felvi.hu


A legnépszerűbb műszaki alapszak: a gépészmérnöki


 

Évről évre nő a jelentkezők száma a gépészmérnöki szakon: idén 1820-án adták be jelentkezésüket nappali alapképzésre. Ezzel a szak négy helyett lépett előre a ranglistán, olyan népszerű szakok közé, mint a szabad bölcsészet, a történelem vagy a pszichológia.

A gépészmérnöki szak ebben az évben a tizenegyedik a legnépszerűbb szakok sorában, 1820-an adták be jelentkezésüket nappali alapképzésre. 2005-ben a tizenötödik volt, azaz idén négy helyet lépett előre. Így olyan, kiugróan népszerű szakok mellett láthatjuk, mint a szabad bölcsészet, a történelem vagy a pszichológia. A másik hagyományosan sok jelentkezőt vonzó villamosmérnöki alapszak mögötte áll a listán két hellyel, azaz a tizenharmadik.

Évek óta nő a jelentkezők száma ezen a szakon, évente mintegy kétszáz fővel, ha csak a nappali alapképzést vesszük figyelembe. Minden képzési formát és tagozatot együtt nézve 2665-en választották a gépészmérnök szakot 2006-ban.

JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKON 2006.
A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján.
(A tizenöt legnépszerűbb szak)

  Szak Jelentkezők
száma (fő)
1.
gazdálkodási és menedzsment
4783
2.
turizmus-vendéglátás
4717
3.
kommunikáció és médiatudomány
3520
4.
mérnök informatikus
3427
5.
jogász
2835
6.
kereskedelem és marketing
2817
7.
orvos
2579
8.
pénzügy és számvitel
2197
9.
pszichológia
2145
10.
szabad bölcsészet
1976
11.
gépészmérnöki
1820
12.
történelem
1668
13.
villamosmérnöki
1544
14.
ápolás és betegellátás
1535
15.
nemzetközi gazdálkodás
1509

A BME-GÉK a legnépszerűbb

A nappali alapképzésre beadott elsőhelyes jelentkezések alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar a legnépszerűbb intézmény 2006-ban, minden hatodik gépészmérnöki szakra jelentkező fiatal az intézményt jelölte meg felvételi lapján. Ezen a karon kizárólag nappali alapképzésen lehet tanulni, mégis, ha minden képzési formát és tagozatot figyelembe veszünk a többi intézmény esetében, akkor is a BME-GÉK áll az első helyen a jelentkezői létszám alapján.

Egy vidéki egyetem, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar áll a második helyen, 255 jelentkezővel. Ezen a karon a levelező tagozatra beadott jelentkezések aránya húsz százalékot jelent, így az összjelentkezői létszám végül 351. A Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar a harmadik a népszerűségi listán, mindössze 5 fővel marad el a ME-GÉK-től, összjelentkezői létszámában meg is haladja azt, s megközelíti az első helyen álló BME-GÉK-et.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA A MEGJELÖLT INTÉZMÉNYEK SZERINT
A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(Zárójelben az összes tagozat, képzési forma és finanszírozási forma szerint figyelembe vett összjelentkezői létszám)

  Intézmény rövidítés Intézmény neve Jelentkezők száma (fő)
1. BME-GÉK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar
438
(438)
2. ME-GÉK Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar
255
(315)
3. BMF-BGK Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar
250
(425)
4. SZE-MTK Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar
201
(317)
5. DE-MFK Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar
146
(252)
6. PTE-PMMK Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar
136
(172)
7. KF-GAMFK Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
126
(272)
8. SZIE-GÉK Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
83
(121)
9. VE-MK Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar
71
(71)
10. NYF-MMFK Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
66
(137)
11. DF Dunaújvárosi Főiskola
48
(129)
12. ZMNE-BKMK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar
0
(18)

 

A levelező tagozatos alapképzés is népszerű

A gépészmérnöki szak esetében az alapképzés dominál, a diplomás képzés aránya mindössze 4,3 százalék. Ez csupán 1-2 százalékkal marad el az átlagtól, a többi szak esetében is rendszerint az alapképzés teszi ki a jelentkezések több mint kilencven százalékát.

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA KÉPZÉSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden tagozatot figyelembe véve)
(Összesen: 2667 fő)

A levelező tagozatot viszonylag nagy arányban választották a gépészmérnöki szakra jelentkezők, 31,4 százaléka szeretne ezen a tagozaton tanulni. A nappali tagozatot választók aránya így 68,6 százalék, ugyanis egyéb tagozaton nem lehet ezt a képzést hallgatni, sem esti tagozat, sem pedig távoktatás nem szerepel a képzési kínálatban. Intézményenként változó, hogy milyen hangsúlyt kap a levelező oktatás: van olyan kar, ahol a 60 százalékot is eléri az erre tagozatra beadott jelentkezések aránya, egy intézmény esetében pedig nem is indul nappali tagozatos képzés (a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csak levelező tagozaton, költségtérítéses formában indul gépészmérnök alapképzés).

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA TAGOZAT SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (az alapképzés, a kiegészítő alapképzés és a diplomás képzés együtt)
(Összesen: 2667 fő)

A költségtérítéses képzést szinte kizárólag a levelező tagozatra jelentkezők választották, a nappali tagozatra felvételizők közül mindössze 28-an jelölték meg ezt a finanszírozási formát. Összességében a gépészmérnök szakot választók 77,9 százaléka állami finanszírozású képzésben szeretne tanulni, ami átlagosnak mondható, hiszen általában minden szak minden jelentkezőjét figyelembe véve szinte ugyanezt az arányt kapjuk.

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMA FINANSZÍROZÁSI FORMA SZERINT
Az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat együtt)
(Összesen: 2667 fő)


 

 

Elsősorban a fiatalok jelentkeztek

A jelentkezési lapon szereplő adatok lehetővé teszik, hogy a szakos jelentkezéseken túlmenően a jelentkezők egyéb jellemzőit is áttekintsük, többek között az életkort, az érettségi évét, az előképzettséget.

A gépészmérnöki szakra jelentkezők életkorukban nem térnek el az átlagos felvételizőtől: kicsivel több mint 40 százalékuk 18-19 éves, illetve frissen érettségizett, 28,6 százalék 20 és 22 év közötti. A felvételizők harminc százaléka idősebb 22 évnél, 15 százaléka már elmúlt 27 éves.

Mint arról már szó volt, ezen a szakon a felvételizők mintegy 70 százaléka nappali alapképzésre jelentkezik, ez nagyjából megegyezik a 22 év alatti korosztály arányával. Az idősebb jelentkezők inkább a levelező képzést választják, ami minden bizonnyal jobban összeegyeztethető életvitelükkel, hiszen joggal feltételezhetjük, hogy jórészük már dolgozik.

 

A jelentkezők megoszlása születési év szerint
  gépészmérnöki szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
születési év jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
1987 és utána
1120
41,9 %
52 053
40,2 %
1984-1986
765
28,6 %
34 449
26,6 %
1979-1983
415
15,5 %
19 963
15,4 %
1971-1978
294
11,0 %
15 384
11,8 %
1964-1970
61
2,2 %
5104
3,9 %
1963 és előtte
12
0,4 %
2502
1,9 %
Összesen
2667
100,0 %
129 455
100,0 %

 

A jelentkezők megoszlása az érettségi éve szerint
  gépészmérnöki szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
érettségi éve jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
2006
1120
43,3 %
51 396
40,6 %
2005
289
11,1 %
15 859
12,5 %
2004
318
12,3 %
11 323
8,9 %
2001-2003
374
14,4 %
17 413
13,7 %
1996-2000
306
11,8 %
14 784
11,6 %
1995 és előtte
176
6,8 %
15 715
12,4 %
Összesen
2583*
100,0 %
126 490
100,0 %

* Néhány felvételiző nem tüntetett fel (egyértelműen) bizonyos adatokat, így az adott jellemző esetében az ilyen felvételi lapokat nem tudtuk figyelembe venni. Mivel itt csak néhány főről van szó, ezért az ő kiesésük érdemben nem befolyásolta az arányokat.

A népszerű szakok esetében - éppúgy, mint általában - rendszerint többségben vannak a nők a jelentkezők között, fölényük mintegy 20 százalék. Jelen esetben azonban igazán "férfias" szakról van szó: a felvételizők 96,4 százaléka férfi, s mindösszesen 95 női jelentkező akadt.

Ha a jelentkezők állampolgárságát nézzük, akkor a szakra jelentkezők esetében eltérést látunk az általános tendenciákhoz képest: a jelentkezők mindössze 0,8 százaléka nem magyar állampolgár, míg a többi szak esetében 2,3 százalék. A különbség a határon túli magyarok esetében jelentkezik: mindössze 0,3 százalék az arányuk, szemben a többi szak 1,6 százalékos arányával.

A jelentkezők megoszlása nemek szerint
  gépészmérnöki szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
nem jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
férfi
2572
96,4 %
51 865
40,0 %
95
3,5 %
77 590
59,9 %
Összesen
2667
100,0 %
129 455
100,0 %

A jelentkezők megoszlása állampolgárság szerint
  gépészmérnöki szakra jelentkezők többi szakra jelentkezők
állampolgárság jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%) jelentkezők száma (fő) jelentkezőkön belüli arány (%)
magyar
2648
99,2 %
126 466
97,7 %
határon túli magyar, van letelepedési engedélye
3
0,1 %
161
0,1 %
határon túli magyar, nincs letelepedési engedélye
9
0,3 %
2086
1,6 %
külföldi
7
0,2 %
742
0,5 %
összesen
2667
100,0%
129 455
100,0%