentkezők körében. Ezen a szakon ez fokozottan igaz. Az ápolás és betegellátás tipikusan női szakmaként közismert, és az adatok is erről árulkodnak: a felvételizők mindössze 11,7 százaléka férfi.

 

A jelentkezők megoszlása nemek szerint
ápolás és betegellátás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
220
11,7 %
46 569
43,6 %
1667
88,3 %
60 134
56,4 %
összesen
1887
100,0b%
106 703
100,0 %

Állampolgárság tekintetében elmondhatjuk, hogy nincs érdemi különbség a többi szakhoz képest: a jelentkezők mintegy 97-98 százaléka magyar állampolgárságú, a többiek pedig zömmel a környező országok állampolgárai.

A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint
ápolás és betegellátás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
1770
96,7 %
101 013
97,8 %
szlovák
18
1,0 %
827
0,8 %
ukrán
6
0,3 %
234
0,2 %
román
18
1,0 %
654
0,6 %
szerb
16
0,9 %
357
0,3 %
horvát
0
0 %
19
0 %
szlovén
0
0 %
9
0 %
osztrák
1
0,1 %
14
0 %
egyéb külföldi
1
0,1 %
209
0,2 %
összesen
1830
100,0 %
103 336
100,0 %

Kevesebb a nyelvvizsga

Bár a kéttannyelvű gimnázium kevésbé jellemző az ápolás és betegellátás szakra jelentkezőknél, a több középiskola típus nagyjából hasonló arányban fordul elő, mint a többi szak esetében. Azaz 57 százalék a gimnáziumban és 36 százalék a szakközépiskolában érettségizők aránya.

A jelentkezők megoszlása a középiskola típusa szerint
ápolás és betegellátás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
gimnázium
1057
57,0 %
59 012
56,5%
kéttannyelvű gimnázium
21
1,1 %
3642
3,5%
szakközépiskola
667
36,0 %
37 530
35,9%
technikum
4
0,2 %
1013
1,0%
dolgozók középiskolája
33
1,8 %
1180
1,1%
külföldi középiskola
64
3,5 %
1600
1,5%
más középiskola
8
0,4 %
532
0,5%
összesen
1854
100,0 %
104 509
100,0%

Nyelvtudás tekintetében azonban jelentősen elmaradnak az átlagtól az ápolás és betegellátás szakra jelentkező fiatalok: míg a többi szakon a jelentkezők nagyjából 37,1 százaléka rendelkezik nyelvvizsgával, az erre a szakra jelentkezőknek csak a 19,3 százaléka. Mind az erre a szakra, mind a többi szakra felvételizők esetében a középfokú C típusú nyelvvizsga a leggyakoribb, az ápolás és betegellátás szakra jelentkezőknek azonban csak a 15 százaléka rendelkezik vele, míg a többi szakra jelentkezők 28,2 százaléka, ami igen jelentős eltérés.

A jelentkezők megoszlása a nyelvvizsga típusa szerint *
ápolás és betegellátás szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
alapfok A
4
0,2 %
203
0,2%
alapfok B
2
0,1 %
77
0,1%
alapfok C
10
0,5 %
998
0,9%
középfok A
24
1,3 %
2241
2,1%
középfok B
3
0,2 %
480
0,4%
középfok C
283
15,0 %
30 012
28,1%
felsőfok A
2
0,1 %
272
0,3%
felsőfok B
1
0,1 %
94
0,1%
felsőfok C
35
1,9 %
5210
4,9%
nincs nyelvvizsgája
1523
80,7 %
67 116
62,9%
összesen
1887
100,0 %
106 703
100,0 %

*Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor a magasabb szintű nyelvvizsgát vettük figyelembe.

Füleki Katalin