felvi.hu


A legkeresettebb szakok 2007-ben

2007.07.10

Az ún. bolognai folyamat egyik legfontosabb elemeként 2006-ban a szakos képzési rendszer struktúrája alapvetően megváltozott. A több mint négyszáz korábbi szak helyett alig több mint száz alapszak jött létre. Ezek olykor teljesen megegyeznek a korábbi, "hagyományos" szakokkal (pl. az osztatlan képzéseknél), ám a legtöbbször azoktól eltérnek.

Ebben az évben először van lehetőségünk arra, hogy az előző évi adatokkal pontos összehasonlításokat tegyünk minden szak esetében. A legtöbb szakra vonatkozó jelentkezési statisztikákat azonban nem lehet egyértelműen összehasonlítani a korábbi évekkel, hosszú távú trendek felvázolására így inkább csak általánosabb szinten, a képzési területek vonatkozásában van módunk.

A nappali alapképzésre beadott első helyes jelentkezéseket összesítő táblázatban szereplő adatok alapján megállapíthatjuk, hogy igazán lényeges változás nem tapasztalható az előző évi jelentkezésekhez képest, sőt: 2007-ben is pontosan ugyanazok a szakok találhatók a húszas toplistán, mint 2006-ban! (Ha az összes képzési formát és tagozatot figyelembe veszzük, akkor is nagyjából ugyanez lesz a szakok húszas toplistája.) Ezen belül a sorrend is nagyon hasonló volt a két évben, általában csak kisebb elmozdulásokat figyelhetünk meg.

A gazdasági jellegű képzések évek óta a legnépszerűbb területeknek számítanak, így nem véletlen, hogy az idén is két, a gazdasági képzési területhez tartozó alapszak, aturizmus és vendéglátás és agazdálkodási és menedzsment vezeti a szakok népszerűségi listáját, ráadásul messze a legtöbb, egyenként négy és fél ezres jelentkezői létszámmal. Az általános jelentkezői visszaesés azonban ezeken a szakokon is érezhető, és mivel a gazdálkodás és menedzsment esetében ez nagyobb mértékű volt, ezért a két szak sorrendje idén megcserélődött:
2007-ben a turizmus-vendéglátás alapszak lett a magyarországi felsőoktatás elsőszámú slágerszakja. A múlt évben indított új alapszak a korábbi évek egyik rendkívül népszerű szakját, a főiskolai idegenforgalmi és szálloda, továbbá a vendéglátó és szálloda szakot "olvasztotta" magába; a gazdálkodási és menedzsment alapszak pedig többek között az elmúlt években szintén rendkívül népszerű, egyetemi és főiskolai szinten is meghirdetett gazdálkodási szako(ka)t. Minden képzési formát és tagozatot figyelembe véve viszont továbbra is a gazdálkodási és menedzsment alapszak található az első helyen, 6676 jelentkezővel.

A két kiemelkedő népszerűségű szak mellett további két gazdaságtudományi képzés is az első tízes (!) listán van: akereskedelem és marketing alapszak (6.), illetve apénzügy és számvitel alapszak (8.), több mint kétezer jelentkezővel - igaz, előbbinél jelentős, mintegy hatszáz fős csökkenés volt tapasztalható 2006-hoz képest. Az ötödik gazdaságtudományi képzés, amelyik bekerült a legnépszerűbb húsz alapszak közé, anemzetközi gazdálkodás. Ez utóbbi szak egyre népszerűbb a fiatalok körében, idén már 11. a listán.

1. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES SZAKOKRA

A húsz legnépszerűbb szak - a nappali tagozatos alap- és osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve, az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján.

 

2007. (2006.) Szak Jelentkezők száma (fő) 2007. (változás 2006-hoz képest)
1.
turizmus-vendéglátás
4610 (-107)
2.
gazdálkodási és menedzsment
4462 (-321)
3.
mérnök informatikus
3066 (-361)
4.
kommunikáció és médiatudomány
2694 (-826)
5.
orvos
2335 (-244)
6.
kereskedelem és marketing
2218 (-599)
7.
jogász
2141 (-694)
8.
pénzügy és számvitel
2130 (-67)
9.
pszichológia
1992 (-153)
10.
gépészmérnöki
1969 (+149)
11.
nemzetközi gazdálkodás
1560 (+51)
12.
villamosmérnöki
1500 (-44)
13.
andragógia
1432 (-43)
14.
ápolás és betegellátás
1412 (-123)
15.
nemzetközi tanulmányok
1298 (-123)
16.
programtervező informatikus
1262 (-19)
17.
történelem
1173 (-495)
18.
anglisztika
1145 (-198)
19.
szabad bölcsészet
1090 (-886)
20.
testnevelő-edző
1005 (-288)
20.
építőmérnöki
1005 (-7)

Évek óta igen népszerű az idén már harmadik helyen található, több mint háromezer fiatal által választott képzés, amérnök informatikus alapszak - igaz, itt is mintegy tíz százalékos visszaesés tapasztalható az előző évihez képest. A korábbi műszaki informatikus szak évek óta a népszerűségi listák első felében volt található, akár az egyetemi, akár a főiskolai képzést vettük figyelembe. Érdemes megjegyezni, hogy itt már több éve, kísérleti jelleggel elindították a kétszintű képzést (BSc). Az informatikai képzési terület egy másik alapszakja, aprogramtervező informatikus is fel tudott kerülni a húszas toplistára, sőt, négy helyet javított előző évi pozícióján (jelenleg a 16.).

Szintén az utóbbi években ívelt fel látványosan a kommunikáció szak népszerűsége is, így nem meglepő az sem, hogy akommunikáció és médiatudomány alapszak idén a negyedik helyen végzett. Ez különösen annak ismeretében figyelemreméltó, hogy a 2006. évi jelentkezési adatokkal összehasonlítva mintegy negyedével csökkent idén a szakot választók száma, ami az egyik legnagyobb visszaesésnek számít. Ám ez annak fényében nem meglepő, hogy az egyetemi, illetve főiskolai szinten meghirdetett kommunikáció szakra 2005-ben összességében lényegesen többen (5350 fő) jelentkeztek, mint a szakot "magába olvasztó" új alapszakra 2006-ban.

A klasszikus, nagy hagyományú képzések közül mindenekelőtt a jogász képzést kell kiemelnünk, amely néhány évvel ezelőtt többször is a legnépszerűbb szaknak bizonyult Magyarországon. A szakra az utóbbi időben egyre kevesebben jelentkeznek, idén is az átlagos csökkenéshez képest lényegesen nagyobb mértékű volt a visszaesés - ám több mint kétezer jelentkezővel ajogász szak még a 7. legnépszerűbbnek számít 2007-ben is. Ezzel éppen ellentétes "pályát" ír le azorvos szak: az osztatlan képzési formában zajló orvosképzés az utóbbi években is megőrizte népszerűségét és folyamatosan egyre előrébb kerül a szakok toplistáján. Mivel idén itt a többi szakhoz képest csak kisebb mértékű volt a jelentkezői létszámcsökkenés, ezért immár az 5. helyen találjuk több mint 2300 nappali alapképzésre beadott első helyes jelentkezéssel!

Hasonló mértékű volt a csökkenés apszichológia alapszak esetében, ám még mindig a legnépszerűbb bölcsészképzésnek számít idén is (9.). Változó kép rajzolódik ki elénk, ha a többi bölcsészettudományi szakra vonatkozó statisztikákat megvizsgáljuk. Az angol nyelv az utóbbi években valamelyest vesztett népszerűségéből, ám ez a folyamat a múlt évben megállt és azanglisztika alapszak jelenleg is a 18. a listán. Ennél is pozitívabb képet kapunk azandragógia alapszakot (nagyrészt a korábbi művelődésszervező szak "utódja") vizsgálva, ahol az előző évvel gyakorlatilag megegyező jelentkezői létszám három hellyel előkelőbb helyezést jelentett idén (13.). Ezzel szemben viszont igen jelentősen csökkent a népszerűsége aszabad bölcsészetnek és atörténelemnek, ám még így is mindkét alapszak fel tudott kerülni a húszas toplistára (17., illetve 19.).

Említést érdemel, hogy az elmúlt évhez képest mindkét hagyományos mérnöki alapszak, agépészmérnöki és avillamosmérnöki is egy hellyel előrébb lépett a listán ((10., illetve 12.). Sőt, a gépészmérnöki azon kevés szakok közé tartozik, amelyeken abszolút értelemben is nőtt a jelentkezői létszám, immár közel kétezerre! A műszaki szakok népszerűségének növekedését mutatja továbbá, hogy erről a képzési területről 2007-ben egy újabb szak, az építőmérnöki alapszak is bekerült a legtöbbek által első helyen megjelölt szakok közé (20.), igaz, holtversenyben atestnevelő-edző alapszakkal.

Végül anemzetközi tanulmányok alapszakra érdemes felhívni a figyelmet. A korábban még a gazdasági szakterülethez sorolt, ám most már a társadalomtudományon belül figyelembe vett képzés 2005-ben került fel először a szakok húszas toplistájára, és idén is - tovább javítva pozícióján - a 15. helyen végzett az első helyes jelentkezések alapján.

A továbbiakban minden szakot együttesen, képzési területek szintjén tekintsünk át! Az alábbi grafikon jól mutatja, hogy valójában négy képzési területre koncentrálódik a jelentkezők több mint felének az érdeklődése. Gazdasági képzést jelölt meg első helyen minden ötödik felvételiző (21,8 százalék). A műszaki és a bölcsészettudományi szakok hasonló népszerűséget mutatnak (14,0 százalék, illetve 13,2 százalék), de a társadalomtudományi képzések is nagyon sok fiatalt vonzanak (8,6 százalék).

1. ábra
JELENTKEZŐK ARÁNYA NÉPSZERŰBB KÉPZÉSI TERÜLETEK SZERINT*

JELENTKEZŐK ARÁNYA NÉPSZERŰBB KÉPZÉSI TERÜLETEK SZERINT

*A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
n=73 953

A 6. legnépszerűbb képzési területnek számító informatikai mindössze két éve önálló képzési terület, hiszen korábban - mint ahogy azt a népszerű szak régebbi elnevezése is mutatja: mérnök informatikai - a műszaki képzéshez tartozott az informatikusok oktatása. Ennek fényében azonban a műszaki terület második helyezése még inkább felértékelődik.

Ugyancsak rendkívül magasnak tekinthetjük a művészeti szakokra beadott első helyes jelentkezéseket (4606 fő) is, hiszen köztudott, hogy sok művészeti képzésre rendkívül alacsonyak a keretszámok, nagyon nagy a túljelentkezés.

Az agár és a természettudományi szakok népszerűsége viszont folyamatosan csökken az utóbbi időben, így nem véletlen ennek a két képzési területnek a szerényebb helyezése (9., illetve 10.).

 

2. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA AZ EGYES KÉPZÉSI TERÜLETEKEN
A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján

2007. Képzési terület Jelentkezők száma (fő) 2007.
1.
gazdasági
16 102
2.
műszaki
10 336
3.
bölcsészettudományi
9755
4.
társadalomtudományi
6338
5.
orvosi-egészségügyi
5510
6.
informatikai
5077
7.
művészeti
4606
8.
jogi
4230
9.
agrár
3379
10.
természettudományi
3324
11.
sport
2235
12.
pedagógiai
2124
13.
művészetközvetítő
528
14.
katonai
409

Fábri István