felvi.hu


A 2007-es felvételi statisztika csúcsai - frissítve

2007.09.07

Korábban felkerült már honlapunkra az idei felvételi jelentkezések csúcsaival foglalkozó összeállítás. Az abban szereplő rangsorok a nappali tagozatos alapképzések alapján készültek. Az alábbi összeállításunkat ezúttal kiegészítettük a nappali tagozatos osztatlan (pl. jogász, orvos) képzésekkel is.

Az idei felvételi jelentkezési adatok első elemzése alapján a szakok népszerűsége mellett látható már a jelentkezők néhány alapvető jellemzője is. Két további szempontból is vizsgáltuk az egyes alapképzési szakokat, a nappali tagozatra jelentkezők adatai alapján (AN). Az egyszerűbb összevethetőség miatt kizárólag az első helyen megjelölt szakokkal számoltunk.

 

Legnépszerűbb szakok

A korábbi évek adatai alapján nem meglepő, hogy a legnépszerűbb szakok között is a gazdálkodással, kommunikációval és az informatikával kapcsolatosak kerülnek az elsők közé. A turizmus-vendéglátás idén fejhosszal megelőzte a némiképp elméletibb hangsúlyú gazdálkodás és menedzsmentet. Nem sokkal marad le tőlük klasszikus gazdálkodási szakokként a kereskedelem és marketing, illetve a pénzügy és számvitel.

Harmadik helyen áll a jelentkezők választásai alapján a mérnök informatikus szak, melyet kissé lemaradva, de az első húszban követ a programtervező informatikus szak is. Az első húszban még három mérnöki szak (gépész-, villamos- és építőmérnök) szerepel, ami az alkalmazott reáltudományok iránt növekvő érdeklődést jelzi.

Az orvosi és az ápolás és a betegellátás szak is az első húszban van, mutatva az egészségügyi terület iránt fennmaradó érdeklődést.

A társadalomtudományi képzések közül évek óta legnépszerűbb a kommunikáció és médiatudományi alapszak, melyet a második tíz élén a nemzetközi gazdálkodás és a szintén sokakat vonzó nemzetközi tanulmányok követ.

A szélesebben értelmezett humántudományok közül hetedik a jogász szak. A hosszú évek óta népszerű szak az orvosi képzéshez hasonlóan megmaradt a bolognai változások után is osztatlan egyetemi képzésnek.

A bölcsészettudományi területről a pszichológia van az élen, de bekerült az első húszba, a szabadbölcsészet is. Régi-új szakként azért érdemes ez utóbbi figyelemre, mert egyszerre jelenti a hagyományos bölcsészképzés újjászületését és elégíti ki az új lineáris képzés széles körű alapozás iránti igényét. A jelentkezések számában új alapképzési szakként is felzárkózik a hagyományos bölcsész szakokhoz (pl. történelem, anglisztika). Az andragógia szak népszerűsége ugyanakkor a pedagógiai képzés új formáinak sikerét mutatja.

Szak Jelentkezők száma (fő)
1.
turizmus-vendéglátás
4610
2.
gazdálkodási és menedzsment
4462
3.
mérnök informatikus
3066
4.
kommunikáció és médiatudomány
2694
5.
orvos
2335
6.
kereskedelem és marketing
2218
7.
jogász
2141
8.
pénzügy és számvitel
2130
9.
pszichológia
1992
10.
gépészmérnöki
1969
11.
nemzetközi gazdálkodás
1560
12.
villamosmérnöki
1500
13.
andragógia
1432
14.
ápolás és betegellátás
1412
15.
nemzetközi tanulmányok
1298
16.
programtervező informatikus
1262
17.
történelem
1173
18.
anglisztika
1145
19.
szabad bölcsészet
1090
20.
építőmérnöki
1005
20.
testnevelő-edző
1005

A legfiatalabbakat vonzó szakok

A 2007-ben alapképzésre vagy osztatlan egyetemi képzésre jelentkezők átlagéletkora hajszálnyival húsz év alatt marad (19,8 év). Ennek eloszlása természetesen erősen eltolódik, a 18 évesekkel kezdődően meredeken emelkedik, hogy azután a huszonévesekkel fokozatosan csökkenjen. Éppen ezért átlagértékekben kifejezve kicsi a különbség az alapképzési szakok között a legfiatalabb hallgatókat tekintve. Középiskola után a mérnöki szakokra jelentkeznek leginkább, melyeket egyes speciális gazdasági szakok követnek népszerűségben.

Szak Jelentkezők átlagéletkora (év)
1.
katonai gazdálkodási
19,17
2.
biomérnöki
19,20
3.
építész
19,22
4.
vegyészmérnöki
19,24
5.
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
19,24
6.
növénytermesztő mérnöki
19,27
7.
mechatronikai mérnöki
19,31
8.
katonai vezetői
19,33
9.
nemzetközi gazdálkodási
19,35
10.
gazdaságelemezés
19,35

A legérettebbeket vonzó szakok

A 2007-ben jelentkezők átlagéletkoránál érezhetően idősebbeket vonzanak a művészeti képzések, bár az átlagokat esetenként a kis jelentkezői létszám is befolyásolhatta. A csak egyetlen intézményben, kis létszámmal induló kézműves alapszakra jelentkező három hallgató életkori átlaga lett a legmagasabb, de a többi, népesebb művészeti szakra (pl. előadóművészet, mozgókép) is az idősebbek jelentkeznek. A legérettebbeket vonzó három szak között van a romológia is, egyedüliként a nem művészeti képzések közül.

Szak Jelentkezők átlagéletkora (év)
1.
kézműves
24,7
2.
alkotóművészet és muzikológia
23,4
3.
romológia
22,9
4.
táncművész
22,8
5.
előadóművészet
22,5
6.
intermédia-művész
22,3
7.
mozgókép
22,0
8.
szobrászművész
21,9
9.
plasztikai ábrázolás
21,9
10.
fémművesség
21,8

Leginkább nőket vonzó szakok

Összességében némiképp több nő (54 százalék) jelentkezett 2007-ben nappali alapképzésre, mint férfi. A felsőoktatásban hagyományosan vannak "nőies" és "férfias" szakok, a későbbi szakmával is összefüggésben. Az emberi kapcsolatokat előtérbe állító, a segítő szakmákra felkészítő szakok népszerűek a nők körében idén is. A legtöbb jelentkezőt vonzó két szak közül a turizmus-vendéglátást részesítik előnyben, mérnöki képzések viszont nem kerültek be a női jelentkezők első tíz leggyakoribb választásába. Ezzel szemben a pszichológiára jelentkezők közel kétezres táborának nagy részét a nők adják, hasonlóan az ápolás és betegellátáshoz. Az orvosi képzésben kiegyensúlyozott a nemek aránya, hasonlóan a jogász és a gazdasági jellegű képzésekhez.


Szak Jelentkezők száma / fő
1.
turizmus-vendéglátás
3471
2.
gazdálkodás és menedzsment
2525
3.
kommunikáció és médiatudomány
1825
4.
pszichológia
1679
5.
orvos
1488
6.
pénzügy és számvitel
1442
7.
kereskedelem és marketing
1395
8.
jogász
1319
9.
ápolás és betegellátás
1278
10.
andragógia
1259

Leginkább férfiakat vonzó szakok

Nem meglepő, hogy a férfiak inkább a mérnöki szakok felé fordulnak nagyobb számban. Egybevág ez a szakmákkal kapcsolatos sztereotip elvárásainkkal. A mérnök informatikus szak egyenesen az élre tört, megelőzve a két legnépszerűbb gazdálkodási szakot a férfiak körében, de a klasszikus mérnöki szakok is jelentősen előbbre kerültek. A gazdasági területen a turizmus-vendéglátás, illetve a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügyi képzés lemaradt kissé. Az orvosi és a jogász képzés sokkal enyhébb női dominanciát mutat, így a férfiak választásai alapján is a tíz legnépszerűbb szak között vannak.

Szak Jelentkezők száma / fő
1.
mérnök informatikus
2875
2.
gazdálkodás és menedzsment
1937
3.
gépészmérnöki
1899
4.
villamosmérnöki
1464
5.
programtervező informatikus
1144
6.
turizmus-vendéglátás
1139
7.
kommunikáció és médiatudomány
869
8.
orvos
847
9.
kereskedelem és marketing
823
10.
jogász
822

Az e-jelentkezésben népszerű szakok

Egészében nem mondhatjuk, hogy az internetes jelentkezés aránya jelentős volna, de már érzékelhető, hogy egyre többen (idén összesen 5681 fő) választják ezt a formát az ügyeik intézésére. Közöttük a mérnöki és informatikai szakos jelentkezők nagy aránya nem meglepő, ám például a pszichológiára, orvosnak vagy a nemzetközi gazdálkodásra készülők között is viszonylag népszerű az e-jelentkezés.

Szak Jelentkezők száma / fő
1.
mérnök informatikus
443
2.
gazdálkodás és menedzsment
287
3.
turizmus-vendéglátás
241
4.
pszichológia
216
5.
programtervező informatikus
209
6.
kommunikáció és médiatudomány
206
7.
orvos
203
8.
nemzetközi gazdálkodás
173
9.
villamosmérnöki
170
10.
kereskedelem és marketing
162

A szakközépiskolások és gimnazisták legkedveltebb szakjai

A szakközépiskolákból és gimnáziumból érkezők jelentkezésében közös pont a gazdálkodási terület iránti érdeklődés, mindkét előképzettséggel nagy számban választják a felvételizők a gazdálkodás és menedzsment, a turizmus-vendéglátás vagy akár a pénzügy és számvitel szakot. A szakközépiskolából érkezők első tíz legkedveltebb szakja között a mérnöki (mérnök informatikus, gépészmérnöki, villamosmérnöki) képzések jelennek meg hangsúlyosabban. A gimnáziumból érkezők inkább a humán (kommunikáció és médiatudomány, pszichológia, nemzetközi tanulmányok, andragógia) érdeklődésűek. A szakon belüli legnagyobb különbség a népszerűek közül az orvos (86/2171), jogász (275/1797), illetve a pszichológia (265/1646) szakon mutatkozik. Ezeket sokkal kevésbé választják a szakközépiskolások, mint a gimnazisták.

Rang Szakközépiskola, technikum Gimnázium
Szak megnevezése Jelentkezők száma* / fő Szak megnevezése Jelentkezők száma **/ fő
1.
gazdálkodási és menedzsment
1939
turizmus-vendéglátás
3160
2.
mérnök-informatikus
1517
gazdálkodási és menedzsment
2408
3.
turizmus-vendéglátás
1327
orvos
2171
4.
gépészmérnöki
1014
jogász
1797
5.
pénzügy és számvitel
969
kommunikáció és médiatudomány
1732
6.
kommunikáció és médiatudomány
861
pszichológia
1646
7.
kereskedelem és marketing
840
mérnök-informatikus
1454
8.
villamosmérnöki
723
kereskedelem és marketing
1330
9.
programtervező informatikus
584
nemzetközi gazdálkodás
1220
10.
műszaki menedzser
526
pénzügy és számvitel
1127

* Összesen 23.959 fő jelentkezett szakközépiskolából vagy technikumi végzettséggel az idén.
** Összesen 47.782 fő jelentkezett gimnáziumi végzettséggel az idén.

A vidéken (községekben) élők legkedveltebb szakjai

A vidéken élő felvételizők között - az általános tendenciával megegyezően - a gazdasági jellegű (gazdálkodás és menedzsment, turizmus-vendéglátás, pénzügyi és számviteli) képzések voltak idén is a legnépszerűbbek. A különböző mérnöki szakok (mérnök informatikus, gépészmérnöki, villamosmérnöki) iránt hajszállal nagyobb érdeklődés figyelhető meg. Figyelemre méltó az ápolás és betegellátás szak népszerűsége, míg a pszichológiát, az orvosi- vagy a jogászképzést is kevésbé választják a vidéki fiatalok.

Rang Szak megnevezése Jelentkezők száma* / fő
1.
gazdálkodási és menedzsment
1164
2.
turizmus-vendéglátás
1082
3.
mérnök-informatikus
799
4.
pénzügy és számvitel
670
5.
kommunikáció és médiatudomány
624
6.
gépészmérnöki
594
7.
kereskedelem és marketing
542
8.
orvos
478
9.
jogász
449
10.
ápolás és betegellátás
427

* Összesen 18.751 fő jelentkezett községből idén.

A vidéki városban élők legkedveltebb szakjai

A vidéki városokban élő felvételizők vannak a legnagyobb számban, így nem csoda, hogy ők képviselik leginkább az átlagot. Körükben is legnépszerűbbek a gazdasági képzések, melyekhez - szintén az általános tendenciának megfelelően - a mérnök informatikai és a kommunikációtudományi képzés társul. Népszerűek a különböző mérnöki szakok (mérnök informatikus, gépészmérnöki), az orvosi- és jogászképzés is. A humán területeket ugyanakkor a kommunikációtudományi képzésen kívül a pszichológia képviseli.

Rang Szak megnevezése Jelentkezők száma* / fő
1.
gazdálkodási és menedzsment
2382
2.
turizmus-vendéglátás
2275
3.
mérnök-informatikus
1620
4.
kommunikáció és médiatudomány
1350
5.
orvos
1343
6.
jogász
1197
7.
kereskedelem és marketing
1178
8.
gépészmérnöki
1106
9.
pénzügy és számvitel
1100
10.
pszichológia
1048

* Összesen 34.452 fő jelentkezett vidéki városból idén.

A fővárosban élők legkedveltebb szakjai

A fővárosi felvételizők választásaiból kialakuló népszerűségi rangsor is alapvetően az általános tendenciákat tükrözi, a gazdálkodási képzés iránt érdeklődnek leginkább, az informatikai képzés itt is az élen van. Talán a más mérnöki szakok kevésbé népszerűek, míg a pszichológiát, a nemzetközi gazdálkodást és az andragógiát más szakoknál inkább választják a budapestiek. Érdekes sajátosság ugyanakkor, hogy az újonnan indult szabadbölcsészeti képzés a fővárosi jelentkezők érdeklődését keltette fel leginkább, a jelentkezők fele innen érkezik.

Rang Szak megnevezése Jelentkezők száma* / fő
1.
turizmus-vendéglátás
1164
2.
gazdálkodási és menedzsment
823
3.
kommunikáció és médiatudomány
635
4.
mérnök-informatikus
589
5.
pszichológia
490
6.
kereskedelem és marketing
461
7.
orvos
454
8.
jogász
441
9.
nemzetközi gazdálkodás
428
10.
pénzügy és számvitel
334

* Összesen 14.521 fő jelentkezett a fővárosból idén.

A nyelvvizsgával rendelkezők legkedveltebb szakjai

A legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők kicsivel több, mint a harmadát (37 százalék) teszik ki a jelentkezőknek. Már csak a pluszpontok gyűjtése miatt is jelentős számban, de nagyon eltérő arányban találhatók meg a legnépszerűbb szakok között valamilyen idegen nyelvet jól ismerők. Természetesen a nemzetközi kitekintésű szakokon (nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi tanulmányok) nagyobb a nyelvvizsgával rendelkezők aránya (72, illetve 67 százalék). A többi népszerű szakhoz képest is kimagasló nyelvtudással jelentkeznek ugyanakkor az orvosnak (79 százalék), pszichológusnak (62 százalék) vagy jogásznak (59 százalék) készülők. Ugyanakkor az első három legnépszerűbb szakra, a turizmus és vendéglátásra (46 százalék), a gazdálkodás és menedzsmentre (36 százalék), illetve a mérnök informatikusra (28 százalék) is a felvételizők kevesebb, mint a fele jelentkezett magas szintű idegennyelvtudással. Hasonló a helyzet a kereskedelem és marketing (42 százalék), valamint a kommunikáció és médiatudomány (32 százalék) szakon is.

Rang Szak megnevezése Jelentkezők nyelvtudása / fő
1.
turizmus-vendéglátás
2111
2.
orvos
1848
3.
gazdálkodási és menedzsment
1612
4.
jogász
1266
5.
pszichológia
1241
6.
nemzetközi gazdálkodás
1126
7.
kereskedelem és marketing
940
8.
nemzetközi tanulmányok
876
9.
kommunikáció és médiatudomány
872
10.
mérnök-informatikus
859

* Összesen 27.622 főnek volt legalább középfokú C típusú nyelvvizsgája a nappali alap és osztatlan képzésre jelentkezők közül.