felvi.hu


A matematika iránt mindkét nem érdeklődik

2007.08.29

A természettudományi képzés a hazai felsőoktatás tradicionális, magas szintű szaktudást nyújtó részét képezi. A nemzetközileg is elismert tudós gárda kinevelése mellett a természettudományos tanár képzés is meghatározó jelentőségű. Igaz, ezen a területen nem történtek olyan látványos változások, mint néhány, újabban kurrenssé váló képzés esetében. A komoly presztízsű szakok népszerűsége évek óta kiegyensúlyozottnak mondható, bár az általános jelentkezői létszám csökkenés itt is érezteti hatását.

Az első helyes jelentkezéseket figyelembe véve a matematika szakon a többi szakhoz hasonló mértékű csökkenés volt tapasztalható. Ezen belül a nappali alapképzésre beadott jelentkezéseknél kisebb (518 főről 484-re), az összes képzési formát és tagozatot figyelembe vett adatok alapján nagyobb (665 főről 543-ra) arányú volt a csökkenés.

A hagyományos egyetemi természettudományi karok a legnépszerűbbek

Nem meglepő módon a magyarországi természettudományi képzés régi, egyetemi központjai a legnépszerűbbek: tíz felvételizőből kilenc ide adta be a jelentkezési lapját. Külön is kiemelkedik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara, hiszen a fővárosi ttk matematika alapszakán közel kétszáz (197 fő) jelentkező volt 2007-ben. A második legtöbb jelentkezőt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara vonzotta, közel száz fővel (92), de a harmadik Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karát is sokan választották (82 fő). A debreceni és a pécsi természettudományi karok után következnek a sorban azok a vidéki főiskolai karok, amelyek hagyományosan az általános iskolai tanárképzés regionális központjainak számítanak.

MATEMATIKA ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT
A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(Zárójelben az összes tagozat, képzési forma és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

 

Intézmény rövidítés Intézmény neve Jelentkezők száma (fő)
1.
ELTE-TTK
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
197
(197)
2.
SZTE-TTK
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar
92
(114)
3.
BME-TTK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar
85
(85)
4.
DE-TTK
Debreceni Egyetem Természettudományi Kar
50
(50)
5.
PTE-TTK
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
18
(19)
6.
BDF-TTK
Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar
15
(22)
7.
EKF-TTK
Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar
13
(30)
8.
NYF-TTFK
Nyíregyházi Főiskolai Természettudományi Főiskolai Kar
12
(24)
9.
PE-MIK
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar
2
(2)

A nappali alapképzés dominál

Ugyan sok szakon a képzési formák és tagozatok több különböző kombinációját választhatják a felvételizők, ám a matematika esetében jóval szerényebb a "választék". Nem csak a lehetőségek kisebbek, hanem az érdeklődés is egy irányba mutat: egyrészt szinte mindenki alapképzésre akart felvételizni (97,6 százalék), másrészt tíz jelentkezőből kilenc (89,1 százalék) a nappali tagozatot jelölte meg első helyen. Nem csoda, ha költségtérítéses helyet csak kevesen, a jelentkezők 9,8 százaléka (53 fő) vállalna fel .Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a tanárképzésben mindig fontos helyet foglalt el a levelező képzés, ami a matematika szak esetében 10,9 százalékos jelentkezői arányt jelentett (59 fő).

MATEMATIKA ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI SZINT SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden tagozatot figyelembe véve)
(Összesen: 543 fő)

MATEMATIKA ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI SZINT SZERINT

MATEMATIKA ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (az alapképzés és a diplomás képzés együtt)
(Összesen: 543 fő)

MATEMATIKA ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT

MATEMATIKA ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat együtt)
(Összesen: 543 fő)

MATEMATIKA ALAPSZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT

 

A jelentkezők között sok az idén érettségiző

A természettudományi szakok sajátossága, hogy az ide jelentkezők nagy többsége kifejezetten a fiatal korosztályból kerül ki. Így van ez a matematika szak esetében is: amíg a többi jelentkező között a felét sem teszi ki a frissen érettségizett, 18-19 éves korosztály (45,2 százalék), addig ugyanez az arány a matematika szakon már megközelíti a kétharmadot (61,4 százalék). Emellett még viszonylag sokan készülnek matematikusnak, matematikatanárnak a 20-27 éves korosztály közül is (30,8 százalék), ám az ennél idősebbek már igen kis részét teszik ki a felvételizőknek.

A jelentkezők megoszlása születési év szerint *
matematika szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1988 és utána
333
61,4 %
48 762
45,2 %
1985-1987
113
20,8 %
29 871
27,7 %
1980-1984
54
10,0 %
13 598
12,6 %
1972-1979
32
5,9 %
10 561
9,8 %
1965-1971
7
1,3 %
3539
3,3 %
1964 és előtte
3
0,6 %
1639
1,5 %
összesen
542
100,0 %
107 970
100,0 %

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

A műszaki szakokhoz hasonlóan talán a természettudományi képzéseknél is azt gondolnánk elsőre, hogy kifejezetten "férfi szakok", ám a jelentkezési statisztikák ezt már hosszú idő óta nem igazolják. Igaz, valamivel több férfi jelentkezett első helyen idén is a szakra (278 fő, 51,2 százalék), de majdnem ugyanennyi volt a női jelentkező is (265 fő, 48,8 százalék).

A jelentkezők megoszlása nemek szerint
matematika szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
278
51,2 %
46 511
43,0 %
265
48,8 %
61 536
57,0 %
összesen
543
100,0 %
108 047
100,0 %

Érdekesség továbbá, hogy ugyan a többi szakhoz hasonlóan a jelentkezők döntő többsége (95,3 százalék) itt is magyar állampolgár, ám érezhetően több a külföldi (4,7 százalék), mint máshol. Ennek okát nem tudhatjuk pontosan, de az feltűnő, hogy sok szerbiai állampolgár (13 fő), többségében a Vajdaságban lakó határon túli magyar fiatal jelentkezett magyarországi matematika képzésre.

A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint
matematika szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
503
95,3 %
102 280
97,7 %
szlovák
3
0,6 %
842
0,8 %
ukrán
2
0,42 %
238
0,2 %
román
4
0,8 %
668
0,6 %
szerb
13
2,5 %
360
0,3 %
horvát
0
0 %
19
0,02 %
szlovén
0
0 %
9
0,01 %
osztrák
0
0 %
15
0,01 %
egyéb külföldi
3
0,6 %
207
0,2 %
összesen
528
100,0 %
106 638
100,0%

A többség gimnáziumból jelentkezik

Amíg a "reál" területek közül a műszaki képzés jelentős részben támaszkodik a szakközépiskolai bázisra, addig a természettudományi képzés nagyrészt a gimnáziumokból "merít". A matematika szak esetében például ez azt jelenti, hogy a jelentkezők több mint kétharmada érettségizett gimnáziumban (370 fő, 68,6 százalék) további 3,3 százalék (18 fő) pedig kéttannyelvű gimnáziumban. A felvételizők kevesebb, mint negyede (130 fő, 24,1 százalék) érkezett csak szakközépiskolából - összehasonlításképpen ez az arány máshol átlagosan 36,0 százalék.

A jelentkezők megoszlása középiskola típusa szerint
matematika szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
középiskola típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
gimnázium
370
68,6 %
59 699
56,4 %
kéttannyelvű gimnázium
18
3,3 %
3645
3,4 %
szakközépiskola
130
24,1 %
38 067
36,0 %
technikum
4
0,7 %
1013
1,0 %
dolgozók középiskolája
1
0,2 %
1212
1,1 %
külföldi középiskola
16
3,0 %
1648
1,6 %
más középiskola
0
0 %
540
0,5 %
összesen
539
100,0 %
105 824
100,0 %

Sok vizsgálat kimutatta korábban, hogy a matematika területén tehetséges fiatalok általában kifejezetten jó nyelvérzékkel rendelkeznek. Ennek fényében nem meglepő, hogy az átlagoshoz képest itt magasabb a nyelvvizsgával rendelkezők aránya (43,5 százalék). A legtöbb jelentkező plusz felvételi pontokat is érő, C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik (34,6 százalék), ami jóval magasabb az átlagos jelentkezői mutatónál (27,9 százalék).

A jelentkezők megoszlása a nyelvvizsga típusa szerint *
matematika szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nyelvvizsga típusa jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
alapfok A
1
0,2 %
206
0,2 %
alapfok B
0
0 %
79
0,1 %
alapfok C
3
0,6 %
1005
0,9 %
középfok A
5
0,9 %
2260
2,1 %
középfok B
2
0,4 %
481
0,4 %
középfok C
188
34,6 %
30 107
27,9 %
felsőfok A
0
0 %
274
0,3 %
felsőfok B
1
0,2 %
94
0,1 %
felsőfok C
36
6,6 %
5209
4,8 %
nincs nyelvvizsgája
307
56,5 %
68 332
63,2 %
összesen
1791
100,0 %
106 799
100,0 %

*Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor a magasabb szintű nyelvvizsgát vettük figyelembe.