felvi.hu


A pszichológia 2006-ban is a legnépszerűbb bölcsész alapszak

2006.06.27

Az utóbbi évek egyik slágerszakja a pszichológia volt. Ezen belül a tavalyi év különösen kiugrónak számított, hiszen a nappali alapképzést figyelembe véve a jelentkezők száma az azt megelőző évihez képest hétszáz fővel emelkedett, amivel a szakok "toplistáján" akkor a negyedik (!) helyre került.

Idén azonban már egyértelmű népszerűség vesztést tapasztalhatunk, hiszen a jelentkezési mutatók a két-három évvel ezelőtti szintre estek vissza - ráadásul a csökkenés ezen a szakon arányaiban érezhetően nagyobb volt, mint az ez évi általános jelentkezői létszámcsökkenés. Mindezek ellenére az alapszak továbbra is a legnépszerűbb bölcsész képzésnek számít, és az összes alapszakot figyelembe véve a 9. a népszerűségi listán. (Mivel a pszichológia alapszak teljesen megegyezik a korábbi pszichológia hagyományos szakkal, ezért itt egyértelmű összehasonlításokat tehetünk a korábbi évek statisztikáival.)

JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKON 2006.
A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján.
(A tíz legnépszerűbb szak)

Szak Jelentkezők
száma (fő)
1.
gazdálkodási és menedzsment
4783
2.
turizmus-vendéglátás
4717
3.
kommunikáció és médiatudomány
3520
4.
mérnök informatikus
3427
5.
jogász
2835
6.
kereskedelem és marketing
2817
7.
orvos
2579
8.
pénzügy és számvitel
2197
9.
pszichológia
2145
10.
szabad bölcsészet
1976

Pszichológia szakra jelentkezők száma az utóbbi öt évben (fő) - nappali alapképzés

Változatlanul az ELTE-n szeretnének a legtöbben tanulni

Az elmúlt évhez képest szinte egyáltalán nem változott a nappali alapképzésre jelentkezők létszáma alapján összeállított intézményi sorrend. Mindössze két intézmény között "dőlt el" a tavalyi holtverseny, s így a Károli Gáspár Református Egyetemet találhatjuk a harmadik helyen.

Az első helyen, mint minden évben, most is az ELTE áll. Ugyanakkor a tavalyi évhez képest itt is visszaesett a jelentkezők száma, gyakorlatilag szinte ugyanannyian jelentkeztek, mint 2004-ben. Talán helyesebb úgy fogalmazni, hogy nem visszaesésről van, szó, hanem a 2005-ös év volt jelentkezői létszám tekintetében különösképp kiugró.

Az ELTE-PPK esetében a felvételizők túlnyomó többsége (kilenctizede) a nappali alapképzést jelölte meg a jelentkezési lapján, csakúgy, mint az előző években. Nem úgy a Debreceni Egyetemre jelentkezők, ahol is a többi képzési forma és tagozat is népszerű, a felvételizők fele ezekre jelentkezik. Hasonló a helyzet a negyedik helyen álló Pécsi Tudományegyetem esetében is, a 436 jelentkezőből 241 jelentkezett nappali alapképzésre.

A Szegedi Tudományegyetem bölcsészettudományi karán, amely az ötödik, még magasabb a nem nappali alapképzést választók aránya, nagyjából kétharmados; így a költségtérítéses helyekre jelentkezők szám is itt a legmagasabb.

PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT
A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(Zárójelben az összes tagozat, képzési forma és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

Intézmény rövidítése Intézmény neve Jelentkezők száma (fő)
1. ELTE-PPK Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
985
(1096)
2. DE-BTK Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
287
(568)
3. KRE-BTK Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
270
(270)
4. PTE-BTK Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
241
(436)
5. SZTE-BTK Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
207
(617)
6. PPKE-BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
155
(155)

Közel kétszer annyi diplomás jelentkező

Képzési forma tekintetében sokat változott a helyzet a tavalyi évhez képest: míg akkor a diplomás képzésre jelentkezők aránya alig tért el az átlagostól, 12,0 százalék volt, addig ebben az évben 28,2 százalék választotta a diplomás képzést (a képzési intézményeknél láthattuk, hogy egyes helyeken akár a kétharmadot is elérheti a diplomás képzést választók aránya), ami többszöröse az átlagnak - ez utóbbi 2006-ban 6,6 százalék. Képzési forma tekintetében elmondhatjuk, hogy 2005-ben megugrott az alapképzésre jelentkezők aránya, ebben az évben azonban épp az ellenkezőjét tapasztalhattuk: a diplomás képzésre jelentkezők száma nőtt a tavalyinak közel kétszeresére.

PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden tagozatot figyelembe véve)
(Összesen: 3142 fő)

* A "diplomás képzés" hivatalos elnevezése: "felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára hirdetett képzés"

PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI FORMA SZERINT - AZ UTÓBBI 5 ÉVBEN

Ahogy a képzési forma szerint is változtak ebben az évben a jelentkezések, úgy ennek megfelelően a tagozatok aránya is változott ebben az évben - hiszen a diplomás képzés (amely ebben az évben erősen előretört a pszichológia szakon) arányának növekedése magával hozta a levelező tagozat arányának jelentős növekedését, ugyanis diplomás képzés csak ezen a tagozaton indul. Míg 2005-ben 8,8 százalék választotta a levelező tagozatot és 91,2 százalék a nappalit, addig 2006-ban a jelentkezők 28,2 százaléka szeretne levelező tagozaton tanulni, és a nappali tagozatot választók aránya 68,3 százalékra csökkent.

Egyetlen intézmény esti tagozaton is meghirdetett pszichológia alapképzést, az ezekre a helyekre beadott jelentkezési lapok adják az összes pszichológia szakos jelentkezés 3,5 százalékát. Az egyes tagozatok között nagyon hasonló megoszlást láthatunk, mint az idei összjelentkezői statisztikákban.

PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (az alapképzés, a kiegészítő alapképzés és a diplomás képzés együtt)
(Összesen: 3142 fő)

PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT - AZ UTÓBBI 5 ÉVBEN

A fentiek ismeretében így már nem meglepő, hogy a költségtérítéses képzésre jelentkezők aránya a duplájára nőtt a tavalyi évhez képest (17,1 százalékról 34,1 százalékra), amely egyébként jóval meghaladja a többi szak esetében tapasztalt átlagot. A költségtérítéses képzés négyötödét a diplomás képzésre beadott jelentkezések adják, s egyötödét az alapképzéses jelentkezések.

PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat együtt)
(Összesen: 3142 fő)

 

PSZICHOLÓGIA SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT - AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Nemcsak a legfiatalabbak keresik

A felvételi jelentkezési lapok adatai lehetőséget adnak arra, hogy néhány általános jellemző mentén is megvizsgálhassuk a pszichológia szakra felvételizőket. Az alábbiakban minden tagozatot, képzési és finanszírozási formát együttesen veszünk figyelembe.

A 2003-as év változást hozott a jelentkezők életkori struktúrájában az azt megelőző időszakhoz képest: míg korábban az adatok azt mutatták, hogy a legfiatalabbak közül sokkal kevesebben érdeklődnek a lélektani tanulmányok iránt, mint az idősebbek közül, és a többi szakhoz képest is elmaradt a korcsoportban a pszichológia szakra jelentkezők aránya, 2003-ban ez a különbség eltűnt. 2004-ben a legfiatalabb jelentkezők aránya már felülmúlta az idősebb jelentkezőkét, s a pszichológia szakot választók között nagyobb a 18-19 éves, illetve idén vagy tavaly érettségizett fiatalok aránya, mint a többi szak esetében.

Ez a tendencia tovább erősödött 2005-ös évben is: a pszichológia szakra jelentkezők fele (49,9 százalék) 18-19 éves, egynegyede (26,7 százalék) 20-22 éves. 23 és 27 év közötti 12,9 százalék, és mindössze 10,5 százalékot tesz ki az ennél idősebbek aránya, míg a többi szak esetében 19,2 százalékot. 2006-ban azonban jelentősen visszaesett a legfiatalabbak, illetve az idén érettségizők aránya, nagyjából 10 százalékkal, ugyanakkor nőtt a 23 év felettiek aránya, beleértve a 27 év fölötti korosztályt is. Természetesen annak ismeretében, hogy ebben az évben jelentősen megnőtt a diplomás képzésre beadott jelentkezések száma, ez nem meglepő.

 

A jelentkezők megoszlása születési év szerint
pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1987 és utána
1270
40,4 %
51 903
40,2%
1984-1986
694
22,1 %
34 520
26,8 %
1979-1983
487
15,5 %
19 891
15,4 %
1971-1978
461
14,7 %
15 271
11,8 %
1964-1970
169
5,4 %
4996
3,9 %
1963 és előtte
61
1,9 %
2453
1,9 %
Összesen
3142
100,0 %
128 980
100,0 %

 

A jelentkezők megoszlása az érettségi éve szerint
pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
érettségi éve jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
2006
1229
39,7 %
51 287
40,7 %
2005
385
12,4 %
15 763
12,5 %
2004
182
5,9 %
11 459
9,1 %
2001-2003
339
11,0 %
17 448
13,8 %
1996-2000
429
13,7 %
14 666
11,6 %
1995 és előtte
534
17,3 %
15 357
12,2 %
Összesen
3093 *
100,0 %
125 980
100,0 %

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

Az összes felvételizőt tekintve is többségben vannak a nők (58,8 százalék), a pszichológia szak esetében azonban ez az arány még ennél is lényegesen nagyobb (84,7 százalék). A férfiak aránya mindössze 15,3 százalék, ami 5 százalékos csökkenést jelent a tavalyi évhez képest.

A jelentkezők megoszlása nemek szerint
pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
480
15,3 %
53 957
41,8 %
2662
84,7 %
75 023
58,2 %
Összesen
3142
100,0 %
128 980
100,0 %

A jelentkezők állampolgárságát tekintve az arányok nagyságrendileg megegyeznek a többi szakon tapasztalt arányokkal, azaz 97,7 százalék magyar állampolgárságú, 0,1 százalék a letelepedési engedéllyel rendelkező határontúli magyar, 1,9 százalék a letelepedési engedéllyel nem rendelkező határontúli magyar és 0,4 százalék a külföldi.

A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint
pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
3066
97,6 %
126 048
97,7 %
határon túli magyar - letelepedési engedéllyel
4
0,1 %
160
0,1 %
határon túli magyar - letelepedési engedély nélkül
59
1,9 %
2036
1,6 %
külföldi
13
0,4 %
736
0,6 %
összesen
3142
100,0%
128 980
100,0%

A többségnek van nyelvvizsgája

A pszichológia szakra jelentkezők a többi szakra jelentkezőkhöz képest általában kiemelkedően magas előképzettségűnek bizonyulnak. Az előképzettséggel kapcsolatban a középiskola típusáról és a nyelvvizsgáról vannak adataink.

A pszichológia szakra jelentkezők háromnegyede gimnáziumban érettségizett, míg a többi szakra jelentkezőknek csak alig több mint felére igaz ugyanez a megállapítás. A szakközépiskolai érettségi pedig kevésbé jellemző az e szakra felvételizők körében (16,6 százalék), és csökkenő tendenciát mutat, míg a többi szakra felvételizők között 37,8 százalékos, változatlan arányban vannak a szakközépiskolai érettségivel rendelkezők.

A többi szakra jelentkezőknek valamivel több, mint egyharmada rendelkezik nyelvvizsgával (35 százalék), s ebben nem történt változás az elmúlt évhez képest. Pszichológia szakon ugyanakkor ez az arány kétharmad, amely több mint tíz százalékkal magasabb érték, mint az elmúlt évben. Elsősorban középfokú B, C nyelvvizsgával bírnak jóval nagyobb arányban a pszichológusnak készülő felvételizők, ezek a nyelvvizsgatípusok a körükben kétszeres arányban fordulnak elő, mint a többi szak felvételizői esetében. A felsőfokú C típusú nyelvvizsga is gyakrabban fordul elő az erre a szakra jelentkezők között, szintén nagyjából kétszer olyan gyakori a többi szakon látható gyakorisághoz képest.

A nyelvvizsgával rendelkezők magas aránya a pszichológia szakra jelentkezők között minden bizonnyal annak köszönhető elsősorban, hogy van olyan intézmény, amely a felvételi feltételeként köti ki a legalább középfokú nyelvvizsgát (amelyet egyébként csak néhány, előre meghatározott nyelvből tett nyelvvizsga esetén fogadnak el). Emellett a nagy túljelentkezés miatt kialakult versenyhelyzet is motiváló tényező a nyelvvizsga megszerzésére, hiszen az többletpontokat jelent a felvételi során.

 

A jelentkezők megoszlása a középiskola típusa szerint
pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
gimnázium
2381
74,4 %
69 988
54,3 %
kéttannyelvű gimnázium
125
4,0 %
3506
2,7 %
szakközépiskola
522
16,6 %
48 799
37,8 %
technikum
15
0,5 %
1830
1,4 %
dolgozók középiskolája
31
1,0 %
2050
1,6 %
egészségügyi szakközépiskola
0
0,0 %
0
0,0 %
külföldi középiskola
62
2,0 %
3118
1,6 %
más középiskola
6
0,2 %
689
0,5 %
összesen
3142
100,0 %
128 980
100,0 %

 

A jelentkezők megoszlása a nyelvvizsga típusa szerint*
pszichológia szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nyelvvizsga típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
alapfok A
19
0,6 %
987
0,9 %
alapfok B
36
1,1 %
1277
1,0 %
alapfok C
81
2,6 %
3355
2,1 %
középfok A
102
3,2 %
3404
3,3 %
középfok B
389
12,4 %
8569
6,8 %
középfok C
1191
37,9 %
27 090
15,7 %
felsőfok A
10
0,3 %
401
0,4 %
felsőfok B
38
1,2 %
637
0,5 %
felsőfok C
269
8,6 %
5571
4,3 %
nincs nyelvvizsgája
1007
32,0 %
77 689
65,0 %
összesen
3142
100,0 %
128 980
100,0 %

*Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor a magasabb szintű nyelvvizsgát vettük figyelembe.