felvi.hu


A 2009-es keresztféléves jelentkezők gyorselemzése

2008.12.19

Bár a 2009 februárjában induló képzésekre érkezett jelentkezések összesítése még tart, az már látható, hogy tavalyhoz képest jelentősen nőtt a számuk. Nem meglepő, hogy az első helyen zömében mesterszakokat választottak a jelentkezők, akiknek többsége az idősebb korosztályból kerül ki.

Bár a 2009. februárban induló képzésekre érkezett jelentkezések összesítése még tart, az már látható, hogy a tavalyi évhez képest jelentősen, mintegy 6-700 fővel növekedett a tanulmányaikat februárban megkezdeni kívánók száma. A jelentkezőket korcsoportok szerint vizsgálva láthatjuk, hogy elsősorban az idősebb korosztályok képviseltetik magukat körükben, közel felük 1973 és 1988 között, egyötödük pedig még régebben, 1972-ben vagy azelőtt született.

Jelentkezők megoszlása születési év szerint

Születési év Százalék
1965 vagy előtte
10,3
1966-72
12
1973-80
25,2
1981-85
26
1986-88
23,5
1989 vagy utána
3

Forrás: Felvételi adatok, 2009. februárban induló képzések, Educatio - OFIK

Jelentkezők megoszlása az érettségi éve szerint

Érettségi éve Százalék
2007-2008
7
2005-2006
19,3
2003-2004
15,7
1998-2002
18,9
1997 vagy előtte
35
nincs adat
4,1

Forrás: Felvételi adatok, 2009. februárban induló képzések, Educatio - OFIK

Az az általános tendencia, hogy a jelentkezők túlnyomó része több helyre is beadja felvételi kérelmét, az idei keresztféléves eljárásban nem érvényesült; a jelentkezők több, mint fele csak egy helyet jelölt meg - egynegyedük kettő, egyötödük három jelentkezést adott be, négy vagy több helyre már csak egészen elenyésző számban pályáztak a mostani eljárási időszak alatt felsőoktatásba igyekvők.

Jelentkezők a jelentkezések száma szerint

Forrás: Felvételi adatok, 2009. februárban induló képzések, Educatio - OFIK

Ahogy az várható is volt, a keresztféléves jelentkezők körében az első helyes jelentkezések alapján a mesterszakokra igyekvők dominálnak, alapszakokra a jelentkezők mintegy egyharmada, felsőfokú szakképzésre valamivel több, mint 10 százalékuk kíván felvételt nyerni.

Jelentkezők képzési szintek szerint (első helyes jelentkezések)

Forrás: Felvételi adatok, 2009. februárban induló képzések, Educatio - OFIK

A jelentkezők több mint fele levelező munkarendre adta be első helyen felvételi kérelmét, nappali képzésen csak alig egyharmaduk kíván tanulni. A finanszírozás tekintetében természetesen komoly különbségek mutatkoznak az egyes munkarendek között: a nappali képzésre jelentkezők döntően az államilag támogatott formát preferálják, a levelező munkarendre jelentkezők pedig (nyilván a meghirdetésekhez is alkalmazkodva) közel fele-fele arányban oszlanak meg az államilag támogatott és a költségtérítéses képzések között. (Távoktatás csak költségtérítéses formában indulhat, így ennél a munkarendnél a kérdésnek természetesen nincs jelentősége.)

Jelentkezők munkarendek szerint (első helyes jelentkezések)

Forrás: Felvételi adatok, 2009. februárban induló képzések, Educatio - OFIK

Jelentkezők munkarendek és finanszírozási formák szerint (első helyes jelentkezések)

Államilag támogatott Költségtérítéses
Nappali
94,2 %
5,8 %
Levelező
52 %
48 %
Esti
44,4 %
55,6 %
Távoktatás
-
100 %

Forrás: Felvételi adatok, 2009. februárban induló képzések, Educatio - OFIK

Az alapszakok közül legtöbben (az alapszakokra jelentkezők 22 százaléka) a gazdálkodás és menedzsment szakon kívánja megkezdeni tanulmányait, a képzeletbeli alapszakos dobogón a közlekedésmérnöki, valamint a kommunikáció és médiatudományi szak végzett, míg a felsőfokú szakképzést választók egyötöde a csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakra igyekszik - az ifjúságsegítő, az általános rendszergazda, a számviteli szakügyintéző és a külgazdasági üzletkötő képzés közel 10-10 százalékukat vonzotta.

A mesterszakok közül a tanári szak a legnépszerűbb (a mesterszakra jelentkezők 26 százaléka ide adta be felvételi kérelmét), de az emberi erőforrás tanácsadó és a mérnökinformatikus képzéseket is sokan választották.