felvi.hu


A programtervező informatikusok az ELTE-re mennének

2007.06.19

Másfél ezren jelölték meg a programtervező informatikus szakot a jelentkezési lapjukon. A jelentkezők közel fele az Eötvös Loránd Tudományegyetemet választotta első helyen. Talán érdekesség, hogy a környező országok állampolgárai nagyobb arányban képviseltetik magukat köztük, mint a többi szak jelentkezői között.

Az induló programtervező informatikus BSc képzésekre 1545-en jelentkeztek, ebből 1262-en nappali alapképzésre adták be felvételi kérelmüket. Ez azt jelenti, hogy az alapszak a húsz legnépszerűbb képzés között van. Mesterképzést még viszonylag kevés szakon indítottak eddig: a programtervező informatikus ebben élen jár, és a meghirdetett MA képzés(ek)re 108-an jelentkeztek.

JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKON
A húsz legnépszerűbb szak - a nappali tagozatos alap- és osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve, az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján.

 

Szak Jelentkezők száma (fő)
1.
turizmus-vendéglátás
4610
2.
gazdálkodási és menedzsment
4462
3.
mérnök informatikus
3427
4.
kommunikáció és médiatudomány
2694
5.
orvos
2335
6.
kereskedelem és marketing
2218
7.
jogász
2141
8.
pénzügy és számvitel
2130
9.
pszichológia
1992
10.
gépészmérnöki
1969
11.
nemzetközi gazdálkodás
1560
12.
villamosmérnöki
1500
13.
andragógia
1432
14.
ápolás és betegellátás
1412
15.
nemzetközi tanulmányok
1298
16.
programtervező informatikus
1262
17.
történelem
1173
18.
anglisztika
1145
19.
szabad bölcsészet
1090
20.
testnevelő-edző
1005
20.
építőmérnöki
1005

A jelentkezők közel fele az ELTE-IK-t választotta

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar a legnépszerűbb a programozó informatikát tanulni szándékozók körében: az állami finanszírozású nappali alapképzéses helyeket figyelembe véve a jelentkezők fele ezt az intézményt választotta (623 fő). A karon levelező tagozatot is meghirdettek, erre további száz jelentkezést adtak be.
Az összes többi kar jelentősen elmarad a felvételi kérelmek számát tekintve, az ELTE a szak esetében meghatározó - habár jelen esetben ez az egyetlen fővárosi intézmény a képzőhelyek között, mégis erőteljes a fővárosi dominancia

A második legnagyobb jelentkezői létszámmal a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar büszkélkedhet - 166-an jelölték meg az itteni nappali tagozatos alapképzést. Ebben az intézményben a levelező képzés is népszerű - az összes jelentkezés egynegyedét teszi ki ez a képzési tagozat.
Harmadik a Debreceni Egyetem Informatikai Kar, mindössze egy fővel lemaradva a SZTE-TTK-tól, ha a nappali alapképzéseket hasonlítjuk össze. Minden képzési formát és tagozatot figyelembe véve mintegy 30-cal többen jelentkeztek a szegedi intézménybe.
A többi karon 100 alatt maradt a jelentkezések száma.

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT
A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján.
(Zárójelben az összes tagozat, képzési forma és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

Intézmény rövidítés Intézmény neve Jelentkezők száma (fő)
1.
ELTE-IK Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar
623
(724)
2.
SZTE-TTK Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar
166
(211)
3.
DE-IK Debreceni Egyetem Informatikai Kar
165
(180)
4.
PTE-TTK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
88
(102)
5.
NYF-TTFK Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar
75
(134)
6.
PE-MIK Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar
63
7.
EKF-TTK Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar
47
(96)
8.
ME-GÉK Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
35

A nappali alapképzés dominál a szakon

Akárcsak az eddigi években tapasztaltakhoz hasonlóan a programtervező informatikus képzés esetében is az alapképzés dominál, hiszen jelentkezők közül szinte mindenki (99,5 százalék) ezt a képzési formát jelölte meg, a diplomás képzést mindössze 7-en választották.
A nappali képzés a legtöbbek által megjelölt tagozat, a jelentkezők 81,7 százaléka a nappali tagozatot választotta. A levelező képzés sokkal kevésbé van jelen, mint általában véve az összes szak esetében, ahol is közel harminc százalékot tesz ki az erre a tagozatra jelentkezők aránya, míg a programtervező informatikus szak esetében ez az arány csak 11,8 százalék. Esti tagozatot is lehetett választani, a jelentkezők 6,5 százaléka szeretne élni ezzel a lehetőséggel.
Az átlagosnál kevésbé népszerű a költségtérítéses képzés: a legtöbben (86,9 százalék) az államilag finanszírozott helyekre szeretnének bekerülni.

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden tagozatot figyelembe véve)
(Összesen: 1545 fő)

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI FORMA SZERINT

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (az alapképzés, a kiegészítő alapképzés és a diplomás képzés együtt)
(Összesen: 1545 fő)

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat együtt)
(Összesen: 1545 fő)

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT

 

Elsősorban a férfiak körében népszerű

A jelentkezési lapon szereplő adatok lehetővé teszik, hogy a szakos jelentkezéseken túlmenően a jelentkezők egyéb jellemzőit is áttekintsük, többek között az életkort, a középiskola típusát és a nyelvvizsgákat.

A felvételizők születési évére vonatkozó adatok elemzéséből az derül ki, hogy legfiatalabb korcsoport aránya a programtervező informatikus szak esetében mintegy 5 százalékkal magasabb, mint a többi szakon (51,5 és 45,2 százalék). A 20-22 éveseknél pedig épp fordítva van: a programtervező szakra jelentkezők aránya egy kicsit alacsonyabb. A 23 és 27 év közötti korosztály esetében nincs érdemi különbség, az ennél idősebb korosztályban ez a szak azonban egyértelműen kevésbé népszerű, mint a többi szak. Általánosan hangoztatott nézet, miszerint az informatika elsősorban a fiatalok területe, s adataink ezt részben alá is támasztják.

A jelentkezők megoszlása születési év szerint *
programtervező informatikus szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1988 és utána
796
51,5 %
48 299
45,2 %
1985-1987
400
25,9 %
29 584
27,7 %
1980-1984
214
13,8 %
13 438
12,6 %
1972-1979
112
7,3 %
10 481
9,8 %
1965-1971
21
1,4 %
3525
3,3 %
1964 vagy előtte
2
0,2 %
1640
1,5 %
összesen
1545
100,0 %
106 967
100,0 %

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

A felsőoktatásban tanulók és a felvételizők között egyaránt többségben vannak a nők, a jelentkezők körében arányuk mintegy 15 százalékkal magasabb a férfiakénál - bár ebben az évben számbeli fölényük mintegy 5 százalékkal csökkent. A programozó informatikus szak - a hogy a műszaki és informatikai képzések többsége - kivételt jelent: nemhogy többségben vannak a férfiak, hanem zömében ők jelentkeztek erre a szakra, a nők aránya mindössze 10,2 százalék.

 

A jelentkezők megoszlása nemek szerint
programtervező informatikus szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
1387
89,8 %
45 402
42,4 %
158
10,2 %
61 643
57,6 %
összesen
1545
100,0b%
107 045
100,0 %

Állampolgárság tekintetében elmondhatjuk, hogy a környező országok állampolgárai magasabb arányban képviseltetik magukat a programtervező informatikus szakra jelentkezők körében, mint a többi szak jelentkezői között. Különösen igaz ez Ukrajna és Románia esetében. Ebben az évben különféle okokból jóval kevesebben sorolták magukat a határontúli magyar kategóriába, mint az ezt megelőző években, így az előző évek tapasztalatai alapján feltételezzük, hogy ezek a jelentkezők javarészt határontúli magyarok.

A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint
programtervező informatikus szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
1440
96,3 %
101 343
97,8 %
szlovák
7
0,5 %
838
0,8 %
ukrán
14
0,9 %
226
0,2 %
román
16
1,1 %
656
0,6 %
szerb
11
0,7 %
362
0,3 %
horvát
2
0,1 %
17
0 %
szlovén
0
0 %
9
0 %
osztrák
0
0 %
15
0 %
egyéb külföldi
5
0,3 %
205
0,2 %
összesen
1495
100,0 %
103 671
100,0 %

Minden ötödik jelentkezőnek középfokú, C típusú nyelvvizsgája van

Az érettségit adó középiskola a programtervező informatikus szakra jelentkezők esetében majdnem olyan gyakran jelent szakközépiskolát, mint gimnáziumot. Egyébként hasonló tendenciákkal találkozhattunk tavaly például a mérnök informatikus szak esetében; a többi népszerű szaknál általában a gimnáziumi érettségi átlagosnál magasabb aránya figyelhető meg. A programtervező informatikus szakra jelentkezők 49,1%-a érettségizett gimnáziumban, a többi szak esetében ez az arány 56,6 százalék. Szakközépiskolában érettségizett ezen a szakon a felvételizők majdnem fele, pontosabban 45,1 százaléka, a többi szakon ez az arány 35,8 százalék.

A jelentkezők megoszlása a középiskola típusa szerint
programtervező informatikus szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
gimnázium
457
49,1 %
59 315
56,6%
kéttannyelvű gimnázium
31
2,0 %
3632
3,5%
szakközépiskola
692
45,1 %
37 505
35,8%
technikum
12
0,8 %
1005
1,0%
dolgozók középiskolája
7
0,5 %
1206
1,2%
külföldi középiskola
34
2,2 %
1630
1,6%
más középiskola
6
0,4 %
534
0,5%
összesen
1536
100,0 %
104 827
100,0%

Nyelvtudás tekintetében kicsit elmaradnak az átlagtól a programtervező informatikusnak készülő fiatalok: a többi szakon a jelentkezők nagyjából 36,9 százaléka rendelkezik nyelvvizsgával, az erre a szakra jelentkezőknek pedig a 30,9 százaléka. A leggyakoribb nyelvvizsgatípus a középfokú C: mindkét csoport (vagyis a programtervező informatikus és a többi jelentkező) esetében a felvételizők 24-28 százaléka tette már le ezt a nyelvvizsgát.

A jelentkezők megoszlása a nyelvvizsga típusa szerint *
programtervező informatikus szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
alapfok A
1
0,1 %
206
0,2%
alapfok B
0
0 %
79
0,1%
alapfok C
12
0,8 %
996
0,9%
középfok A
29
1,9 %
2236
2,1%
középfok B
12
0,8 %
471
0,4%
középfok C
380
24,6 %
29 915
27,9%
felsőfok A
4
0,3 %
270
0,3%
felsőfok B
1
0,1 %
94
0,1%
felsőfok C
39
2,5 %
5206
4,9%
nincs nyelvvizsgája
1067
69,1 %
67 572
63,1%
összesen
1545
100,0 %
107 045
100,0 %

*Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor a magasabb szintű nyelvvizsgát vettük figyelembe.

Füleki Katalin