felvi.hu


A lakóhelyhez közelebb eső intézményt választották

2008.03.10

Az őszi eljárás során jelentkezők területi szempontú elemzése

Jelentkezések 2008 - februárban induló képzések c. gyorsjelentésünk az őszi eljárás keretében meghirdetett szakokra jelentkezők általános jellemzését mutatta be. Az elemzés szerint a novemberi jelentkezési határidővel továbbtanulni vágyók demográfiai összetétele különbözik a tavaszi eljárás keretében felvételizőktől - ugyanakkor a területi szempontú elemzés alapján elmondható, hogy hasonlóan a tavaszi eljáráshoz, a jelentkezők elsősorban a lakóhelyükhöz közelebb eső felsőfokú intézményt választották.

Honnan érkeztek a jelentkezők?

Az ország keleti feléből jelentkezők aránya magasabb volt, mint a nyugati területekről továbbtanulni szándékozók aránya. Szinte természetes, hogy a legtöbb jelentkező (42 százalék) Közép-Magyarország régiójából jelentkezett, míg legkevesebben (6 százalék) Nyugat-Dunántúlt képviselték. Az észak-alföldi jelentkezők aránya 15 százalék, a dél-alföldieké pedig ennél alig kisebb, 14 százalék volt. Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl régiójából a jelentkezők 7-7 százaléka, Közép-Dunántúlról pedig 8 százaléka szeretett volna továbbtanulni 2008 februárjától.

Külföldről is érkeztek jelentkezők: 1 százalékuk főként a környező országok valamelyikét képviselte. Ők elsősorban határon túli magyar diákok: legtöbben román állampolgárok, míg 1 fő Ausztria állampolgára volt.

Az adatbázis alapján alakóhely "településrangja" szerint a legtöbb jelentkező (31 százalék) városi volt, de természetesen magas (26 százalék) volt a fővárosi kerületekből jelentkezők aránya is. Községekből a továbbtanulni vágyók 16 százaléka, míg nagyközségekből 6 százaléka jelentkezett. A községekből jelentkezők 23 százaléka Budapest környéki településről, 17-17 százalékuk dél-alföldi, illetve észak-magyarországi községről érkezett. A nagyobb városok közül természetesen Budapestről (26,2 százalék), Debrecenből (2,5 százalék) és Szegedről (2,2 százalék) jelentkeztek számottevő arányban.

Az őszi keresztféléves eljárásban jelentkezők régiónként, illetve külföldről (százalékban)

Régió Százalék
Dél-Alföld
14
Dél-Dunántúl
7
Észak-Alföld
15
Észak-Magyarország
7
Közép-Dunántúl
8
Közép-Magyarország
42
Nyugat-Dunántúl
6
Külföld
1

Hogyan jellemezhető a jelentkezők demográfiai összetétele régiónként?

A továbbtanulni vágyók között nagyobb arányban (63 százalék) voltak a nők (a férfiak aránya 37 százalék). Anemek közötti különbség az Észak-Alföld régióban a legnagyobb; hiszen míg a továbbtanulni vágyók 79 százaléka nő, addig csak 21 százalékuk volt férfi. Az alábbi ábrán látható, hogy hasonlóan kiegyenlítetlen volt a nemek aránya a Közép-Magyarország régióban is, ugyanakkor a többi régió esetében a nők és a férfiak aránya már kiegyenlítettebb. Például a Dél-Alföld régióban "mindössze" 7 százaléknyi különbség van a két nem között.

Az őszi eljárás keretében jelentkezők nemek szerinti aránya (százalékban)

Az őszi eljárás keretében jelentkezők nemek szerinti aránya (százalékban)

Az őszi eljárás keretében jelentkezők átlagban idősebbek voltak, mint az utóbbi években a tavaszi eljárás (amelyre február 15. a jelentkezési határidő) keretében továbbtanulni vágyók. Ezt jelzi, hogy nagyonmagas a 23 éveseknél idősebbek aránya. Területi szempontból érdekes lehet, hogy melyik a "legidősebb" és "legfiatalabb" régió a 7 tervezési-statisztikai régió közül. A legidősebbek, vagyis az 1965 előtt születettek régión belüli aránya a közép-dunántúli jelentkezők között a legmagasabb (12 százalék), ugyanakkor ha a korcsoporton belüli arányokat nézzük, akkor a 1965 előttiek 48 százaléka a közép-magyarországi régióból érkezett. Ugyancsak az átlagosnál magasabb ez az arány a Dél-Dunántúlon.

A legfiatalabbak, vagyis az 1989 után születettek aránya a jelentkezők között 1,3 százalék volt. Ha ezen fiatal korosztály régiókon belüli arányait nézzük, akkor a nyugat-dunántúli régión belüli arányuk a legnagyobb, hiszen az innen jelentkezők 4 százaléka született 1989 után.

 

A jelentkezők előképzettsége

A gimnáziumot végzettek régión belüli aránya az átlagosnál (40 százalék) magasabb Észak-Magyarország (45 százalék), Észak-Alföld (41 százalék), valamint Dél-Dunántúl régiójában (41 százalék), míg ez az arány a Közép-Dunántúlon legalacsonyabb. A jelentkezők között magas a szakközépiskolát végzettek száma is: ha a régiókon belüli arányait nézzük, akkor átlag feletti (35 százalék) a régión belüli arányuk a nyugat-dunántúli (37 százalék), a közép-dunántúli (38 százalék) és közép-magyarországi (37 százalék), valamint a dél-alföldi (36,5 százalék) jelentkezők között. Diplomával a jelentkezők közül senki nem rendelkezett.

Nyelvtudás
Az őszi eljárás keretében jelentkezők közül legtöbben (21 százalék) rendelkezett középfokú C típusú nyelvvizsgával, 6 százalékuk pedig felsőfokú C típusú nyelvvizsgával. Aközépfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők régión belüli arányát elemezve a nyugat-dunántúli jelentkezők 36 százalékának van ilyen nyelvvizsgája, míg a közép-dunántúli régióban ez az arány 27 százalék, az észak-alföldi régió esetében pedig csak 14 százalék volt.

Afelsőfokú Ctípusú nyelvvizsgával rendelkezők régión belüli aránya közép-magyarországi jelentkezőknél volt a legmagasabb, 8 százalék. Nyelvvizsga nélkül a legtöbben Dél-Alföldről jelentkeztek (74 százalék).

Többletpontok
A jelentkezők 29 százaléka igényelt többletpontot a felvételi eljárás során. Nemcsak nyelvtudásért, hanem más, meghatározott szempont szerint is kaphattak többletpontot a jelentkezők.Hátrányos helyzetért a jelentkezők 1,5 százaléka igényelt többletpontot. Átlag felett volt ez az arány a Dél-Alföld régióban, ahol a jelentkezők 3 százaléka, az Észak-Alföld régióban, ahol 3,5 százalékuk és Észak-Magyarországon, ahol a jelentkezők 2,8 százaléka kért plusz pontot e jogcímen.

A gyes, gyed miatt a legtöbben az észak-alföldi régióból (10 százalék) és Észak-Magyarországról (6 százalék) kértek többletpontot. A továbbtanulni vágyók 0,9 százalékasajátos nevelési igényű, fogyatékos volt. Az átlagosnál valamennyivel magasabb volt ez az arány Közép-Dunántúlon (1,1 százalék) és Közép-Magyarországon (1 százalék).

MegszerzettOKJ-végzettségért a jelentkezők 22 százaléka kért többletpontot. Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon a jelentkezők 26-26 százaléka, Nyugat-Dunántúlon 23 százalékuk szerzett korábban OKJ-képesítést. Tanulmányi verseny jogcímen mindössze 3 jelentkező kért többletpontot: ketten Közép-Magyarországról, egy jelentkező pedig Dél-Alföldről.

Olimpiai bajnokságon szerzett helyezésért a keresztféléves jelentkezők 1 százaléka jutott hozzá többletponthoz. Ezen a címen a dél-alföldi jelentkezők 2 százaléka kapott pontot.

Honnan jelentkeztek a nagyobb egyetemi városokba? Milyen szakokat választottak?

A jelentkezők elsősorban a lakhelyükhöz közelebb eső intézményt választják. Az adott felsőoktatási intézményt mindig az adott, a karhoz kötődő régió jelentkezői választották elsősorban: például Gödöllő egyetemét 76 százalékban közép-magyarországi jelentkezők vagy például az egri főiskola által nyújtott képzéseket pedig főleg észak-magyarországiak (64 százalék) választották. Ugyanez a tendencia minden esetben fennáll.

A jelentkezők 37 százaléka jelentkezett budapesti székhelyű intézménybe. A fővárosi felsőoktatási intézmények által meghirdetett, februárban induló képzésekre jelentkezők 66 százaléka a közép-magyarországi régió lakosa. A legkevesebben Dél-Dunántúl régiójából jelentkeztek, mindössze a régió jelentkezőinek 3 százaléka szeretett volna a fővárosban továbbtanulni. A Budapestre jelentkezők 43 százaléka férfi, 57 százaléka pedig nő volt. Többletpontot 27 százalékuk kért. A jelentkezők között a következő alapszakok voltak a legnépszerűbbek: 26 százalékuk közigazgatási alapszakot, 7 százalékuk mérnök-informatikus, 6,5 százalékuk pénzügy és számvitel alapszakot választott. A jelentkezők többsége, 88 százaléka költségtérítéses képzésre, levelező tagozatra (77 százalék), illetve alapképzésre (62 százalék) jelentkezett. Természetesen ezt meghatározza a keresztféléves képzés keretében meghirdetett képzési kínálat is.

Budapesti székhelyű intézménybe jelentkezők régiónként (százalékban)

Budapesti székhelyű intézménybe jelentkezők régiónként (százalékban)

A Pécsi Tudományegyetemre a továbbtanulni vágyók 72 százaléka Dél-Dunántúlról, 8 százaléka Közép-Dunántúlról, míg 19 százaléka Közép-Magyarország régióból jelentkezett. Valamennyien az andragógia alapszak költségtérítéses levelező képzését választották. Ez is jelzi, hogy a továbbtanulni vágyók 83 százaléka nő volt.

A Szegedi Tudományegyetemre jelentkezők főleg dél-alföldi régió lakosai voltak (77 százalék), ennél jóval alacsonyabb az észak-alföldi régióból jelentkezők aránya (8 százalék). Az észak-magyarországi régióból pedig mindössze 2 fő jelentkezett. Kiegyenlített a férfiak és nők aránya: a jelentkezők 53 százaléka nő, míg 47 százaléka férfi volt.
A Szegedre jelentkezők 91 százaléka felsőfokú szakképzésre, 91 százalékuk államilag támogatott képzésre és 94 százalékuk nappali tagozatra jelentkezett. Népszerűek voltak a felsőfokú szakképzés szakjai: ifjúságsegítő képzésre 18 százalékuk jelentkezett, 12 százalékuk idegenforgalmi szakmenedzser, 10 százalékuk intézményi kommunikátor 8 százalékuk sportkommunikátor, 5 százalékuk pedig a csecsemő- és gyermeknevelő gondozó felsőfokú szakképzési programra jelentkezett.

A Debreceni Egyetemre jelentkezők 73 százaléka észak-alföldi, 12 százaléka észak-magyarországi lakos volt. A jelentkezők között főleg a nők voltak többségben (81 százalék), a férfiak aránya pedig csak 19 százalék volt. A továbbtanulni vágyók többsége az alapképzés (50 százalék), nappali tagozatát (50 százalék) választotta. Az államilag támogatott és a költségtérítéses helyekre jelentkezők aránya 50-50 százalék volt. A legnépszerűbb szakok a népegészségügyi (42 százalék), valamint a tanító (27 százalék) voltak.